Založ si blog

Filozoficko-psychologický výskum o vplyve virtuálnej (ne)komunikácie na medziľudské vzťahy. Zapojte sa do dotazníka

Medzi filozofiou a psychológiou existuje nerozlučné puto. Tak ako psychológia, tak i filozofi sú lekármi doby, v ktorej žijú. Súčasná, teda hypermoderná doba, ako ju nazval a výstižne definoval súčasný francúzsky filozof Gilles Lipovetsky, ponúka vďaka bleskovému a nezastaviteľnému rozvoju digitálnych technológií celú radu civilizačných chorôb, ktoré dostávajú milióny ľudí do slepej uličky bezvýchodiskových stavov. Smajlíky, selfíčka, status človeka viazaný na počet lajkov, online prenosy zážitkov, verejne zdieľaný život, ale aj odovzdanie intimity do verejného priestoru, to všetko sú fenomény, ktoré pred tromi storočiami ľudia nemohli poznať. Pre psychológa prináša kyberpriestor celý rad patologických javov, pre filozofa priestor na otázky poznateľnosti človeka a jeho vnútorného prežívania.

Práve medziľudské vzťahy sú tým najcitlivejším bodom do ktorého kyberpriestor vrhol meč chladu, úzkosti (Pozri: Lipovetsky, 2013), hyperkonzumu a neistoty a nestálosti (Pozri: Bauman 2018). Fenomén večnej neistoty otvára nové otázky a nové problémy, ktoré súvisia s prežívaním človeka v dobe hypermodernej.

Internet, sociálne siete, zoznamovacie aplikácie vytvorili priestor vo virtuálnom svete k zdieľaniu informácií, ku komunikácií, priestor pre vytváranie nových priateľstiev a v neposlednom rade aj príležitosť vytvoriť partnerský vzťah. Avšak okrem týchto vcelku pozitívnych možností, ktoré ponúka virtuálny svet, vstúpili do života mladých ľudí aj nástrahy tohto sveta. Mladí ľudia považujú v dnešnej dobe internet a virtuálnu komunikáciu ako niečo prirodzené2 čo je súčasťou ich života. Vývoj digitálnych technológií sa za posledných desať rokov rapídne zmenil a to na globálnej úrovni.3 Sociálne média a komunikácia prostredníctvom nich ovplyvňuje naše vnímame vzťahov. Domnievame sa, že neustálym vývojom a vznikom nových digitálnych technológií toto vnímanie vzťahov bude ovplyvňované aj v budúcnosti. Predložená práca sa bude venovať práve týmto fenoménom. Bude spojením vedy a problémov bežného života. Bude diagnostikou a svedectvom doby, ktorú naša generácia žije, no zároveň sa bude snažiť nájsť odpovede, ako zvládať extrémne situácie, ktoré nám doba hypermoderná priniesla. Spojiť reflexie súčasných filozofov a reflexie súčasných psychológov môže byť zaujímavým príkladom interdisciplinárnej spolupráce medzi filozofiou a psychológiou. Cieľom našej štúdie bude interdisciplinárna analýza problému virtuálnej komunikácie v kontexte medziľudských vzťahov a hypermoderny.

Internet je dobrý sluha ale zlý pán?

V 21. storočí je komunikácia oveľa jednoduchšia a rýchlejšia, takisto máme lepší prístup k potrebným informáciám, možnosti Internetu nám uľahčili v určitých oblastiach osobný ale aj pracovný život. Ale virtuálny svet a komunikácia v ňom poskytla zároveň priestor pre doposiaľ neexistujúce nástrahy odzrkadľujúce sa v medziľudských vzťahoch. Zároveň poskytla nový pohľad na to akým spôsobom vnímame naše vzťahy s ostatnými. Tak napríklad fenomén možnosti zablokovania osoby alebo osôb na sociálnej sieti, nebezpečenstvo zneužitia maloletých, grooming , kyberšikana, zneužitie osobných údajov alebo aj príležitosť pre flirt či neveru prostredníctvom zoznamovacích aplikácií. A pokojne by sme mohli pokračovať ďalej. Psycho-sociálne dôsledky virtuálnej komunikácie na život mladých ľudí, psychologické dôsledky novodobej formy virtuálneho zoznamovania, virtuálna seba-prezentácia ako nová forma tvorby identity, verejné zdieľanie intimity verzus súkromie v medziľudských vzťahoch, detabuizácia sexuality vo virtuálnom priestore a psychologické dôsledky tohto fenoménu… Najviac ohrozenou skupinou v súčasnosti sú deti a mladiství. Vidíme na týchto fenoménoch, s ktorými mnoho z nás má osobnú skúsenosť, že sociálne médiá naozaj ovplyvňujú medziľudské vzťahy. Preto sa vynára otázka, čo presne má vplyv na medziľudské vzťahy a akým spôsobom ich to ovplyvňuje. Zároveň poukázať na pozitívne ale aj negatívne aspekty komunikácie vo virtuálnom svete.

A teda aký vplyv na jedinca majú určité fenomény virtuálnej komunikácie na sociálnych sieťach?

Ako virtuálna komunikácia prostredníctvom sociálnych médií ovplyvňuje vnímanie medziľudských vzťahov?

Ako možno lepšie komunikovať v prostredí internetu a predchádzať tak konfliktom či nedorozumeniam?

To sú otázky, na ktoré budeme hľadať odpovede.

V súvislosti s pripravovaným výskumom sme pripravil špeciálny dotazník. Zámerom dotazníka je objasniť vplyv virtuálnej (ne)komunikácie na medziľudské vzťahy. Údaje získané dotazníkom budú spracované v rámci vedecko-výskumného projektu Prešovskej univerzity v Prešove. Prístup k nim majú len samotní autori. Dotazník je anonymný, neuvádzajú sa mená. Prosíme Vás aby ste si pozorne prečítali aj daný text patriaci k danej sekcii objasňujúci niektoré pojmy. Samozrejme, všetky získané údaje sú anonymné.

Link na prieskum je tu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9bPuWSEPKxqP6UsMwMbfk6eO3s1FuMO9Rn4DDpvDJ0d3Yaw/viewform

 

Anotácia: Cieľom štúdie bude interdisciplinárny výskum problému virtuálnej komunikácie v súvislosti medziľudských vzťahov doby hypermodernej. Dialóg filozofie a psychológie bude usilovať o spojenie odborných poznatkov psychológie a filozofickej diagnostiky doby, v ktorej žijeme. Súčasná, teda hypermoderná doba, ako ju nazval a výstižne definoval súčasný francúzsky filozof Gilles Lipovetsky, ponúka vďaka bleskovému a nezastaviteľnému rozvoju digitálnych technológií celú radu civilizačných chorôb, ktoré dostávajú milióny ľudí do slepej uličky bezvýchodiskových stavov. Kyberpriestor re-definoval medziľudské vzťahy. Vzťah k druhému (intersubjektivita) tak, ako sme ju poznali po celé storočia sa zmenil aj vďaka nových technológiám. Predložená štúdia sa bude snažiť nájsť odpovede, prečo sa to deje a aké to môže mať fatálne následky na celú spoločnosť.

Kľúčové slová: hypermoderná doba, sociálna psychológia, internet, kyberpriestor, medziľudské vzťahy, inter-subjektivita, virtuálna komunikácia, sociálne média, medziľudské vzťahy, hypermoderná doba

 

PhDr. Lukáš Perný; Mgr. Martina Šlosariková

Fraňo Kráľ, prozaik drsnej sociálnej skutočnosti medzivojnového obdobia

10.03.2023

Tento a budúci rok si pripomíname významné výročia viacerých kultúrnych dejateľov – Daniela Okáliho, Fraňa Kráľa, Jána Poničan, Eduarda Urxa, Ivana Horvátha, Laca Novomeského spolu so storočnicou vzniku časopisu DAV. Fraňo Kráľ sa narodil presne v ten istý deň, ako jeho davistický „kolega” Daniel Okáli. Aj keď sa Fraňo Kráľ (9. marec 1903, Barton, Ohio – 3. [...]

120 rokov od narodenia literárneho kritika, básnika, politika a prvého podpredsedu Matice slovenskej Daniela Okáliho

09.03.2023

120 rokov od narodenia literárneho kritika, básnika, politika a prvého podpredsedu Matice slovenskej Daniela Okáliho (článok vyšiel aj v periodiku NOVÉ SLOVO) Pred 120. rokmi, 9. marca 1903, sa narodil slovenský literárny kritik, básnik, publicista časopisu DAV, politik (poslanec SNR a povereník vnútra), obeť procesov 50. rokov a napokon prvý podpredseda Matice slovenskej a [...]

Jednou vetou o každom z vyše stovky pozretých filmov (filmové a seriálové typy zo zimných tmavých dní)

06.03.2023

Nakoľko je hlavným účelom tohto blogu inšpirovať, a už dávno som nepísal o umení filmovom, nastal čas napísať o zopár filmoch, ktoré som zhliadol za posledné mesiace približne od jesene minulého roka (ale aj skôr). Tento zoznam si robím jednak pre vlastné účely (aby som nezabudol, o čom treba v budúcnosti písať), a jednak aj pre vašu inšpiráciu. Zdôrazňujem, že [...]

poland military base

USA majú v Poľsku prvú stálu základňu na východe: Sme tu, aby sme zostali

21.03.2023 20:29

Spojené štáty v utorok slávnostne začali prevádzku svojej prvej stálej vojenskej posádky v Poľsku a na východnom krídle NATO.

Dračí dub z Lozorna

Európskym stromom roka je poľský dub Fabrykant, druhý skončil slovenský Dračí dub z Lozorna

21.03.2023 19:46

Majestátny dub Fabrykant z poľského mesta Lodž zvíťazil s veľkým náskokom v ankete o Európsky strom roka. Druhý je slovenský Dračí dub.

Andrej Stančík

Slovensko vypočúvali v Bruseli o stave právneho štátu, kritika podľa Stančika nezaznela

21.03.2023 19:16

Päť členských krajín EÚ vrátane Slovenska podstúpilo v utorok v Bruseli vypočúvanie v rámci každoročného dialógu o právnom štáte.

vojenské cvičenie, Slovenský štít 2023, vojaci, armáda, vo

Na Slovensku sú vojaci zo siedmich krajín NATO. Armáda simulovala aktiváciu Článku 5. Rusko je hrozba, vyhlásil Naď

21.03.2023 18:27

Rusko je hrozba, ale spojenci nás chránia, vyhlásil Naď na vojenskom cvičení Slovenský štít 2023.