Založ si blog

Niečo z úvah, tipov, myšlienok a citácií zo sociálnej siete II.

Nakoľko obsah sociálnych sietí je neprehľadný a mnohí sú z bahna, ktoré produkujú znechutení, opäť publikujem niektoré svoje úvahy, komentáre, kultúrne typy, citácie v poradí druhom výbere na blogu Pravdy. Nemusíte so všetkým, čo napíšem súhlasiť, nemusíme sa na všetkom zhodnúť, ale nebojme sa vyjadriť svoj názor na zahnívajúci stav súčasného sveta. Lebo…  každý inteligentný a slobodne mysliaci človek má právo spochybňovať spoločnosť, v ktorej deklarované hodnoty nie sú prakticky realizované.

„L. P. trpi zjavnym mesiasskym komplexom, je nebezpecny nielen sebe, ale celej spolocnosti. Ako inak, ved je komunista.“ Alena Gašparovičová, absolventka FiF UK, komentujúca mimochodom na úchylnej stalkerskej stránke Prečo ľudom hrabe

***

– Ale já mám pravdu!
– K čemu ti je pravda, Když nemáš moc?
A cobych sakra mal dělat, když né prát se za pravdu? Já, kterýmu řikajú nepřítel společnosti. Žijeme z toho, že kšeftujeme se svinstem a hnilobou. Veškéry náš vzkvátajíci společenský život čerpá živiny ze lži! Kdyby takhle uboze a zbaběle padl k nohám k té zatracené bandě, myslíš, že bych v živote zažil aspoň chviličku štěstí? Chci mít právo podívat se svým klukům do očí…
…Otrávené jsou veškeré duchovní zdroje našeho života a veškerá občanská společnosť stojí na půde zamořenej lží…

***

Vtedy zapáľ svetlo, keď je tma, vtedy čiň dobre, keď je tomu čas.
(Slovenské príslovia)

***

„Slova sprostředkují mysl, a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v této zemi něco proklatě zavání, viďte? Krutost, bezpráví, intolerance, útlak a tam kde bylo právo protestovat, myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory, kteří kážou konformizmus a požadují poslušnost. Kdo nese vinu? Některí mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvetlovat. Nicméne, pokud hledáte výniky, stačí se podívat do zrcadla. Vím proč se bojíte, kdo by se nebál – války, teror, nemoci Nezpočet problemu se spojilo aby vás oloupilo o zdravý rozum a zkalilo vaše uvažování. Strach z váš vše vysál. Pred vyše 400 lety si přál jeden skvělý muž, aby 5. listopad utkvěl v naši pameti. Chtel tím světu pripomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc, než slova. Je to životní názor. “ V ako Vendeta

***

„Pravda je revolučná./To tell the truth is revolutionary.“
Antonio Gramsci citujúc Ferdinanda Lassalla,
L’Ordine Nuovo,1921

„V čase všeobecnej lži, je šírenie pravdy revolučný čin./In a time of universal deceit – telling the truth is a revolutionary act.“ George Orwell

***

„Nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe.“ Konfucius

***

„Sme zväz, bratstvo, tím, ktorý drží spolu
ako silná armáda, silnejšia ako všetky strany!
Zdravím Kaddáfiho a Huga Chaveza,
Snívam o takýchto ľudí, aby nás oslobodili z klietky.
Lebo ja som Asada brat,
Život sa narodil na východe, smrť prichádza od západu.
Náš boj je úprimný, sme súčasťou toho istého kmeňa.“

 ***
Je málo gitarových sól v 10 minútových pesničkách, ktoré človeku vlezú tak pod kožou ako je to v tejto neskutočne silnej a precítenej skladbičke…

***

Úroveň kultúry v kapitalizme

V kapitalizme sa znižuje úroveň kultúry. No nie preto, že sa masove šíri, ale preto, že slúži komerčnými záujmom reakčnej ideológie, preto, že sa zrieka progresívnych duchovných úloh, k umeniu pristupuje len ako k prostriedku zábavy. Kríza buržoáznej kultúry sa často prejavuje aj v tvorbe subjektívne čestných umelcov, ktorí bezradne stoja pred zložitosťou a protirečivosťou súčasného buržoázneho sveta, v ktorom je rýchli pokrok technicky sprevádzaný duchovným ochudobňovaním a morálnym útlakom osobnosti. V dielach týchto umelcov človek zostáva osamotený, smutný a nešťastný, alebo naopak, stáva sa krutýmziskuchtivým egoistom. Buržoázne umenie zobrazuje dravčie zákony súkromnovlastníckeho sveta ako všeobecné zákony spoločnosti a deformácie kapitalistickej spoločnosti, ako vyjadrenie odvekej zločinnosti ľudskej prirodzenosti. Takéto umenie, ktoré hlása nespravodlivé, pesimistické idey o večnom chaose spoločenských vzťahov, rozosieva pocit zúfalstva, rozširuje nedôveru v premenu sveta na spravodlivých a humánnych princípoch.

(Úryvok z kapitoly XXII. Duchovná kultúra socialistickej spoločnosti, s. 417-422 (Naučnyj kommunizm, Moskva, 1974))

***

„Keď sa obyvateľstvo nechá rozptyľovať trivialitami, keď sa kultúrny život vymedzí ako nekonečný kolobeh zábavy, keď seriózna verejná komunikácia dostáva podobu detstkého bľabotania, keď sa – stručne povedané – z ľudí stane iba obecenstvo a z verejných záležitostí estráda, potom sa národ ocitol v nebezpečenstve; jeho kultúrna smrť sa stáva reálnou možnosťou.“ Neil Postman, Ubaviť sa k smrti

Pred 233 rokmi napísal veľký Friedrich Schiller túto hru. Mnohé z týchto myšlienok sú aktuálne dodnes:
„Kdo je větší tyran, ten kdo chce svrhnout svobodu, nebo ten, kdo má moc?“
„… súďte mě. Zde na Zemi je má pře ztracena, ale ve tváři věčnosti jsem zvítězil.“
„Bláznovství je často najlepší matka moudrosti.“
– Má prodejní duši.
– Komu ji prodáva?
– Tomu kdo víc zaplatí. Mnohí lidé přísahají na pana Boha křivě, ale oni své přísahy ďáblu dodržují přesne.“
Friedrich Schiller, Fiesco a jeho janovské spiknutí/Die Verschwörung des Fiesko zu Genua, 1783

Lev Nikolajevič Tolstoj:
„Kedysi som napísal o mužíkovi Pachomovi, ktorý vedel na čo je to všetko. Zil aby lepšie jedol, sladšie spal, aby mal všetkého vela. Aj penazí aj zeme. A o veselých múdrych baškitcoch, ktorí mu povedali: „Ber! Polož tisícku rublov do čapice a ber. Co stihneš od svitu do mrku obehnúť, označiť, všetko je tvoje.“ Tak veru. A čakali. Boli zvedaví, kolko zeme potrebuje ten človek. Nečakali tak po prvý raz, ale za každým to vychádzalo rovnako. Aj tentoraz, nenásytný bol človek. Tri siahi na hrob, nič viac nepotreboval, hoci aj vtedy v Samarských stepiach.“
(podla filmu Лев Толстой, CSSR, ZSSR, 1984)

*

Geniálny Falco. Z tmy do svetla… jeho posmrtný odkaz.
„Tvoje peklo hoří ve mně, jsi můj elixír přežití. Jsem roztrhaný… kdy příjdeš políbit mé rány. Jsem připraven až příjde čas pro naši dohodu o věčnosti. Už jsi tam?“

*

Gustáv Husák: V dejinách českej a slovenskej spoločnosti boli obdobia, „keď ľudia vylezú zo svojej obvyklej kože, nájdu pôvodný zmysel veľkej spoločenskej myšlienky a ideálu, zmysel osobnej statočnosti, oprášia ich, vytasia za ne meč! Ak sa človek zaoberá prevratnými rokmi v dejinách národa a štátu, rokmi veľkých utrpení i veľkých nádejí, je uchvátený tým, koľko neosobného sa v ľuďoch nájde, koľko obetavosti a nezištnosti, ako veľkosť a hrdinstvo človeka ide ruka v ruke so skromnosťou a nenáročnosťou. Ako osobné splýva so spoločenským. Rastie človek ako stavebná jednotka spoločnosti a na svojich ramenách nesie i spoločnosť k vyšším stupňom.“ 1966
Takéto slová vie napísať skutočne iba veľký človek, ktorý sa hrdo môže zaradiť k veľkým dejateľom histórie. Takým dejateľom Gustáv Husák rozhodne bol.

**

Wikipédia zmazala stránku s výrokmi Gustáva Husáka, ktoré ukazovali vysokú intelektuálnu úroveň tejto osobnosti. Novodobá cenzúra si našla jednoduchý dôvod: zlé formátovanie. Našťastie som tieto citáty (vyššie uvedené) umiestnil na Wikipédiu českú (https://cs.wikiquote.org/wiki/Gust%C3%A1v_Hus%C3%A1k).

*

ŠTATISTIKY Z ROKU 1971 (Československá socialistická republika):
zvýšenie hutníckej výroby o 67,7%
výroba v chemickom priemysle o 78%
hrubá výroba v strojárskom priemysle o 65,4%
spotrebný priemysel zvýšil výrobu o 50% (oproti 35% v štvrtej päťročnici)
rozvoj sklárskeho, textilného a drevospracujúceho, obuvníckeho priemyslu
výkonnejšia rastlinná a živočíšna výroba, zvyšovanie produkcie kŕmnych zmesí, výroba obilín sa zvýšila o 43%
dojivost kráv z 1985 na 2981 litrov, trhová produkcia mäsa o 47%
osobná spotreba obyvateľov vzrástla o 35%
postavilo sa 157 000 bytov, napriek tomu ich bol nedostatok (plán bol postaviť 180 000 bytov)
v školstve 144 základných 9 ročných škôl s 1670 učebňami
zvýšenie kapacity zdravotných zariadení o 4272 postelí
vo výskumnej a vývojovej základni pracuje viac ako 30 000 pracovníkov
…drahý čitateľ, dúfam, že už nemusím pokračovať.. porovnaj si to s dneškom…

 

Laco Novomeský: V samote
Drzosť ľudí vyhnala ma do temného lesa,
kde ma nikto nevyruší, iba spevných vtákov sbor.
Vyšiel som ta, už nečuť jak zlorečí na mňa ľud;
do samoty – bych zabudol, môjho srdca trpký trud.
(Vatra, 1921, prvá báseň 16 ročného Novomeského)

*

„Parket sa prepadá pred nami, na záver ohňostroj, myslou mi preskočí, do neba pôjdeme s Európou v náručí“ a to sa písal rok 1986… Grigorov predbehol dobu o 30 rokov! Nechceme tancovať na plese šialencov, na vlastnom pohrebe, pohrebe bez vencov…

*

1. novembra bude 140. výročie železničnej trate Šurany-Ivánka pri Nitre.
…okrem hudby, filozofie, politiky, umenia a kultúry, kultúrnej antropológii, histórii, dejín filmu, divadla, hudby, literatúry, poézie, architektúry, stavebníctva-projekantstva, bicích nástrojov a perkusií, záhradnej architektúry a bylinkárstva, chovu papagájov, som sa venoval kedysi aj dejinám železníc a železničnému modelárstvu.. v duchu komunistického presvedčenia som ho daroval Staničnému hostincu aby si ho mohol pozrieť každý…

*

V roku 1960 na valnom zhromaždení OSN vyhlásil Fidel Castro kampaň gramotnosti, ktorá dostala zaostalú Kubu od roku 1961 na dnešných zhruba 99,8% v gramotnosti populácie, čo patrí k najvyšším číslam na svete. (Marek Kopilec)

„základná črta našej kultúrnej politiky plynie z úsilia prekonať feudálny a kapitalizmom utvrdený názor na menejcennosť práce. … základnými piliermi modernej spoločnosti sú robotníci, roľníci a inteligencia s kategóriami samostatne zarábajúcich pracovníkov ako sú remeselníci.“
Laco Novomeský

***

***

A na záver muzika: duet s Marekom Stupavskym

Z knižnice utopického socializmu, mimoriadne úspešný seriál štúdií k téme dejín utopizmu

22.06.2024

V rámci pripravovaného vydania knihy UTOPISTI vychádzali na stránkach DAV DVA štúdie a populárno-náučné články v rámci seriálu s názvom „Z KNIŽNICE UTOPICKÉHO SOCIALIZMU“. Svojho času získal – aj vzhľadom na odbornosť problematiky – pomerne vysoké čísla. Išlo o tisíce zhliadnutí. Kulturologicko-politologický seriál vznikol v rámci príprav knihy UTOPISTI a [...]

Čo je nového v Spolku slovenských spisovateľov [úvodník v Literárnom týždenníku, B. Brendza, L. Perný]

19.06.2024

Článok predsedu a podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov, ktorý vyšiel v Literárnom týždenníku. Dofinancovanie časopisu SSS Literárny týždenník (Denník N a StartItUp šírili nepravdivé informácie) Liberálny web StartItUP a Denník N zaútočili na Literárny týždenník (LT) a Spolok slovenských spisovateľov (SSS). Redaktor média StartItUp sa dopytoval poslancov, či [...]

Estetická analýza a kulturologický výskum tvorby ženských autoriek Matice a SZPB [video]

18.06.2024

Predmetom štúdie je odborná kulturologická analýza tvorby žien v rámci súčasného Výtvarného odboru Matice slovenskej (a s nim spriaznených slovenských výtvarníčok), ktorý pôsobí pri Galérii Matice slovenskej v Bratislave pod odborným kurátorským vedením Dr. Ladislava Skraka, ktorý je súčasne predsedom VO MS. Súčasťou príspevku je aj krátky historický exkurz k [...]

Hadždž / Mekka /

Počas púte do Mekky zomrelo 1301 pútnikov, väčšinou oficiálne neregistrovaných

23.06.2024 22:04

Mnoho z obetí boli starší ľudia s chronickými chorobami.

Benjamin Netanjahu

Fáza intenzívnych bojov proti Hamasu sa blíži ku koncu, vyhlásil izraelský premiér Netanjahu

23.06.2024 21:20

Ukončenie fázy intenzívnych bojov v Gaze umožní rozmiestnenie väčšieho počtu izraelských síl pri severnej hranici Izraela s Libanonom.

Hory / Turistika /

Poľská turistka uviazla v ťažkom teréne vo Vysokých Tatrách, noc prečkala v horách

23.06.2024 20:05

Keďže 49-ročná žena disponovala vybavením na núdzové bivakovanie a po dohode s ňou, že je schopná prečkať noc v horách, záchrannú akciu odložili.

mimoriadne1, mim1, streľba, vražda, prepadnutie, zbraň, náboj, výstrel, nábojnica

V ruskom Dagestane sa strieľalo, horeli synagógy. Zomrelo šesť policajtov a pravoslávny kňaz

23.06.2024 18:28, aktualizované: 20:20

Dagestanský prezident Sergej Melikov uviedol, že neznámi útočníci sa útokmi v Derbente a Machačkale pokúsili destabilizovať situáciu v spoločnosti.

PhDr. Lukáš Perný, PhD.

...pravda je revolučná, pravda zvíťazí!

Štatistiky blogu

Počet článkov: 263
Celková čítanosť: 847468x
Priemerná čítanosť článkov: 3222x

Kategórie