Založ si blog

Literárny kritik Alexander Matuška

Pri príležitosti výročia úmrtia Alexandra Matušku

V rokoch 2022 až 2025 si pripomíname stodvadsaťročnice ako aj storočnicu revue DAV, pričom v roku 2025 to bude aj 50 rokov od úmrtia Alexandra Matušku. Alexander Matuška bol do roku 1989 vysoko uznávaný literárny kritik (podľa Rudolfa Chmela išlo dokonca o vôbec najvýznamnejšieho slovenského literárneho kritika). Ako však uvádza vo svojej knihe Osobne a neosobne o Alexandrovi Matuškovi doktor žurnalistiky Artur Bekmatov, „záujem o jeho tvorbu či pohľady na spoločnosť po roku 1989 značne upadol“ pričom dodáva citát literárneho vedca Miloša Tomčíka o potrebe literárnej vedy vyrovnať sa s tvorbou Alexandra Matušku prostredníctvom uceleného portrétu tejto osobnosti.

Matuška ako člen projektu R 10 sa stal spolu s Michalom Chorváthom taktiež korešpondentom DAVu (v jeho neskoršom období) a venoval sa tiež literárnej reflexii tvorby davistov. Bude preto výzvou pre literárnych vedcov, kulturológov a filozofov sa Alexandrom Matuškom (aj v tomto jubilejnom roku úmrtia) podrobne zaoberať. Kus práce už urobil Bekmatov v – žiaľ takmer nezohnateľnej – knihe Osobne a neosobne o Alexandrovi Matuškovi, ktorá vyšla pod hlavičkou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (knihu uviedli M. Kráľovičová, G. Rothmayerová, J. Čarnogurský a syn A. Matušku Stanislav). Autor tu vo forme rozhovorov (Magdaléna Bystrzak, Pavol Hudík, Rudolf Chmel, Mária Kráľovičová, Juraj Matuška, Stanislav Matuška, Vladimír Petrík) analyzuje osobnosť, dielo aj ideový odkaz Alexandra Matušku.

***

bekmatov o a. matuskoviPhDr. Alexander Matuška, DrSc. (* 26. február 1910, Vlkanová – † 1. apríl 1975, Bratislava) bol slovenský literárny vedec, kritik a esejista. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a neskôr na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Už počas štúdií začal publikovať literárno-kritické články v českých periodikách, neskôr v DAVe, Živene, EláneKultúrnom živote. Pôsobil ako pedagóg, šéfredaktor Slovenských pohľadov, vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied, podpredseda kolégia ČSAV a bol členom ďalších spoločností predovšetkým literárnych a vedeckých. Zapojil sa aktívne do SNP, publikoval v Novom Slove a po potlačení SNP bol zadržaný a väznený. Ako pripomína Bekmatov, Matuška reční v Slobodnom vysielači a na redakčných poradách Nového Slova sa spolupodieľa na tvorbe časopisu spolu s Novomeským a Husákom (a k tomu v najťažších chvíľach pomáha kopať protitankové zákopy). V roku 1969 získal titul Národný umelec. Zomiera prvého apríla roku 1975.

Matuška sa vo svojej tvorbe venoval tak tradičnej, ako aj modernej slovenskej literatúre. Písal o Sládkovičovi, Kráľovi, Bottovi, Hviezdoslavovi, Kraskovi, ale aj Novomeskom, Nezvalovi, Čapkovi, Jašíkovi či J. C. Hronskom. K Matuškovým najvýznamnejším dielam patria knihy Vajanský prozaik, Profily, Medailóny, Za a proti, Vavríny nevädnúce či Osobne a neosobne. Podľa R. Chmela bola kniha Pre a proti impulzom pre adeptov literárnej vedy, ktorou merali ostatných kritikov.

Kultúru vnímal v širšom kontexte ako súhrn postojov, mentality, zvykov, spôsobov konania, pričom literatúre dával mimoriadnu funkciu odrazu kultúry konkrétnej spoločnosti (kľúčový prvok z hľadiska existencie národa, všíma si Magdaléna Bystrzak). Podobne ako aj ostatní davisti, inšpiroval sa F. X. Šaldom, avšak od davistov ho delil dôraz na individualizmus a vízia urýchleného nastolenia novej kultúrnej paradigmy. V časoch SNP, všíma si Petrík, inklinoval ku komunistom, no neskôr z tejto pozície vycúval. Písal medailóny, portréty a profily osobností slovenskej kultúry. Spolu s Michalom Chorváthom patrili k najmladšej generácii prispievateľov DAVu známych ako R 10. Niektorých davistov napr. Poničana a Kráľa však neskôr sám kritizoval (V. Petrík pripomína, že sa priamo za „davistu“ nepovažoval pre svoju ideologickú nejednoznačnosť). Podľa Pavla Hudíka uznával západných ľavicových politikov, počas pražských štúdií inklinoval aj k čechoslovakistom, vyhraňoval sa proti radikálnym tradicionalistom (napr. text Hra na fujaru a pokrok), kritizoval slovenské „zápecníctvo“ a slovenskú pasivitu a bol za modernizáciu Slovenska. Na druhej strane mu (zdôrazňuje V. Petrík) hrozilo taktiež (podobne ako Mináčovi, Chorváthovi, Bakošovi a Tatarkovi) obvinenie z tzv. „buržoázneho nacionalizmu“, čo bolo umelo vytvorené ideologické kladivo na slovenských ľavicových vlastencov v päťdesiatych rokoch. Podľa R. Chmela bola pre neho perzekúcia Novomeského, Husáka a smrť Clementisa ranou, z ktorej sa nevedel spamätať. Matuška stál taktiež podľa R. Chmela na strane federalizácie Československa (aj keď v tichosti), čo bolo emancipačné vyústenie politických úsilí davistov. Podľa slov jeho syna však Matuška nebol v sedemdesiatych rokoch „vrchnosťou“ obľúbený (zastal sa kolegov, ktorí neprešli previerkami ako Noge, Drug, Petrík; pokúsil sa rehabilitovať Štefánika v jeho demokratickom odkaze, čo dosvedčuje korešpondencia s Válkom), ba dokonca sa zvažovalo o odobratí titulu národného umelca pre jeho slabú angažovanosť. Na druhú stranu bol obviňovaný aj z opačného hľadiska a po roku 1989 sa stal zaznávaným.

Petrík zdôrazňuje jeho plán urobiť zo Slovenska modernú spoločnosť. Matuška však podobne ako ostatní davisti prešiel od popierania minulosti a tradícií, k ich postupnému pochopeniu a aktualizácii pre súčasnosť (k objaveniu hodnôt v slovenskej literatúre). Petrík ďalej zdôrazňuje, že tento posun nastal počas Slovenského štátu, keď písal Profily a portréty o slovenských literárnych romantikoch. Na druhej strane pod čiernu zem zvozil Vajanského, na čo vznikli veľmi tvrdé reakcie. Mária Kráľovičová spomína, že v Klube spisovateľov viedli Matuška a Vladimír Mináč nekonečné polemiky práve o Vajanskom. Z iného súdka je, že aj vďaka Matuškovi sa mohlo hovoriť o zásluhách J. C. Hronského (napísal o ňom monografiu, čo nebolo ľahké v tej dobe presadiť).

Po Alexandrovi Matuškovi je pomenovaná cena za esejistiku a literárnu vedu, ktorú udeľuje Spolok slovenských spisovateľov.

***

Pri príležitosti výročia úmrtia A. Matušku, posielam ukážku z nekrológu, ktorý mu napísal národný umelec a minister kultúry SSR Miroslav Válek (bol publikovaný vo výbere Miroslav Válek: O literatúre a kultúre). Iste, je to nekrológ politický, ale taká bola doba a také boli zápasy o budúcnosť Slovenska, i ľudstva.

***

On, ktorý svojho ducha venoval nesmrteľným, podľahol nepominuteľným zákonom míňajúceho sa času. A keď sa teda sám stáva jeho súčasťou, je v tom niečo z jeho horkej irónie , z jeho žeravého sarkazmu. Ako dobre by bolo pochybovať o tom, čo sa stalo. On sám by pochyboval. Pravda príliš zjavných faktov sa mu vždy zdala podozrivá. Nešiel po slovo ďaleko, keď potreboval nôž do bitky, rukavicu do tváre alebo kameň, ktorým sa tak elegantne a provokačne rozbíjali okná strnulého sveta. Ale váhal, keď mal vysloviť definitívnu pravdu. … Tentoraz je to pravda, súdruh Matuška. A táto zámlka je najdlhšia zo všetkých zámlk vášho života i diela. A niet v nej zmyslu ani logiky, ani neodhaľuje skryté súvislosti vecí nevyslovuje nevypovedateľné spôsobom, ktorý ste používali, keď bolo slovo príliš ľahké do života aj do kníh. Niet v nej nič, nič; ani mučivá úzkosť, s ktorou ste s klobúkom v ruke tak často stáli pred dielom iných, ani nádej , že to že to všetko bude predsa len raz možné preskúmať a pochopiť. Niet v nej nič, len biologická nevyhnutnosť. Ako keby ste nastúpili do vlaku a kývali nám z okna veľkou bielou vreckovkou svojej rezignácie. Ale zabudli ste si kúpiť spiatočný lístok, a to sa nás hlboko dotýka. Nás, ktorí sme vás strácali a opäť nachádzali, nás, ktorí sme sa s vami lúčili, a opäť stretali, nás, ktorí sme aj vo chvíľach rozlúčenia vedeli, že ste s nami, že sa vaša šedivá hlava zdvihne v sále nad ostatné … Život má tisíc gramatík a my sa vám chceme ešte raz poďakovať za to, že si vybrali tú, podľa ktorej sa píše komunistická budúcnosť ľudstva.Niekedy ste boli skúpy na slová a šetrili ste si ich na lepšiu príležitosť. Ale keď prišla, vždy ste mali v hlave jastraba, ktorý padol náhle a nečakane z chmúrneho neba vášho mlčania, a obeť, ktorú si našiel, nepatrila k nevinným. V takej chvíli ste si nerád vyberali protivníkov pod svoju úroveň. Ale neváhali ste ani vykričať svoju pravdu do zástupov, vy, ktorý ste viedli intímne rozhovory s veľkými.

Miroslav Válek, 1975

 

 

Streľba na premiéra je aj streľbou na nás – všetkých občanov demokratickej Slovenskej republiky

18.05.2024

Sú momenty v dejinách, kedy je mlčať hriech. Je 16. máj 2024 a začínam písať tento článok. Slovensko sa spamätáva z brutálneho pokusu o vraždu premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica. Celé Slovensko len pred pár hodinami zažívalo situáciu, ktorá sa ešte nikdy v slovenských dejinách nestala. Päť výstrelov bolo vystrelených v dôsledku dlhoročného vymývania [...]

Matica slovenská neverí proklamovanému postoju mediálneho mainstreamu (a ja ešte dodávam zopár postrehov)

17.05.2024

Ďalší text, ktorý ja ako občan demokratickej Slovenskej republiky, ktorá si demokraticky zvolila vládu, jednoznačne podpisujem: Matica slovenská sa dôrazne ohradzuje voči špekuláciám a klamstvám, ktoré o nej v súvislosti s údajným členstvom atentátnika Juraja Cintulu v Matici slovenskej, šíria viaceré liberálno-progresívne internetové novinové portály. Vlastníci [...]

Podpísal som prehlásenie Matice slovenskej k atentátu na predsedu vlády: Ostro odsudzujeme tento nehanebný zločin, príčina je v dlhodobých útokoch na čelných predstaviteľov vlády

16.05.2024

Matica slovenská ostro odsudzuje atentát na premiéra Fica Matica slovenská praje predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi rýchle a skoré zotavenie. Zároveň ostro odsudzujeme tento nehanebný zločin, ktorý bol spáchaný na jedného z najvyšších ústavných činiteľov SR. Tento počin je bezprecedentným útokom na slovenskú demokraciu a štátnosť. Príčinu vidíme hlavne v [...]

india, požiar

Najmenej 20 ľudí prišlo o život pri požiari v herni na západe Indie

25.05.2024 18:22

Úrady tvrdia, že medzi mŕtvymi sú aj deti.

UN Sudan

Prokurátor, ktorý chce dostať izraelského premiéra za mreže, obhajoval zločinca, čo podporoval odsekávanie končatín

25.05.2024 18:00

Karim Khan, ktorý by rád videl Benjamina Netanjahua vo väzení, pôsobil ako advokát libérijského prezidenta prezývaného mäsiar z Monrovie.

nehoda

Vodič Passatu vyletel pri Holíči z cesty, nehodu neprežil

25.05.2024 17:57

Podľa polície pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť a pri predchádzaní nezvládol riadenie.

zelenskyj

Zelenskyj: Prímerie by teraz Putin zneužil. Straty? Na jedného Ukrajinca osem Rusov

25.05.2024 16:55

Putinovi absolútne nezáleží na svojich ľuďoch, civilistoch ani vojakoch, myslí si ukrajinský prezident.

PhDr. Lukáš Perný, PhD.

...pravda je revolučná, pravda zvíťazí!

Štatistiky blogu

Počet článkov: 255
Celková čítanosť: 830652x
Priemerná čítanosť článkov: 3257x

Kategórie