Založ si blog

Za málo peňazí, veľa muziky [videoblog]

Koniec roka si žiada bilancovať výsledky práce. Vzhľadom na to, že tvorím pre tri významné kultúrne organizácie, rád by som Vám predstavil ich/našu činnosť. Článok vzniká aj v reakcii na dlhodobý mediálny bojkot Matice zo strany konkrétnych médií, ktoré jej nevedia prísť na meno resp. Maticu spomenú iba vtedy, keď si do nej potrebujú kopnúť (a to sa týka aj Spolku slovenských spisovateľov, ktorý je dlhodobo ignorovaný), vznikajú rôznorodé nekompetentné postoje o tom, že si neplníme dostatočne svoje úlohy a pod. Nie je to pravda. Naopak, Matica s minimálnym rozpočtom vzhľadom k počtu zamestnancov a množstvu aktivít robí „za málo peňazí, veľa muziky“. Tento článok je preto venovaný nielen priaznivcom Matice, ale aj kritikom.

Matica ako vôbec najstaršia existujúca kultúrna inštitúcia organizuje prednášky, semináre, kolokviá, konferencie, krúžky, súťaže, festivaly, folklórnu tvorbu, divadlo, výtvarné umenie, fotografiu, tvorí filmové dokumenty, podporuje umelecký prednes, vydáva knihy (monografie, pôvodnú tvorbu, zborníky atď.), pracovné zošity atď. Matica slovenská za posledné dva roky zorganizovala desiatky podujatí vedeckého, osvetového, kultúrno-odborného, aj pedagogického charakteru k osobnostiam a udalostiach kultúrnych dejín Slovenska, ale aj všeobecne podujatí o slovenskej literatúre, umení, filozofii a vede. Tieto podujatia sú pravidelne medializované na stránke Matice slovenskej (Matica.sk), ako v matičných periodikách Slovenské národné noviny, Slovensko – Národné spektrum, Slovanský obzor, Hlas Matice, Slovenské pohľady a i. V poslednom zmienenom pôsobím ako zástupca šéfredaktora. Ignorovanie aktivít Matice slovenskej zo strany pseudo-liberálnych a progresivisticky angažovaných médií, nie je chybou Matice a ani aktivít jej zamestnancov a dobrovoľníkov. O to viac si ceníme, že sa o kultúrne národné otázky (výročie kodifikácie v Hlbokom) a Maticu v roku 2023 zaujímala napríklad Česká televízia.

MATICA SLOVENSKÁ A SPOLOK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV PRIPOMÍNA A ANALYZUJE ODKAZ OSOBNOSTÍ

V roku 2023 Matica omladila časopis Slovenské pohľady, založila nové vedecké odbory, vlastnú galériu, odhalila busty, portréty v matičných priestoroch či pamätné tabule Vladimírovi Clementisovi, Imrichovi Sedlákovi, Františkovi Fugovi, Štefanovi Boleslavovi Romanovi, Jánovi Martákovi a mnohým ďalším.

MS si pripomenula výročia Martina Čulena, Daniela Minicha, Jozefa Podhradského, Antona Bernoláka a bernolákovcov, Samuela Jurkoviča, Jána Kollára, Ambra Pietora, Štefana Moyzesa, Jána Martáka, V. L. Hurbana, I. Žiaka Somolického, Zory Jesenskej, A. I. Dobrianskeho, D. Pribiša, Jána Palárika, Daniela Okáliho, Sama Tomášika, Tomáša Červeňa a mnohých ďalších.

Sú to skutočne rôznorodé osobnosti, tak politicky, ako aj konfesionálne, čo len dokazuje schopnosť Matice spájať slovenskú národnú kultúru. Matica si pripomína odkaz katolíckych bernolákovcov, evanjelických štúrovcov, ľavičiarov ako Daniel Okáli, Laco Novomeský či Vlado Clementis, ale aj pravičiarov ako napr. Matúš Dula či Štefan Boleslav Roman.

Taktiež Matica v kooperácii so Spolkom ocenila a pripomenula žijúce osobnosti slovenskej kultúry, filozofie, vedy a literatúry ako napr. prof. Dalimír Hajko, prof. Jozef Leikert, prof. Vincent Šabík, Anton Hykisch, Dr. Ján Tazberík, Dr. Gustáv Murín, Dr. Alexander Halvoník a mnohí ďalší. Žiaľ, napriek významu týchto osobností, opätovne ste o týchto podujatia v hlavnom prúde nenašli nič. Veľká vďaka alternatívnym médiám a aktivistom, ktorí o tejto činnosti šírili osvetu napríklad aj na sociálnych sieťach.

Spolok slovenských spisovateľov, ktorý zastupujem ako podpredseda, teda zorganizoval v spolupráci s Maticou slovenskou (resp. Slovenský literárnym ústavom Matice slovenskej, v ktorom pracujem) niekoľko zaujímavých podujatí, ktoré predstavili nielen slovenských literátov a vedcov, ale taktiež v kooperácii s Výtvarným odborom Matice, vzniklo niekoľko multižánrových podujatí, kde si bolo možné vypočuť hudbu, poéziu či dokonca filmovú produkciu MS. Súčasne som sa zúčastnil slávnostnej storočnice a s kolegom šéfredaktorom pripravil špeciálne storočnicové číslo Slovenských pohľadov. Taktiež v tomto smere chcem poďakovať Dr. Ladislavovi Skrakovi za súčinnosť pri organizácii. Nadpis „za málo peňazí, veľa muziky“ v tomto prípade platí dvojnásobne.

V Bratislave totiž vznikla Galéria Matice slovenskej a revitalizoval sa Výtvarný odbor Matice slovenskej, do ktorého sa aktívnejšie zapojili umelkyne ako Martina Kvašňovská, Martina Bégerová Martina Beger Fabrique, Jana Cvetanovová, Brigita Lehoťanová, Veronika Ursínyová, Viera Račková, Jana Koštialová, Veronika Rusňáková, Ruth Dubayová a umelci Stanislav Harangozó, Michal Vasiľko Kele, Orest Dubay ml., Alexander Vika, Andrej Smolák, Marián Polonský, Emil Semanco a mnohí ďalší. Výtvarný odbor tiež cez príbuzných operuje s dedičstvom výtvarníkov ako Ján Kulich, Tibor Bártfay, Mária Medvecká, Vincent Hložník či Milan Medúz.

Taktiež si Matica ctí odkaz Slovenského národného povstania a pripomína si túto udalosť pravidelne divadelnou inscenáciou o živote Ľudovita Kukorelliho (sám v nej hrám malú rolu; scenár vytvoril sám predseda Matice slovenskej Dr. Marián Gešper). Budúci rok sa budeme venovať tiež okrúhlemu výročiu SNP, role matičiarov v SNP a napokon som osobne koncom roka pripomenul výročie úmrtia Júliusa Barča Ivana, ktorý sa taktiež zapojil ako matičiar do SNP. Aj preto sa musím verejne vyhraniť voči tendenčným útokom istého pána L. V. na stránkach Literárneho týždenníka, ktorý sa aktívne snažil prostredníctvom politicky motivovaných článkov deštruovať dobré vzťahy medzi Spolkom slovenských spisovateľov a Maticou slovenskou. Táto trápna a zbytočná epizóda našťastie nezatienila okolo desať významných podujatí so slovenskými spisovateľmi na pôde bratislavskej Matice.

K činnosti Matice patrí aj osveta prostredníctvom divadla. Divadlo je tiež súčasťou mnohých osvetových podujatí k odkazu osobností 19. a 20. storočia, a napokon pri DMS Komárno fungujú dva divadelno-hudobné projekty Komora a Slovenskí rebeli (vedie ho Jozef Černek z DMS Komárno). Toho roku vytvoril Jozef Černek unikátne ekumenické divadelnej predstavenie Milenka. Obzvlášť v kraji, kde dominujú maďarskí spoluobčania, je to dobrý krok k zlepšeniu etnických vzťahov. Kultúra a umenie tak môžu byť spojnicou aj pre kultúry, ktoré majú vzájomne historicky zložité vzťahy. Napokon je veľmi pekným krokom návšteva maďarského veľvyslanca v Matici slovenskej, čo je tiež znakom, že 21. storočie sa môže niesť aj v duchu dobrej kultúrnej spolupráce a kultúrnej výmeny.

Matica nezabúda ani na hudbu, a tak ako každý rok, aj v roku 2023 bola usporiadaná veľkolepá KANTILÉNA venovaná Karolovi Duchoňovi (hlavným organizátorom je tajomník Matice Peter Schvantner).

Vyšla tiež kniha k 150. výročiu úmrtia Samuela Jurkoviča, kniha Peter Kellner Záboj Hostinský, životný príbeh pobočníka Ľudovíta Štúra; kniha o Františkovi Fugovi, kniha k 80. výročiu tlačiarní Neografia, brožúra k 160. výročiu Maticu slovenskej a ďalšie knihy, e-knihy a pracovné zošity. Na východnom Slovensku bolo usporiadané knižné turné s témou Kam kráčaš Európa? Utópia alebo dystopia európskej civilizácie?

A to všetko je len zlomok aktivít…

OŽIVOTVORENÁ SPOLOČNOSŤ LADISLAVA NOVOMESKÉHO A PRIPOMÍNANIE ODKAZU DAVISTOV

No a do tretice ešte pripomeniem revitalizáciu Spoločnosti Ladislava Novomeského. Štafetu predsedu som prebral po významnom slovenskom spisovateľovi, ktorý je súčasne čestným predsedom Spolku slovenských spisovateľov PETROVI JAROŠOVI (vyšiel tiež rozhovor v Slovenských pohľadoch). V rámci aktivít SĽN došlo k významnej spolupráce s Inštitútom ASA, Klubom Nového Slova, Maticou, Spolkom, SZPB a ďalšími organizáciami. Jedným z výsledkov je vydaná, a kompletne vypredaná kniha, Clementis & Mináč: Vlastenci alebo buržoázni nacionalisti? 

V spolupráci s Novým Slovom vzniklo niekoľko článkov, ktoré boli venované davistom (Urx, Poničan, Okáli, Križka a ďalší). Urxovi, Poničanovi a Križkovi bolo venované samostatné podujatie v priestoroch SZPB. Taktiež vznikol vedecký seminár pre davistu Daniela Okáliho s profesorom Jozefom Leikertom v Inštitúte ASA a v závere roka sa SĽN podieľala na podujatí k 80. výročiu Vianočnej dohody, pri ktorej bol práve Laco Novomeský.

Toho roku sa tiež konala Literárna Senica Ladislava Novomeského, ktorej som sa žiaľ pre pracovnú vyťaženosť v MS nemohol zúčastniť. Poslal som však zdravicu, a držím palce víťazom súťaže. V roku 2024 by som rád vydal knihu k 120-ročnici Laca Novomeského a Ivana Horvátha a celú sériu podujatí. V roku 2023 som sa tiež stretol s primátorom Senice, ktorého som požiadal o odhalenie ozubeného kolieska pre Novomeského na Záhoráckej stene slávy a taktiež – po konzultácii s potomkami Ivana Horvátha – aj vytvorenie pamätného miesta pre túto osobnosť vo forme malého parku alebo lavičky. Taktiež je rok 2024 rokom storočnice DAVu, takže by jeden z plánov mohla byť vedecká konferencia na túto tému. Takže plánov je aj pre SĽN dostatok.

Koncom roka 2023 sme tiež navštívili hrob Ladislava Novomeského a symbolický hrob Vlada Clementisa v oficiálne neexistujúcom PANTÉONE SLOVENSKÝCH SOCIALISTOV v Lamači.

DVESTOROČNICE ŠTÚROVCOV A 160-ROČNICA MATICE

Treba zdôrazniť, že Maticu slovenskú tvorí okrem zamestnancov, teda profesionálnych pracovníkov, aj celý rad aktivistov z radov členskej základne, miestnych, záujmových a vedeckých odborov, ktorí pracujú po celom Slovensku. A táto členská základňa demokraticky volí vedenie inštitúcie. Tento matičný organizmus spolu s profesionálnymi zamestnancami Matice napĺňajú spoločnými silami ciele a úlohy, ktoré Matici stanovuje zákon, teda štát. Matica zároveň štát v mnohých prípadoch suplovala, najmä v časoch minulej vlády, keď štát „pozabudol“ napríklad na dvestoročnice štúrovcov, storočnicu Vladimíra Mináča či Romana Kaliského v roku 2022. Na podujatie k dvestoročnici Jána Francisciho dokonca nebola poslaná ani čestná stráž.

Nemenej dôležitý bol aj rok 2023, v ktorom Matica pokračovala v pripomínaní si výročí štúrovcov, ale aj bernolákovcov, pripomenula si tiež výročie zmienky Samovej ríše a príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu či tri desaťročia slovenskej štátnosti. Samotný rok 2023 bol však primárne venovaný 160. výročiu Matice slovenskej. Oslavy tohto výročia vyvrcholili masovým podujatím v Martine, ktorého sa zúčastnili tisíce ľudí. Vystúpili na ňom desiatky matičných folklórnych súborov, ale aj veľké hviezdy ako Veronika Rabada, SĽUK či Zuzana Smatanová.

Vyšla tiež mimoriadne úspešná (vypredaná) kniha Clementis & Mináč (odhalená bola tiež busta Vladimírovi Clementisovi v Rimavskej Sobote za prítomnosti súčasného predsedu vlády doc. Roberta Fica).

NOVÝ PROGRAM MATICE SLOVENSKEJ

V roku 2023 sa tiež uskutočnil Slávnostný snem Matice slovenskej, ktorý schválil nový PROGRAM MATICE SLOVENSKEJ, ktorý reaguje na aktuálne výzvy globalizácie v kontexte ochrany národnej kultúry, a taktiež boli aktualizované Stanovy Matice slovenskej. Všetky zmeny boli schválené väčšinovým demokratickým hlasovaním.Celý program reagujúci na aktuálne problémy je k dispozícii na mojom blogu. Len malá ukážka:

MS bola, je a bude barometrom sebapoznania slovenskej národnej skutočnosti, strážkyňou a ochrankyňou demokratických hodnôt a rozvoja občianskych slobôd na Slovensku. Počas celých jeho dejín stála v prvej línii ochrany záujmov slovenského národa a rozvoja jeho kultúry. Tvorili ju velikáni, ktorí sa nezmazateľne zapísali do národných dejín a kultúry od Karola Kuzmányho a Štefana Moysesa, Štefana Marka Daxnera a Jána Francisciho, cez Matúša Dulu, Pavla Országha-Hviezdoslava, Jozefa Škultétyho, Jozefa Cígera Hronského, Jura Hronca, až po Laca Novomeského, Vladimíra Mináča, Evu Kristínovú a Romana Kaliského. Význam a poslanie MS sú rovnako dôležité aj v 21. storočí, kedy postmoderné ideológie a progresívne smery v procese globalizácie ohrozujú národnú kultúru a jej suverenitu, svojbytnosť a identitu. Práve v 21. storočí sú často (aj účelovo) zamlčiavané a ignorované osobnosti a udalosti slovenských národných dejín, preto má MS povinnosť o nich šíriť osvetu a prehlbovať kultúrno-historické povedomie. Napokon písal o tom už Karol Kuzmány: „Ak chcete ďalej prísť, ako my dôjdeme, treba vám viac vedieť, ako čo my vieme.“

A práve poznanie o životných cestách a tvorbe našich predchodcov je základom pre budovanie slovenskej i matičnej budúcnosti. MS je, parafrázované slovami Mináča, organizovanou historickou pamäťou národa a jej úloha spočíva vo vytváraní mosta medzi minulosťou a budúcnosťou. Vladimír Mináč konštatoval: „Matica slovenská je najpozoruhodnejší príklad na trvanie v čase. Skutočne, na nej vidieť, na jej trvaní, celonárodný pohyb pomerne zreteľne, ak považujeme Maticu slovenskú, okrem iného, aj za premietacie pozadie. To, že trvá, to je vynikajúce, to je nevyhnutnosť pre slovenský národ. Existencia Matice je kľúčová pre pohyb národného vedomia… (Matica je) nielen pamäť národa, ale aj moderne organizovaná pamäť národa.“

„Slováci, píšte po slovensky…“ – odkazuje a prikazuje budúcim generáciám iniciátor prvého slovenského spisovného jazyka a prvej vlny národného obrodenia Anton Bernolák. Tak ako generácie národného obrodenia (bernolákovci a štúrovci) pred vznikom MS, aj ona sama sa konštituovala a stojí na platforme ochrany a rozvoja národnej kultúry, vedy, literatúry, umenia a podpory národno-štátnych záujmov.

MS v súčasnosti nestojí proti procesu európskej integrácie a spolupráci európskych národov, ale na druhej strane ostro kritizuje globalizačné, postmodernistické, neoliberalistické a najmä progresívne trendy, ktoré sa snažia zasahovať do slovenskej svojbytnosti, suverenity, zvrchovanosti v oblasti politiky a kultúry. Úlohou predstaviteľov Európskej únie môže byť iba podpora ekonomickej spolupráce či sociálneho a hospodárskeho rozvoja jej členských štátov, nie násilné ideologické zasahovanie do kultúrnej politiky suverénnych národných štátov a do dominujúcich kultúrnych hodnôt jednotlivých národov. MS plne rešpektuje princípy národnej suverenity a demokratického práva národov na vlastné sebaurčenie tak v politickej, ako aj v kultúrnej sfére.

Ochrana národných záujmov a rozvoj slovenskej kultúry, vedy, literatúry, umenia je pre MS základným kameňom, čo vyplýva z jej historického poslania. Bol to už štúrovec Štefan Marko Daxner, iniciátor Memoranda národa slovenského, na základe ktorého vznikla aj MS, usilujúci sa o presadenie politických záujmov slovenského národa, pričom v jeho memorandovom programe nachádzame národno-emancipačné tézy, zahrnuté už predtým v štúrovských Žiadostiach slovenského národa a v hurbanovskom Slovenskom povstaní rokov 1848 a 1849, čo ponímame ako národnú revolúciu. MS sa na tomto príklade usiluje o zjednocovanie slovenského národa, a preto vyzdvihuje všetky osobnosti, ktoré sa zaslúžili o jeho rozvoj bez ohľadu na ich konfesionálne či politické presvedčenie.

***

Matica čelila rôznorodým útokom tzv. progresívnych aktivistov ako napríklad pri kauze DPOH (odtrhnutá hlava predsedu MS Hviezdoslava) alebo kauze Devín (zákaz vlajok na žrdi v priestoroch hradu Devín), ktoré boli výrazne medializované. V závere roka matičná delegácia dostala pozvanie do Srbska, kde navštívila Maticu srbskú a Združenie srbských spisovateľov.

Významným medzinárodným zásahom bolo zorganizovanie V. kongresu Matíc a inštitúcií slovanských národov, kde som vystúpil s príspevkom o Jánovi Kollárovi a pripomenul, že kultúrna spolupráca medzi slovanskými národmi je čiastočne splneným snom tohto velikána.

Matica tiež vydala pracovné zošity, ktoré vypracovali zamestnanci Matice slovenskej k témam ako štúrovci, Samova ríša a Veľká Morava, Slováci v československých légiách či bernolákovci. Podobné aktivity budú pokračovať aj v roku 2024 (120. výročia Ivana Horvátha, Laca Novomeského, storočnica Ladislava Ťažkého, vyhlásenie ROKU ODKAZU ŽIEN V NÁRODNOM HNUTÍ atď.). Maticu čakajú podujatia k desiatkam významným osobnostiam slovenských dejín.

Tieto informácie neuvádzam samoúčelne. Ide aj o obranu pred útokmi rôznorodých aktivistov či bývalých (či dokonca vylúčených) členov Matice slovenskej voči vedeniu, zamestnancom a členom Matice slovenskej, ktorí si poctivo plnia svoje úlohy na poli vedy, kultúrno-odbornej činnosti a osvety.

EŠTE NA MARGO „KRITIKY“

Záverom treba dodať, v kontexte rôznych vyjadrení (o potrebe reformy Matice), že je Matica schopná reformovať vlastnú činnosť sama. Matica slovenská je totiž samosprávna inštitúcia, má volené orgány, je teda riadená priamo-demokraticky. Demokraticky zvolené vedenie teda rozhoduje aj o činnosti najstaršej kultúrnej inštitúcie (tak osvetovej, ako aj vedeckej), čo je zároveň historickým dedičstvom a zaužívanou tradíciou Matice slovenskej. Podpora štátu z hľadiska financií je žiadúca, no zásahy do vnútorných záležitostí Matice môžu byť iba v kooperácii s vedením (v prípade konkrétnych tém výskumu a pôsobnosti aj so zamestnancami, resp. vedeckými a osvetovými pracovníkmi Matice slovenskej a vydavateľstva Matice).

Vzhľadom na útoky, ktoré sa snažili Maticu slovenskú poštátniť či dostať pod politickú kontrolu (napr. článok Obnovme Maticu slovenskú k 160. výročiu jej založenia, HS, október 2023) je dôležité z hľadiska budúcnosti, aby samosprávnosť a nadpolitickosť inštitúcie bola zachovaná. Na reakciu kritikov, že Matica sa nedostatočne venuje vede treba dodať, Matica slovenská dlhodobo odbornú vedeckú činnosť vykonáva. V roku 2022 získala oficiálnu vedeckú akreditáciu a jej zamestnanci pravidelne, aj keď v skromných podmienkach doterajších dotácií, vydávali knihy, odborné ako aj osvetové práce. Čo sa týka rozšírenia odbornej činnosti (odpoveď MK SR v kontexte potreby reformy) do oblasti etnológie, sociológie či lingvistiky, treba dodať, že práve v roku 2023 boli založené/resp. obnovené dva nové vedecké odbory Matice slovenskej (Slovanský odbor a Kulturologicko-filozofický odbor MS). Aktuálne fungujú na dobrovoľnej báze, no v perspektíve budúcnosti by sa z nich mohli stať nové vedecké pracoviská. Taktiež treba pripomenúť, že Matica za posledné roky napriek ťažkej finančnej situácii zamestnala dvoch vedeckých pracovníkov s titulom PhD. V súčasnosti má Matica niekoľko odborných pracovísk (Slovenský literárny ústav, Slovenský historický ústav, Archív, Stredisko národnostných vzťahov a Krajanské múzeum), ktoré svoju činnosť vykonávajú nad rámec svojich možností. Preto sme otvorení vyššej finančnej podpore, najmä na vydavateľskú a vedeckú činnosť.

Systematická reforma Matice slovenskej teda nie je potrebná, nakoľko je Matica slovenská schopná vlastného vývoja a rozšírenia svojej vlastnej činnosti, čo dokazujú aj informácie v tomto blogu.

Súčasné vedenie má plnú podporu členskej základne, ktorá je demokratická, ergo schválená Valným zhromaždením Matice slovenskej, čo sa opätovne potvrdilo aj na SNEME MATICE SLOVENSKEJ v roku 2023. Vedenie na čele s Dr. Gešperom tak s plným mandátom suverénne zastupuje inštitúciu. 26 500 členov Matice slovenskej reprezentovaných na Valnom zhromaždení (505 miestnych odborov, 17 vedeckých a záujmových odborov a 240 folklórnych súborov) jednoznačne rozhodlo o kontinuite súčasného vedenia. Uvedené fakty o činnosti dokazujú, že Matica slovenská je kompetentná sa sama riadiť, sama rozhodovať o svojej činnosti a prípadne sa i sama reformovať.

Vráťme sa po uvedení konkrétnych faktov k obvineniam, ktoré boli uvedené v nenávistnom článku publikovanom počas októbra 2023. Údajne Matica nie je schopná plniť úlohy, ktorými ju zo zákona poveril štát, a údajne stratila charakter verejnoprávnej, kultúrnej a vedeckej inštitúcie. Všetky (v tomto článku) uvedené fakty tieto lživé tvrdenia vyvracajú.

Taktiež je dôležité vyvrátiť mýtus o nepotrebnosti Domov Matice slovenskej. Matica slovenská totiž na rozdiel od univerzít či akadémií má celoslovenský rozmer svojej pôsobnosti. Aj preto je nutné zdôrazniť, že bez pracovníkov v regiónoch by sa nemohla naplno a plnohodnotne rozvíjať aj v regiónoch. Úlohou Matice je aj šírenie vzdelanosti, národno-kultúrneho povedomia aj medzi bežný ľud s cieľom ho vzdelávať. Takáto funkcia nie je možná bez regionálnych štruktúr, ktoré zabezpečujú práve Domy Matice, ktoré zároveň organizujú a zastrešujú bohaté množstvo kultúrnych, osvetových, vedeckých či folklórnych a umeleckých podujatí. Riaditelia DMS koordinujú a organizujú činnosť v regiónoch a to doslova v skromných podmienkach, často aj chátrajúcich nehnuteľností.

Záverom prajem všetko dobré do roku 2024 a držte palce v organizovaní ďalších podujatí, vydávaní kníh, článkov, redakčnej činnosti atď. V roku 2024 toho bude opäť veľa.

SUMÁRNE TOP UDALOSTI ROKU 2023

 • * založenie Kulturologicko-filozofického odboru Matice slovenskej
 • * založenie Galérie Matice slovenskej v Bratislave a revitalizácia Výtvarného odboru Matice slovenskej o mladé výtvarníčky
 • * rozhovory so spisovateľmi: Peter Jaroš, Alexander Halvoník, Ján Tazberik, Dalimir Hajko, Jozef Leikert, Viktor Timura, Anton Hykisch Vincent Šabík a ďalších…
 • * odhalenie busty Dr. Vladimíra Clementisa a uvedenie knihy Clementis & Mináč
 • * 160-ročnica Matice slovenskej a 100-ročnica Spolku slovenských spisovateľov
 • * delegácia Matice slovenskej/Slovenských pohľadov v Matici srbskej a Združení srbských spisovateľov
 • * revitalizácia Spoločnosti Ladislava Novomeského
 • * premiérová prednáška na Vysokej škole muzických umení
 • * vydanie knihy o Samuelovi Jurkovičovi a participácia na usporiadaní konferencie k 150. výročiu jeho úmrtia
 • * usporiadanie podujatia k 120. výročiu narodenia Daniela Okáliho
 • * vystúpenie na podujatí 180 rokov kodifikácie v Hlbokom
 • * odhalenie pamätnej tabule Ladislavovi Novomeskému v Lehote
 • * úspešné knižné turné s predsedom Matice slovenskej na východe Slovenska

Odišiel slovenský spisovateľ a diplomat Anton Hykisch, svoje posledné verejné vystúpenie mal na pôde Matice slovenskej

17.07.2024

Vo veku 92 rokov odišiel slovenský spisovateľ, prozaik, dramatik, autor literatúry pre deti a mládež, nositeľ Pribinovho kríža, bývalý veľvyslanec v Kanade, poslanec NRSR, riaditeľ vydavateľstva Mladé letá, literárny redaktor Československého rozhlasu, autor historických románov Bezhlavý čas a Milujte kráľovnú ANTON HYKISCH. Som však rád, že som ho ešte stihol [...]

Národná neomoderna ako koncepcia pre slovenskú kultúru 21. storočia

12.07.2024

Nasledujúci program podporilo aj PREDSTAVENSTVO MATICE SLOVENSKEJ, niekoľko spisovateľov z radov SPOLKU SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV a niekoľko ďalších umelcov, vedcov a verejných osobností. Ak sa chcete stať signatárom, pošlite mail so slovom súhlasím na lucasperny at gmail.com . Zoznam signatárov bude zverejnený dodatočne. NÁRODNÁ NEOMODERNA KONCEPCIA SLOVENSKEJ KULTÚRY 21. [...]

Politologická esej k prvému verejnému prejavu premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica a hlbší rozbor jeho filozoficko-politickej vízie

08.07.2024

Piateho júla si Slovensko pripomenulo sviatok sv. Cyrila a Metoda a pamätný deň Slovákov v zahraničí. Význam tohto sviatku bol veľmi kvalitne interpretovaný živým vstupom z hradu Devín v podaní čerstvo zmenenej STVR (do tvorivého tímu sprievodných edukačných filmových krátkych dokumentov prizvali napríklad legendárneho Jozefa Šimonoviča). Človek by si v tejto [...]

borrell

Borrell v mene EÚ podporil verdikt súdu OSN v kauze izraelskej politiky. Židovský národ nie je okupant, bráni sa Netanjahu

20.07.2024 21:05

Vo svojom vyhlásení Borrel súčasne dodal, že stanovisko súdu "bude potrebné dôkladnejšie analyzovať, a to aj vzhľadom na jeho dôsledky pre politiku EÚ".

Motorkár, autonehoda pri Martine

Vážna nehoda pri Martine. Motorkára previezli s ťažkými zraneniami do nemocnice

20.07.2024 19:01

Z doposiaľ nezistených príčin došlo na ceste z obce Košťany nad Turcom do Martina k zrážke osobného automobilu a motocykla.

Robert Fico a Denys Šmyhal.

Fico Šmyhaľovi: Slovensko nemieni byť rukojemníkom ukrajinsko-ruských vzťahov. Kritizuje rozhodnutie Zelenského

20.07.2024 18:16, aktualizované: 18:36

Fico podľa úradu vlády v tejto veci komunikuje už niekoľko dní s relevantnými členmi vládneho kabinetu aj s predstaviteľmi maďarskej petrochemickej skupiny MOL.

Krasnodar, Rusko, protest

Kolaps v Krasnodare: Rusi vyšli do ulíc, starosta sa chcel pripútať k stĺpu. Umlčala ich až polícia

20.07.2024 18:02, aktualizované: 20:25

Problémy s elektrinou na juhu Ruska a na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym sa začali 16. júla po skrate na Rostovskej jadrovej elektrárni.

PhDr. Lukáš Perný, PhD.

...pravda je revolučná, pravda zvíťazí!

Štatistiky blogu

Počet článkov: 270
Celková čítanosť: 864859x
Priemerná čítanosť článkov: 3203x

Kategórie