Založ si blog

Diskusia s predsedom Matice slovenskej JUDr. Mariánom Gešperom v Košiciach [videozáznam]

Inštitút sociálnych práv a Dom Matice slovenskej v Košiciach zorganizovali besedu s názvom MATICA SLOVENSKÁ V 21. STOROČÍ (DISKUSIE S MATIČIARMI). Podujatie uviedla Martina Matečková z Domu Matice slovenskej Košice a následne sa chopil slova moderátor, učiteľ a spisovateľ Dominik Petruška, ktorý položil predsedovi Matice slovenskej, Mariánovi Gešperovi a L. Pernému niekoľko otázok.

Oficiálne komuniké

ŠTÚROVCI PRACOVALI S DOSAHOM 200 ROKOV DOPREDU, ICH VÍZIE SA EŠTE LEN BUDÚ REALIZOVAŤ

Dominik Petruška položil otázku Lukášovi Pernému,  ktorá sa týkala témy štúrovcov a ich prínosu pre slovenské dejiny. Perný vyzdvihol aktivity Matice slovenskej v súvislosti s Rokom odkazu štúrovcov a zdôraznil prínos štúrovskej generácie v kontexte kodifikácie spisovného jazyka, prínos v oblasti literatúry (poézia, próza, dráma, začiatky literárnej kritiky, cestopisy…), vznik ľudovýchovy, prvé štátoprávne dokumenty (Žiadosti slovenského národa, Memorandum národa slovenského). Podotkol tiež, že štúrovci nadviazali na generáciu Všeslávie a bernolákovcov. Marián Gešper  doplnil, že išlo o najvyspelejšiu intelektuálnu elitu národa, organizačne a ideovo silnú generáciu. Pripomenul založenie prvej Slovenskej národnej rady ako prvého politického orgánu Slovákov, ktorý v pozmenenom názve funguje i dnes. Upozornil tiež nielen na národný, ale aj občiansky a sociálny rozmer práce štúrovcov. Zdôraznil, že príslušníci štúrovskej generácie stáli pri založení Matice slovenskej, prvého slovenského dobrovoľníckeho zboru v 1848 – 1849 a prvej politickej strany Slovákov – Slovenskej národnej strany. Podčiarkol, že išlo o vizionárov, ktorí vytvorili vyspelý politický program a dovideli ďalej než napríklad Ľudovít Košut. Spomenul i založenie periodík, ale aj prvé pokusy o medzinárodnú spoluprácu Slovanov. Napokon poznamenal, že štúrovci predpovedali slovenskú národnú samostatnosť.

POZERÁME DO MINULOSTI, ALE HĽADÁME AJ OSOBNOSTI SÚČASNOSTI

Diskusia ďalej pokračovala komentovaním aktivít Matice slovenskej, ktorej povinnosťou je pripomínanie všetkých národných dejateľov.  „Ak to nerobí štát,  ktorá inštitúcia  to  má  robiť?“ opýtal sa  Marián Gešper.  Povedal,  že Francisciho, Kráľa,  Viktorina či Daxnera si štát a štátne organizácie pri ich dvestoročnici bohužiaľ vôbec nepripomenuli. Ďalej sa zmienil o tom, že Matica slovenská sa snaží nemyslieť len   na   elity   minulosti.   „Formujeme   budúcu   mladú   generáciu.   Naša   spoločnosť   potrebuje   budúcich daxnerovcov, hurbanovcov a štefánikovcov,“   dodal  Gešper   v   súvislosti   so   dvestoročnicou   štúrovcov   a  kriticky poukázal na to, že žijeme v časoch propagandy a perzekúcie iných názorov. Tento fakt uviedol v súvislosti s perzekúciami národniarov v minulosti s presahom do súčasnosti. Lukáš Perný ho doplnil poznámkou, že úlohou Matice slovenskej by mal byť tiež boj za zachovanie vybojovaných inštitúcií a ideí. Následne pripomenul samosprávny rozmer organizácie kultúrnej stavby slovenského národa a to, ako je prirodzené v Matici slovenskej budovanie kultúry zdola pod matičnou zástavou.

Marián Gešper ďalej poznamenal, že tlak musí byť zdola a zdola je tiež nutná spoločenská objednávka. Dodal, že nemožno vytvárať neprirodzené a odľudštené fiktívne idey a koncepcie.  „Na tom aj nakoniec neoliberalizmus úplne skrachuje, pretože vytvára odľudštené, od človeka, od humanizmu odtrhnuté koncepcie a štruktúry, ktoré nie sú schopné života bez toho, že by neboli byrokratickou formou umelo presadzované…“ kriticky konštatoval a doplnil, že táto štruktúra nevydrží, na druhej strane tento neprirodzený ideologický kolos môže urobiť veľa škôd, aj keď bude historicky porazený a zrúti sa do seba. Zlo, ktoré sa tvári, že koná dobre, vytvára však nový despotizmus ‒ takto komentoval súčasných ideológov. Podľa Gešpera národná myšlienka prežije, pretože je spojená so sociálnou myšlienkou a s myšlienkou občianskej slobody.

ĽUDSKÝ ŽIVOT JE OHRANIČENÝ, IDEY SÚ VEČNÉ

Na Petruškovu otázku budúcich vízií Matice slovenskej odpovedal Lukáš Perný v tom zmysle, že je dôležitá permanentná práca a každý malý úspech, ktorý zasiahne do slovenskej kultúrnej stavby ‒ od vydania knihy až po organizáciu podujatia, ktoré ovplyvní ľudí v národnom a sociálnom kontexte. Diskusia sa opätovne vrátila k štúrovcom a ideám, ktoré prežijú aj jeden ľudský život. Marián Gešper zdôraznil,  že Štefan Marko  Daxner  vizionársky  predpovedal  už v  prvej  polovici  19. storočia udalosti,  ktoré sa v 20. storočí udiali, a že o nich nepochyboval aj napriek tomu, že mu „už stavali šibenicu“ v roku 1848. V rámci obmedzeného ľudského bytia štúrovci ako vyspelí ľudia dovideli za niekoľko horizontov. Pripomenul tiež neskorších národných dejateľov, ktorí sa „slobody dožili“, ako napríklad Škultétyho, Hlinku a Dulu, ktorý rečnil ako mladík a pri založení MS na námestí v Martine 1863 a dožil sa Deklarácie slovenského národa 1918. Spomenul štúdium štúrovcov v Halle v kontraste súčasnej nedovzdelanej pseudoelity. Aj v súčasnosti osobnosti sú, ale v pozadí, uviedol Gešper.

Lukáš Perný v súvislosti s generačnou kontinuitou národných elít hovoril o generácii Horváthovcov, ktorí boli pri memorande, ako aj pri deklarácii i SNP. Vyzdvihol Novomeského a Mináča, ktorí podľa Perného ešte zažijú spoločenskú rehabilitáciu. V roku 2022 si pripomíname storočnicu práve Vlada Mináča. Marián Gešper predstavil svoju knihu Predsedovia Matice slovenskej a pri tejto príležitosti sa zmienil o osobnostiach, ako boli Moyses, Kozáček, Osvald, Vanovič, Janoška, Novomeský, Mináč a iných. Video z diskusie je k dispozícii na YouTube a stránke Inštitútu sociálnych práv.

Fraňo Kráľ, prozaik drsnej sociálnej skutočnosti medzivojnového obdobia

10.03.2023

Tento a budúci rok si pripomíname významné výročia viacerých kultúrnych dejateľov – Daniela Okáliho, Fraňa Kráľa, Jána Poničan, Eduarda Urxa, Ivana Horvátha, Laca Novomeského spolu so storočnicou vzniku časopisu DAV. Fraňo Kráľ sa narodil presne v ten istý deň, ako jeho davistický „kolega” Daniel Okáli. Aj keď sa Fraňo Kráľ (9. marec 1903, Barton, Ohio – 3. [...]

120 rokov od narodenia literárneho kritika, básnika, politika a prvého podpredsedu Matice slovenskej Daniela Okáliho

09.03.2023

120 rokov od narodenia literárneho kritika, básnika, politika a prvého podpredsedu Matice slovenskej Daniela Okáliho (článok vyšiel aj v periodiku NOVÉ SLOVO) Pred 120. rokmi, 9. marca 1903, sa narodil slovenský literárny kritik, básnik, publicista časopisu DAV, politik (poslanec SNR a povereník vnútra), obeť procesov 50. rokov a napokon prvý podpredseda Matice slovenskej a [...]

Jednou vetou o každom z vyše stovky pozretých filmov (filmové a seriálové typy zo zimných tmavých dní)

06.03.2023

Nakoľko je hlavným účelom tohto blogu inšpirovať, a už dávno som nepísal o umení filmovom, nastal čas napísať o zopár filmoch, ktoré som zhliadol za posledné mesiace približne od jesene minulého roka (ale aj skôr). Tento zoznam si robím jednak pre vlastné účely (aby som nezabudol, o čom treba v budúcnosti písať), a jednak aj pre vašu inšpiráciu. Zdôrazňujem, že [...]

poland military base

USA majú v Poľsku prvú stálu základňu na východe: Sme tu, aby sme zostali

21.03.2023 20:29

Spojené štáty v utorok slávnostne začali prevádzku svojej prvej stálej vojenskej posádky v Poľsku a na východnom krídle NATO.

Dračí dub z Lozorna

Európskym stromom roka je poľský dub Fabrykant, druhý skončil slovenský Dračí dub z Lozorna

21.03.2023 19:46

Majestátny dub Fabrykant z poľského mesta Lodž zvíťazil s veľkým náskokom v ankete o Európsky strom roka. Druhý je slovenský Dračí dub.

Andrej Stančík

Slovensko vypočúvali v Bruseli o stave právneho štátu, kritika podľa Stančika nezaznela

21.03.2023 19:16

Päť členských krajín EÚ vrátane Slovenska podstúpilo v utorok v Bruseli vypočúvanie v rámci každoročného dialógu o právnom štáte.

vojenské cvičenie, Slovenský štít 2023, vojaci, armáda, vo

Na Slovensku sú vojaci zo siedmich krajín NATO. Armáda simulovala aktiváciu Článku 5. Rusko je hrozba, vyhlásil Naď

21.03.2023 18:27

Rusko je hrozba, ale spojenci nás chránia, vyhlásil Naď na vojenskom cvičení Slovenský štít 2023.