Založ si blog

Koľkí ste už boli Facebookom blokovaní 30 dní za absurditu? Ako prebieha proces blokovania? Nastal čas právnej obrany a odchodu na VKontakte?

30 DNÍ BEZ MOŽNOSTI SA VYJADRIŤ, 30 DNÍ ODPOJENÝ OD KONTAKTOV!
BLOKOVANÝ ZA TO, ŽE ZAREAGOVAL NA AGRESÍVNEHO A VULGÁRNEHO TROLLA

,Hlboko s vami nesúhlasím a urobím všetko preto, aby si bol za svoje názory trestaný a umlčaný.“ Voltaire

Môj posledný blog na Pravde o fenoméne liberálneho extrémizmu dosiahol až 10 tisíc čitateľov. Nie je to náhoda, tento problém objektívne existuje napriek tomu, že ho ideologicky zamerané médiá hlavného prúdu dokázateľne ignorujú, ba niektoré ticho či dokonca priamo podporujú. Dnes to bude ďalší fenoném – fenomén cenzúry sociálnej siete Facebook, ktorý sa dotýka čoraz viac ľudí. Verte mi, že by som sa na svojom blogu radšej venoval hudbe, filozofii (napokon v týchto dňoch dokončujem knihu, takže práce mám dosť) a príjemnejším veciam ako cenzúre a aktivitám angažovaných trollov, ale svedomie mi nedovolí mlčať.

Poznámka: Tento článok píšem sám za seba. Nevzťahuje sa na žiadne médium, inštitúciu, politickú stranu či hnutie. Vyjadrujem svoj občiansky názor, kritický názor na to, čo sa stáva už bežnou súčasťou virtuálneho sveta a „globálnej obce“, ktorá sa nazýva slobodnou. Budem písať o cenzúre a selektívnom blokovaní ľudí na sociálnych sieťach.

Na úvod otázka aj pre oponentov z liberálneho tábora pretože verím, že i medzi nimi sa nájdu ľudia riadiaci sa Voltairovým heslomHlboko s vami nesúhlasím, no urobím všetko preto, aby ste mohli svoj názor slobodne hlásať“ či zlatým pravidlom: „Nikomu nerob, čo sám nenávidíš. (Tob 4,15)

Je podľa vás dôvod na to, aby človek bol zablokovaný na 30 dní, nemohol nikoho kontaktovať, nikomu písať, nič zdieľať, vyjadriť svoj názor alebo diskutovať a polemizovať iba preto, že v diskusii označil vulgárneho agresora za človeka, ktorý má prázdnu hlavu? Podľa anonymnej centrály Facebooku áno. Avšak podľa tej istej anonymnej centrály Facebooku je iná, a priama vulgárna, osobná a ideologicky podmienená nenávisť beztrestná a neporušujúca podmienky komunity Facebook. Paradoxné je už aj to, že Facebook v mene cenzúry využíva vznešené slovo komunita.

 

DNES BY BLOKLI AJ ERAZMA ROTTERDAMSKÉHO

„Není nic nesnesitelnějšího nad h l u p á k a,
který všechno, co se řekne správně překroutí.
Proto je u takových lidí moudrému nejlépe mlčet
anebo přizpůsobit svou řeč jim.“
— Erazmus Rotterdamský, Chvála bláznovstva, 1509

Aj za vyššie uvedený výrok a miliardy iných citátov od známych literátov, vás môžu doživotne zablokovať na sociálnej sieti Facebook. Povedať totiž hlupákovi, že je hlupák je teraz podľa pravidiel komunity Facebook „útok úrovne 2„. V praxi to vyzerá tak, že ak vás hlupák začne vulgárne urážať, a vy mu s horúcou hlavou odpoviete, že je napr. pitomec, riskujete, že vám zablokujú profil na 30 dní. Spomeňte si teda, koľko krát vás niekto vytočil a napísali ste mu, že je hlupák? Toľko krát môžete byť na sociálnej sieti zablokovaný! Prečítajte si zvrátené pravidlá komunity. Avšak keby aj všetci príjmu tieto pravidlá, Facebook dokázateľne posudzuje tzv. nenávistné príspevky selektívne.


AKO PREBIEHA BLOKOVANIE…
DO VIRTUÁLNEJ BASY SA DOSTANETE BEZ SÚDU
NIE JE MOŽNOSŤ SA ODVOLAŤ!

„Kde bol sudca, ktorého nikdy nevidel?
Kde bol najvyšší súd, ku ktorému nikdy neprišiel?“
Franz Kafka, Proces

 

Nie som naivný a vidím čo sa deje. Samozvaní ochrancovia liberálnej demokracie vyhlasujú hybridné vojny a virtuálny odboj proti nepohodlným. Všetkých mimo ich svetonázorovej bubliny hádžu do jedného vreca. Samozrejme, práve preto si dávam pozor, čo napíšem pre sociálnu sieť Facebook. Nerád by som dával zbytočné návnady týmto samozvaným aktivistom, ktorých činnosťou je ohováranie, urážanie, cielené diskreditačné kampane, vytrhávanie viet z kontextu, šírenie nepravdivých alebo polo-pravdivých informácií, udavačstvo, nahlasovanie príspevkov a snaha o zablokovanie oponentov. V poslednom čase a to sú mesiace, už zdieľam na tejto sociálnej sieti prevažne citácie filozofov, kultúrne a umelecké príspevky. Na komentovanie spoločenského diania už používam hlavne blog, prípadne prispievam pre kultúrno-politickú revue DAV DVA. Skrátka, potom ako zablokovali komplet profil spisovateľovi Romanovi Michelkovi, či dokonca blokovali komentáre riaditeľa Filozofického ústavu SAV, vtedy ešte vedúceho Filozofickej katedry FF UKF, som si povedal, že budem brať Facebook s rezervou. Hovoril som si, že sa trollmi vyprovokovať nenechám (veď o čo iné im asi ide?), takže som si myslel, že môžem byť pokojný. Ale mýlil som sa. Ale zrekapitulujme si priebeh môjho procesu: 

Prvý krát som bol zablokovaný na 3 dní virtuálneho väzenia za Apollinairovú básničku. Apollinaire sa tak stal podľa cenzorov zrejme extrémistom a hejterom.

Druhý krát som bol zablokovaný opäť na 3 dni virtuálneho väzenia za absurditu. Dovolil som si skritizovať tendenčnú reportáž verejno-právneho média, ktoré platíme všetci a malo by informovať objektívne. Opäť som dostal tri dni virtuálnej basy.

Tretí krát som bol zablokovaný na 30 dní a to takým spôsobom, že mi Facebook zakázal dokonca posielať správy:

„Nemôžete nič zverejniť ani komentovať ani používať Messenger na 30 dní“

A pod tým komentár, ktorý bol dôvodom tohto zablokovania:
„príspevok nie je určený pre osoby, ktoré majú prázdnu hlavu.“

 

ZÁKONY, PRÁVO, SLOBODA SLOVA VS. BEZPRÁVIE A SELEKTÍVNY PRÍSTUP

„Každý má právo na slobodu presvedčenia a prejavu,
toto právo nepripúšťa, aby niekto utrpel ujmu pre svoje presvedčenie
a zahŕňa právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie
a myšlienky akýmikoľvek prostriedkami a bez ohľadu na hranice
štátu.“ Všeobecná deklarácia ľudských práv – čl. 19

 

Sociálna sieť Facebook podlieha ako každá súkromná spoločnosť zákonom. Zákony (medzinárodné právo, ústava) sú nadradené nad interné pravidla komunity a ak tieto zákony porušuje, dopúšťa sa diskriminácie a obmedzuje slobodu slova. Kde presne nám je garantovaná sloboda slova?

Ústava Slovenskej republiky (čl. 26; čl. 13 ods. 4, čl. 13. ods. 3), Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (čl. 10),  Všeobecná deklarácia ľudských práv (čl. 19), Listina základných práv a slobôd (čl. 17) a taktiež zákony viazané na slobodu informácií (napr. § 29 ZVR, § 30 ZVR, zákon č. 211/2000 Z. z., § 3 Právo na informácie; ZVR – § 15b Právo na informácie). Renomovaný právnik k tomuto prípadu dodal, že treba skúmať, či Facebook svojim konaním neodstraňuje zmysel a podstatu slobody prejavu a práva na informácie (Ústava SR, čl. 13, ods. 4). Článok 13, ods. 3 hovorí, že zákonné obmedzenie základných práv musí platiť rovnako na všetky prípady. Súkromné médium jednoducho nemá právo selektívne obmedzovať slobodu slova, tobôž svojvoľne (ideologicky) nakladať s posudzovaním tzv. nenávistných obsahov (príkladom je istá stále funkčná nenávistná stránka profilovaná politicky ako liberálna, ktorá bežne používa vulgarizmy na diskreditovanie politických oponentov).  Sociálna sieť Facebook blokuje bez súdu a selektívne. Naskytá sa teraz otázka, prečo je Facebook v niektorých krajinách blokovaný.

 

PRÁZDNA HLAVA JE HATESPEECH, VULGARIZMY SÚ SATIRA

Urobil som preto malý experiment. Skúsil som ako zareaguje Facebook, keď nahlásim príspevok človeka, vďaka ktorému 30 dní nebudem môcť kontaktovať známych. Vybral som jeho slušné komentáre:

“ tato bolsevicka svi*a skonci. Nebude viac parazitovat…“
„Poprosím pekne, kto ešte môže, nech napíše tomu červenému fekálu, nech sa naučí rozprávať a intonovať.“
„bolsevik Lubko pre**bal“

A hádajte čo ten istý Facebook, ktorý ma poslal do 30 dňovej virtuálnej basy za spojenie „prázdna hlava“ napísal:

„Ďakujeme vám, že ste si našli čas nahlásiť niečo, čo podľa vás možno porušuje naše Normy komunity. Hlásenia, ako je vaše, sú dôležitou súčasťou úsilia o to, aby bol Facebook bezpečným a prívetivým prostredím. Komentár, ktorý ste nahlásili, bol skontrolovaný a zistilo sa, že neporušuje naše Normy komunity.“

 

BLOKOVANIE AJ NA DAV DVA

Na a samozrejme blokovanie prišlo aj na stránke média DAV DVA. Z ničoho nič sa zrazu nedali zdieľať Facebookove statusy. Informovali o tom aj Mladí sociálni demokrati. Avšak ani ich príspevok nebolo možné zdieľať.

Pozri bližšie informácie tu.

 

ORGANIZOVANÉ ŠÍRENIE NENÁVISTI
S 200 TISÍC ĽUĎMI JE V PORIADKU

„…nepozdáva sa mi tá spoločenská kultivácia “chrapúňstva”,ako by to  ešte môj dedko nazval. Mám si robiť srandu zo starších, pribratejších ľudí?  …To je nepochybne neoceniteľný pohľad niekoho,  kto celý deň trávi len generovaním memov s pointou “P**A” alebo “KO**T PRI**BANÝ”, či dokonca “PR****OT…”  Zora Šikrová o nenávistných stránkach

„Pri akejkoľvek tolerancii k odľahčeným formám komunikácie predsa existuje prirodzená ľudská norma – v každej ľudskej činnosti. No v týchto textoch sa norma mení na anomáliu, z ktorej sa napokon stáva veľmi pochybná, ba až nebezpečná zdeformovaná norma v komunikačných vzťahoch medzi ľuďmi.“
prof. PhDr. Jozef Sipko, PhD. v reakcii na nenávistné liberálne stránky

 

Na Slovensku existuje jedna nenávistná liberálna stránka, ktorú spravujú traja anonymní extrémisti v maskách. Iste viete, o ktorej hovorím a nebudem si špiniť blog jej názvom. Na tejto stránke boli splnené takmer všetky kritéria nenávistných prejavov a táto stránka bez problémov funguje ďalej, kým mnohí majú zakázaný prístup na Facebook pre akúkoľvek malichernosť či reakciu na provokatéra.

Nemenovaná stránka, ktorá má 200 tisíc fanúšikov a veselo ju propagujú média hlavného prúdu (čo už kritizujú aj ľudia z ich radov) a veselo si funguje ďalej, bez blokovania, bez cenzúry. Facebook s tým evidentne nemá absolútne žiadny problém. 

Táto stránka na dennej báze aplikuje podľa vyššie uvedených „pravidiel komunity Facebook“ útoky úrovne 3, teda „volanie po vylúčení“ a to všetky druhy: explicitné, politické, ekonomické aj sociálne. O útokoch úrovne 2 snáď ani netreba diskutovať. Vulgárne urážky nemenovanej stránky adresované na fyzický vzhľad či označovanie ľudí za podradných je ich denno-dennou aktivitou. Dôkazy a ďalšie príklady tohto tvrdenia si môžete pozrieť tu. To, že táto stránka nie je zablokovaná je nepopierateľný dôkaz selektívneho prístupu (Ústava, článok 13, ods. 3) a ideologickej cenzúry na sociálnej sieti Facebook. Na Facebooku dokonca existuje stránka, ktorá označuje z ideologických dôvodov svojich oponentov za blbcov. Ani toto Facebooku nevadí. 

 

OSOBNÉ SKÚSENOSTI S VIRTUÁLNOU TOTALITOU A PRENASLEDOVANÍM

„Čo by ste robil vy? Vysekal zákonom cestu k dopadnutiu zla? A keby padol posledný zákon a diabol by sa obrátil proti vám, kde by ste sa schoval nemajúc už žiadny. Keď vykácate zákony zostanú vám holé ruky a vy si naozaj myslíte, že by ste potom v tej víchrici dokázal stáť vzpriamene? Ja by som dal diablovi výhody zákona pre svoje vlastné bezpečie. Ktokoľvek ma bude naháňať, budem sa skrývať v húštine zákonov. Moreplavecké zásady bezprávia sa obracajú príliš rýchlo.“ Thomas More, parafráza citátu z filmu A Man for All Seasons

 

Už sa mi pár krát stalo, že sa kdesi objavila moja fotka. Boli na nej veľmi nepekné pomenovania od ľudí, ktorí nezdieľajú zrovna sociálne filozofické postoje. Keď som sa obrátil na Facebook, že ide o priamy útok a šírenie masovej nenávisti, dostal som odpoveď, že takáto upravená fotografia neporušuje žiadne pravidlá komunity. A žeby ani autorské právo? Iný prípad bol, keď som sa ocitol na fotke s priateľkou s tými najvulgárnejšími a najodpornejšími komentármi. Myslíte, že to Facebook zmazal? Isteže nie. Tretí príklad, v istom príspevku o mne bola šírená evidentná lož, že som niečo napísal, čo som nikdy nenapísal s cieľom ma diskreditovať. Na inej fotke som bol lživo a diskreditačne označený za administrátora istej stránky. Keď som sa obrátil na Facebook a označil príspevky za falošnú správu, tak po XY hodinách opäť prišlo, že príspevok neporušuje pravidlá komunity. A posledná perlička, ktorá už hraničí skutočne s ohrozením existenčným. Hľadal som nájom na dlhodobé ubytovanie a opäť istá nenávistná stránka publikovala príspevok, ktorého cieľom bolo zabrániť mi, aby som sa vôbec ubytoval. Príspevok nepriamo upozorňoval prenajímateľov aby ma neubytovali (našťastie sa ubytovanie podarilo vybaviť nakoľko staršia generácia nenávistné stránky ignoruje). A posledným príkladom boli vyslovené vyhrážky fyzickým napadnutím či niekoľko správ s takýmito vyhrážkami podmienené aktivitou nenávistnej stránky. Ale žiaľ, nie som Karolína Farská takže o tom v liberálnych médiách nič nenájdete.

Aby som bol objektívny, Facebook zmazal iba zopár komentárov a fotografií, ktoré hraničili už s patologickou posadnutosťou voči mojej osobe od niektorých tzv. aktivistov za „slušné“ Slovensko.

 

BOJ PROTI BEZPRÁVIU VYHRÁME LEN S BEZHRANIČNÝM OPTIMIZMOM

A preto vyzývam všetkých:

ODPOJTE SA OD FACEBOOKU,
ALEBO HO VYUŽÍVAJTE MINIMÁLNE
A PREJDITE NA INÉ PLATFORMY

Takže súmarne som bol blokovaný už tretí krát. Zakaždým za malichernosť, kým iní, s tým správnym politickým presvedčením beztrestne spravujú nenávistnú stránku s takým dosahom, že vplýva na pomerne veľkú časť slovenskej spoločnosti (vrátane detí). Ba čo je horšie, túto stránku dokonca propagujú naše mienkotvorné médiá.

Kto sedí v centrále Facebooku, že cenzuruje vybraných ľudí? Máme iba dve možnosti, bojkotovať Facebook a zminimalizovať jeho vplyv alebo bojovať za svoje práva, ktoré nám garantujú zákony a ktoré sú vyššie než interné pravidlá súkromnej spoločnosti..

Prejdime všetci na VK a Facebook používajme iba ako doplnkové médium. Postavme sa proti týmto cenzorom tak, že sa presunieme na iné platformy. Využívajme blogy, alternatívne média, šírme pravdu o tom, čo sa deje. Bez optimizmu a vízie nad globalistickým informačným despotizmom nezvíťazíme.

Hlavu hore priatelia, budeme bojovať a nevzdáme sa. Je na čase začať sa brániť a to aj právnym spôsobom. Je čas spojiť sa v boji za naše práva. Preto mi píšte svoje skúsenosti s blokovaním na VK.com. Budeme ich publikovať a ak to bude potrebné, brániť sa aj právnou cestou.

Veľké životné boje sa dajú vyhrať
iba s bezhraničným optimizmom

Dlho som bol existencialistickým pesimistom,
v súčasnosti som realista s víziou byť optimistom.
Je to jediná cesta ako prežiť v dnešnom svete
v dnešnom Krásnom novom svete,
a jediná možnosť ako zvíťaziť! 

Váš zablokovaný občan, Lukáš Perný, ktorého nájdete na VK.com

Streľba na premiéra je aj streľbou na nás – všetkých občanov demokratickej Slovenskej republiky

18.05.2024

Sú momenty v dejinách, kedy je mlčať hriech. Je 16. máj 2024 a začínam písať tento článok. Slovensko sa spamätáva z brutálneho pokusu o vraždu premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica. Celé Slovensko len pred pár hodinami zažívalo situáciu, ktorá sa ešte nikdy v slovenských dejinách nestala. Päť výstrelov bolo vystrelených v dôsledku dlhoročného vymývania [...]

Matica slovenská neverí proklamovanému postoju mediálneho mainstreamu (a ja ešte dodávam zopár postrehov)

17.05.2024

Ďalší text, ktorý ja ako občan demokratickej Slovenskej republiky, ktorá si demokraticky zvolila vládu, jednoznačne podpisujem: Matica slovenská sa dôrazne ohradzuje voči špekuláciám a klamstvám, ktoré o nej v súvislosti s údajným členstvom atentátnika Juraja Cintulu v Matici slovenskej, šíria viaceré liberálno-progresívne internetové novinové portály. Vlastníci [...]

Podpísal som prehlásenie Matice slovenskej k atentátu na predsedu vlády: Ostro odsudzujeme tento nehanebný zločin, príčina je v dlhodobých útokoch na čelných predstaviteľov vlády

16.05.2024

Matica slovenská ostro odsudzuje atentát na premiéra Fica Matica slovenská praje predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi rýchle a skoré zotavenie. Zároveň ostro odsudzujeme tento nehanebný zločin, ktorý bol spáchaný na jedného z najvyšších ústavných činiteľov SR. Tento počin je bezprecedentným útokom na slovenskú demokraciu a štátnosť. Príčinu vidíme hlavne v [...]

india, požiar

Najmenej 20 ľudí prišlo o život pri požiari v herni na západe Indie

25.05.2024 18:22

Úrady tvrdia, že medzi mŕtvymi sú aj deti.

UN Sudan

Prokurátor, ktorý chce dostať izraelského premiéra za mreže, obhajoval zločinca, čo podporoval odsekávanie končatín

25.05.2024 18:00

Karim Khan, ktorý by rád videl Benjamina Netanjahua vo väzení, pôsobil ako advokát libérijského prezidenta prezývaného mäsiar z Monrovie.

nehoda

Vodič Passatu vyletel pri Holíči z cesty, nehodu neprežil

25.05.2024 17:57

Podľa polície pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť a pri predchádzaní nezvládol riadenie.

zelenskyj

Zelenskyj: Prímerie by teraz Putin zneužil. Straty? Na jedného Ukrajinca osem Rusov

25.05.2024 16:55

Putinovi absolútne nezáleží na svojich ľuďoch, civilistoch ani vojakoch, myslí si ukrajinský prezident.

PhDr. Lukáš Perný, PhD.

...pravda je revolučná, pravda zvíťazí!

Štatistiky blogu

Počet článkov: 255
Celková čítanosť: 830671x
Priemerná čítanosť článkov: 3258x

Kategórie