Založ si blog

Niečo z úvah, tipov, myšlienok a citácií zo sociálnej siete a vlastnej tvorby IV.

Dejiny ľudstva sú dejinami omylov a objavov ľudského rozumu. Svetlo rozumu musí rozptýliť tmu nevedomosti,  by sa človek oslobodil od neprirodzeného spoločenského poriadku.“ Morelly

Nasledujúci blog je len pre tých, ktorí hľadajú inšpiráciu. Je sumarizovaním mojej činnosti a rôznorodých kultúrno-filozoficko-politologických inšpirácií.

Lukáš Perný: Kým verejná mienka neprelomí tabu a nebudeme sa otvorene baviť o tom, že globálny neoliberálny kapitalizmus zlyháva po stránke ekonomickej, morálnej, ekologickej, právnej, a nebudeme sa otvorene baviť o možných (a nutných) alternatívach, dovtedy bude nielen naša spoločnosť, ale celý svet odsúdený na zánik. Hľadanie alternatív voči súčasnému systému je otázkou prežitia ľudstva.

Nakoľko si sociálnu sieť Facebook čoraz viac prestávam vážiť (jednak pre nekalé opatrenia ohľadom selektívneho prístupu k očierňovaniu, ohováraniu, šíreniu nenávisti, čo je jedným – liberálom – dovolené a druhým, národniarom, socialistom, kresťanom, antikapitalistom – zakázané; a jednak aj pre dôsledky, ktoré tento vynález spôsobuje – odcudzenie, vzájomná nevraživosť, rozdelená spoločnosť, individualizácia pod.) rozhodol som sa, že občas zhromaždím zaujímavé myšlienky, na ktoré som narazil počas brázdenia internetom, čítaním zaujímavých kníh či počúvaní rozhlasových relácií. A čo sa týka zneužívania osobných údajov, o ktorých sa tak teraz hovorí. Na jednej strane EÚ vymyslí nejaký zákon o ochrane osobných údajov GDPR, na strane druhej vás všetky stránky doradu od Googlu, Facebooku až po Linkedin donútia súhlasiť so spracovaním osobných údajov za účelom použitia reklamy, inak vám zmažú účet. Aký to má teda zmysel? Páni z Bruselu: robíte z náš už totálnych idiotov?

Pre všetkých, ktorým sa páči môj blog, kliknite si na profil VK.com a pridajte si ma.

Momentálne sa profesionálne venujem dejinám utopizmu, takže väčšina z nich bude orientovaná práve týmto smerom, ale pevne verím, že vás aspoň niektoré z nich zaujmú a inšpirujú. Veď o tom je zmysel blogovania, inšpirovať a tým pretvárať okolie.

Pracujem na piatich štúdiách, dvoch knihách, jednej reportáži, jednom rozhovore, jednej konferencii a pravdepodobne mi vyjde doslov v jednej kultovej knihe, takže dneska mám pocit, že veci, ktoré robím majú zmysel. Niet nad pocit zmysluplnosti.

Úlohou monografie Úvod do súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie (na ktorej robím) je kriticky zmapovať, zosumarizovať a komparovať pomerne rozsiahlu škálu súčasných predstaviteľov anglo-americkej sociálnej filozofie. Hlavným cieľom práce nie je hĺbková analýza autorov, ale vecne, jasne a správne vystihnúť na pomerne obmedzenom priestore podstatu postojov, názorov, ako aj vzájomnej podmienenosti konceptov sledovaných autorov tak, aby daná práca mohla slúžiť nie len edukačným cieľom, ale aj ako podnet pre ďalšie možné analýzy, interpretácie a štúdie. Metodologický postoj je volený na základe informatívno-sumarizačného a komparatívneho charakteru práce.

Taktiež mi vyšla reportáž a akcie Akademický Prešov 2018 na stránkach UNIPO.

K najnovšej tvorbe patrí jednoznačne článok venovaný dvom zhmotneným utopickým projektom:

Mnohí sa pýtajú o čo mi vlastne ide, keď sa globálny systém nedá aj tak zmeniť (v momentálnom časopriestore). Keby sa mi podarilo vybudovať aspoň takéto projekty kooperujúcich obcí, môžem spokojne odísť z tohto sveta. Prečítajte si:

Marinaleda

a

Kněžice

Taktiež som sa venoval podrobne bytovej otázke za socializmu.

Za posledný čas som uskutočnil niekoľko zaujímavých rozhovorov s inšpiratívnymi ľuďmi:

Anna Mikulenková, český aktivistka spolku Ceres

Tomáš Vokoun, český aktivista Ceres a KSČM

Michal Macháče, český historik, autor knihy o Gustavovi Husákovi

Peter Marek, fotograf, pôsobí v SND

Ivan Donoval, urbexer

Vladimír Manda, vysokoškolský pedagóg

Ladislav Hohoš, futorológ

Richard Sťahel, filozof

Ľuboš Blaha, filozof, politológ, poslanec NRSR

Napísal som seriál na tému slovenského družstevníctva:

Stav súčasného slovenského družstevníctva (krátke dejiny a družstevné organizácie)
Fungujúce slovenské družstvá I. a II.

Zúčastnil som sa konferencie spolku Ceres na Morave. Kde som vystúpil s témou družstevníctva a jeho koreňoch v utopickom myslení Fouriera a Owena.

Taktiež som sa spolu s Davidom Diczházym a Kristianom Čurom zapojil do ekologických aktivít ohľadom výrubu stromov pri Prešove. Snáď video pomôže osvete.

Komentáre k súčasnému dianiu

Ľudia prestaňte sa už báť. Je na čase začať aktívne bojovať proti (neo)liberálnemu extrémizmu, ktorý zahltil túto spoločnosť ako mor. Je čas zastaviť šírenie nenávisti proti každému človeku, ktorý si dovolí nesúhlasiť s chorým vývojom našej spoločnosti. Facebook chce údajne chrániť práva svojich klientov, ako je potom možné, že niektoré po všetkých stránkach právne dokázateľné nenávistné stránky stále fungujú? Robia peklo zo života Chmelárovi, Blahovi, nedávno to schytal Murín, Adela si dovolila „len mlčať“ a nevyjadriť sa, kto bude ďalší? Nerobím to z osobnej pomsty, bojujem pretože je otázkou spravodlivosti aby ľudia zodpovední za rozklad spoločnosti a šírenie nenávisti boli odhalení. Skutoční extrémisti sú liberáli pretože namiesto kvalifikovaného dialógu sa zmôžu len na urážky a zosmiešňovanie ľudí. Odvolávajú sa na pluralitu, no v skutočnosti nedokážu zniesť ani náznak iného, než liberálneho videnia sveta. Ale predovšetkým, porušujú všetky pravidlá a to treba zastaviť – hlavne ich skrývanie sa za cynické stránky. Slovami Artura Schopenhauera: „Napadat v masce a zakuklení lidi, kteři vystavují odhalenou tvář, to nedelá žádny čestný mu: to dělají malí kluci a lotři. Tedy: Holomku, řekni své jméno, nebo zmlkni!“

Marketingová stratégia slovenských (neo)liberálov: na jednej strane „za slušné Slovensko“, výzvy k ľudskosti, #aleHejtNeskyje#hejtNieJeNázor, pravda a láska zvíťazí, prevencia proti nenávisti; na druhej strane tie najšpinavšie nadávky, nenávisť, vyhrážanie fyzickým násilím, prianie smrti, osobné útoky, ohováranie, šírenie lží o názorových oponentoch, stalkovanie, cynizmus, extrémistické a násilie podnecujúce prejavy. Troška schizofrenická kombinácia.

Je to krásny pocit náhodne stretnúť ľudí, ktorí čítajú časopisy, do ktorých píšete. Prebudených, osvietených a od symbolického „matrixu“ odpojených ľudí stále pribúda a mám z toho obrovskú radosť, pretože to znamená, že naša práca má skutočne zmysel. Sú to ľudia, ktorí vyznávajú iné, než primitívne konzumné a individualistické „hodnoty“, vyznávajú komunitárne hodnoty spolupatričnosti, solidarity, spravodlivosti a spoločenské dobra. A predovšetkým dobre vedia, že naša spoločnosť potrebuje hodnotovú zmenu. Sú to také ostrovčeky nádeje v ťažkých časoch úpadku. Ďakujem Bohu za týchto ľudí, dávajú môjmu životu zmysel. Dobrú noc po dlhom dni priatelia, pre niektorých už dobré ráno.

Gól do vlastnej brány. Až 42,6 percenta respondentov sa domnieva, že ľuďom sa lepšie žilo pred rokom 1989, pričom podľa 19,8 percenta výrazne lepšie a podľa 22,8 percenta o niečo lepšie. Opačný názor zastáva 32,1 percenta respondentov, 13 percent ľudí sa domnieva, že sa teraz žije výrazne lepšie ako pred rokom 1989, podľa 19,1 percenta je to o niečo lepšie „Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý pre Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v apríli 2018 realizovala agentúra Focus.“

Narodeniny Štefana Kvietika: Štefanovi Kvietikovi prajem veľa zdravia, šťastia a dlhého veku. Doc. Štefan Kvietik, ArtD., spolu s Rajniakom, Mistríkom, Adamovičom, Krónerom, Dočolomanským, Chudíkom, slovenská herecká legenda, dnes oslavuje 84 rokov. Známy je z unikátnych filmov Medená veža, Tisícročná včela, Boxer a smrť, Niet inej cesty, Sokolovo, Vojaci slobody, Povstalecká história, Červené víno, Kto odchádza v daždi, Havrania cesta, Smrť sa volá Engelchen a ďalšie.
Pán umelec, ktorého kaviareň a umelecká scéna po roku 1989 hodila cez palubu, pretože mal iný názor. Jeho vlastný citát:
„V divadle som sa zrazu stal čiernou ovcou. Hoci som v čase výkonu poslaneckej funkcie neúčinkoval v SND, takže som nemal možnosť pociťovať averziu mnohých svojich kolegov denne a bezprostredne, dávali mi ju poriadne najavo. Pri rozličných príležitostiach odznelo na moju adresu nejedno ich dehonestujúce vyjadrenie. Dotklo sa ma to.“
Podobný osud ako Kvietik mal aj nedávno zosnulý Vladimír Brabec a všetci herci, ktorí sa rozhodli nepoklonkovať liberalizmu po roku 1989. Možno by bolo zaujímavé komplexne zmapovať osudy ideologicky scenzurovaných umelcov, ktorí boli po roku 1989 vylúčení z verejného života.

 

 

DAV DVA vs. Struhár

Okrem harmonický produktívnych vecí prišlo aj na spory, pretože idealistov niektorí ľudia nemajú radi. Istý pán Struhár nás označil dokonca za extrémistov a to v príručke financovanej MS SR a určenej pre školy. Preto kolektív DAV DVA vydali prehlásenie, poskytol som rozhovor pre Slovenské Národné Noviny, kauzu propagovali Hlavné správy a Vladimír Manda spracoval odbornú analýzu tejto príručky. Podobným útokom sa aj v budúcnosti budeme brániť.

Zaujímavé články a komentáre

„… jsem nadšená z toho, jak velké množství mladých, politicky aktivních lidí, intelektuálů a umělců jsou zapálení komunisté. …Pod kapitalismem je nečeká nic moc jiného než nezaměstnanost, dluhy a nejistota. V Americe nemáme veřejné zdravotnictví, takže lidé musí celý svůj život pracovat jen proto, aby měli tu nejzákladnější zdravotní péči…. lidé na levici musí přestat přemýšlet v hloupých kategoriích studené války a uznat, že pokud se někdo prohlašuje za levičáka, pokud chce ukončit útlak a chce rovnostářskou společnost, pak samozřejmě musí být komunista.“ (článok)
Jodi Dean (*1962) je americká politoložka, profesorka na Hobart and William Smith Colleges ve státě New York a jedna z editorek politologického časopisu Theory and Event. Za svou kariéru Dean napsala 12 knih, ta poslední Crowds and Party jí vyšla v roce 2016 v nakladatelství Verso Books

„Současné institucionalizované demokratické zřízení není schopné nadále podchytit jistý druh veřejného hněvu a nespokojenosti. A kořeny jsou jasné. Protože ekonomika je dnes globální, trhy, pohyby kapitálu atd. jsou stále více mimo demokratickou kontrolu. Je to otázka života a smrti. Pokud nebudeme schopni znovu objevit způsob, jak demokraticky kontrolovat ekonomiku a trhy, pak se budeme pomalu blížit jakési plíživé, pozvolné občanské válce. A je tristní sledovat, jak se v Paříži, Londýně, v některých amerických státech pomalu blíží stavu skryté občanské války. Lidé tam neustále očekávají iracionální erupci násilí, uzavírají se za zdi komunit. Mám prostě obavy… A nemám žádné snadné odpovědi. … V roce 1990 byla poražena stará levice. A tragédií je, řečeno jednoduše, že všechna její kritická energie včetně energie současných protestů byla zneužita pravicovými populisty a extrémisty. To je příklad toho, jak lidé nespokojení se systémem, kteří by měli být na naší straně (teď mluvím jako stoupenec levice), jsou oslovováni pouze diskurzem pravicového populismu. … V novinách se pravidelně dočtete, jak tahle společnost podvádí, tamta se k zaměstnancům chová jako k otrokům, jiná zase zamořuje životní prostředí, banka hazarduje s cizími penězi… Ale to je pořád více méně moralistní kritika. Myslím, že bychom se neměli bát udělat krok dál a začít se tázat po povaze globálního liberálně demokratického kapitalismu jako takového – se vší spravedlností, jež mu náleží. “ Slavoj Žižek pre Wave 

Do kontextu toho, čo sa v slovenskej spoločnosti deje ma zaujal článok na stránke Datel.sk a s ktorým sa stotožňujem:
„Nárast počtu čitateľov online alternatívy je priamo úmerný zlyhaniu médií hlavného prúdu. … Keby neboli etablované weby infikované vírusom neoliberálnych predsudkov, keby domáce i medzinárodné dianie nepodávali jednostranne, keby neaplikovali skrytú cenzúru proti názorom, ktoré konkurujú ich (neraz úbohému) poznaniu, a teda keby v dôsledku toho nevytvárali informačný šum a balast namiesto relevantných správ, čitatelia by nepotrebovali hľadať protiváhu. … Konšpiračné teórie, falošné správy (fake news), trollovia, hoaxy a mediálne manipulácie. To všetko je súčasťou súčasnej postfaktuálnej éry a popierať tento jav by bolo intelektuálnym zlyhaním. Spornou je však otázka, kto má právo rozhodovať o tom, čo je konšpiračný web. … Máme tu alternatívne webové stránky so sklonom nadhodnocovať vplyv a možnosti amerických neziskových organizácií. No máme tu aj médiá hlavného prúdu, ktoré najmä zámerným zamlčiavaním faktov vytvárajú okyptené správy. Online alternatíva si rada idealizuje Rusko, no to isté robia takrečeno oficiálne médiá v prípade USA. Takzvané konšpiračné médiá podporujú národno-konzervatívne politické prúdy. A main stream s obľubou propaguje myšlienky neoliberálnej pravice, poprípade salónnych ľavičiarov. Podobných porovnaní by bolo možné uviesť tucet, ale nie je to potrebné. Podstatné je konštatovanie, že hlavný prúd nemá legitímne oprávnenie obviňovať alternatívu z neserióznosti, pretože permanentným intelektuálnym zlyhávaním ho už dávno stratil…. Modlou hlavného mediálneho prúdu je ideológia liberálnej demokracie; všetko, čo odporuje jej princípom, je novinármi tohto tábora interpretované ako hrozba.“

Adela Banášová-Vincezová je jedna veľmi múdra žena, ktorá naštvala slovenských slniečkarov a neoliberálov nezúčastnením sa maškarády založenej na podpore Sulíka a Matoviča. Dokazuje to aj tento jej citát:
„Niekedy premýšľam nad tým, čo by ostalo po mojom ošúpaní… popularity, vzdelania, majetku, statusu, veku… Ostane len bytie a to je pre celý môj pekne pestovaný „odev“ desivá predstava. Čím častejšie však tieto vrstvy cvične odkladáme, tým skôr sa dá objaviť čaro skutočnej existencie bez strachu. Aj bez strachu, že sa vás niečo dotkne. Lebo sa nebude mať čoho.“ Adela Vinczeová, moderátorka a kulturologička, 25. 5. 2018

„Európske štruktúry majú výrazný deficit demokracie. Keď sa tu hovorilo o globálnej vláde, tam je problém, že ekonomické štruktúry, nadnárodné korporácie majú väčšiu moc než politika. Politika zaostáva za ekonomikou na globálnej úrovni. My nemáme iné skúsenosti s fungovaním demokracie ako na národnej úrovni a tá dilema, ktorá tu vznika, je čo sme ochotní obetovať.“ Eduard Chmelár na prednáške o kozmopolitizme

„Charita je zlo, pokud má nahradit sociální systém a práva.“ Anna Mikulenková

„Že prej sem se hádal s aktivisti. S jakýma aktivistama, s tima co organizujou majdan? Co jsou přisátí na neziskovky? Já jsem jen šel na hroby vojáku co oslobodili tuhle Zemi. Bylo jich 140 tisíc. … Jó, že přijeli Noční vlci. Kto řiká, že jsou kontroverzní? Ty novináři co lžou za prachy jak když tiskne?“ Foldyna

„Pokud žijeme v době, kdy utopie je nadávka, pak to svědčí o nás samých, o tom, že doopravdy nevěříme ani ve stávající řád, ani v jeho alternativu. … Když pravice vmetává do tváře levici, že je utopická, pak tato zpráva říká, že sama pravice se považuje za utopickou, tj. nevěří tomu, že liberální demokracie může existovat donekonečna. Ale stejně tak to může platit o levici. Když ta o pravici říká, že je utopická, pak tím o sobě vypovídá, že ve skutečnosti nevěří v reálnost alternativy. V tom je vtip slova utopie.“ Michael Hauser

„Rád by som sa narodil v krajine, kde vládca a ľud konajú v spoločnom záujme, kde štátny aparát sleduje iba spoločné šťastie, čo je možné iba v prípade, že ľud a vládca tvoria „jeden a ten istý subjekt.“ Jean Jacques-Rousseau, zakladateľ priamej demokracie (O pôvode nerovnosti, s. 24)

Svetové udalosti

Francúzsko je v plameňoch. Masové protesty proti Macronovmu neoliberalizmu prebiehajú už celé týždne. V Gaze zabíjali nevinných civilistov, no mainstreamové média mlčia (resp. upresním, informujú iba minimálne, aby sa nepovedalo, že nenapísali nič). Prečo asi? Informačné embargo.

🇻🇪 5,8 milióna Venezuelčanov si zvolilo demokraticky socializmus Nicolása Madura. Gratulujem🇻🇪

Ľuboš Blaha vydáva knihu Antiglobalista: „Antiglobalista je frontálnym útokom na neoliberálny model globálneho kapitalizmu. Autor odmieta amerikanizáciu, kritizuje nadvládu nadnárodných korporácií a spochybňuje liberálne ideológie,“ píše sa na prebale knihy.“

Umenie

Pamätám si dodnes ten pocit, keď som to počul naživo. Zimomriavky. Silné emócie. Romantická nostalgia 8:40, mrazivé stupňovanie napätia 9:20 až pohrebná temnota 10:15 a 11:13 večerné nedeľné slnko skrývajúce sa za závesom. 12:00 spomienky, 13:30 melanchólia, 14:55 pohrebné ticho… a potom všetkom temnom 15:30 akoby ironický výsmech vlezlou veselou melódiou pripomínajúcu kačičky na jazere. To je Beethoven.

Filmový existencializmus. Takúto kombináciu tragikomickej atmosféry dokážu vytvoriť len temné severské národy. Dokonale sa hodí aj k atmosfére dnešného dňa, aj so swingovým spracovaním Mozartovej uspávanky „Princi môj malinký spi“ známej z filmu Adela ešte nevečerala. Odporúčam celý film Du levande od režiséra Roya Anderssona. Film bol zaradený do sekcie Un Certain Regard v Cannes 2007.

Takto som si zahral pred tromi rokmi s bratislavským Ragtime Jazz Bandom. Bolo mi cťou zahrať si s dnes už nebohým excelentným basgitarisom Stanislavom Herkom (spoluzakladal kapelu The Beatmen, hrával aj s Karlom Duchoňom, orchestrom V. Valoviča, Petrom Lipom, Gustavom Bromom a ďalšími) a Michalom Jaškom zo Slovenskej filharmónie. Bola to veľká česť. Vďaka Vaclav, že si to zaznamenal. Príjemné počúvanie priatelia.

Svoboda – iluze, otroctví – peníze,
ovzduší – emise, vláda – demise,
práva – revize, kožichy – petice,
mobily – štěnice, playmate slepice.

O bezdomovectve: upozornil som na tento problém prostredníctvom experimentálneho filmu Sounds From This World, do ktorého som vytvoril hudbu a strih. Film ukazuje kontrast bohatstva a chudoby. Najbohatšie mesto Slovenska ukrýva počas mrazivých mesačných nocí tie najtragickejšie osudy človeka. Bezmovectvo je následok neľudského systému, ktorý všetci ticho tolerujeme. Slovami recenzenta: „Bezdomovectvo inak zväčša ignorujeme alebo cynicky tolerujeme, pretože ho chápeme ako jav, ktorý sa deje „inde“, v inom „časopriestore“. Ako ale autori filmu správne pochopili, nečiníme tak preto, že by sme si ho neboli vedomí a potrebovali poučiť. Preto nás nepoúčajú ani nevysvetľujú, iba to všetko na nás prosto „vypustia“. To považujem za hlavnú devízu filmu (v kontexte súčasnej post-faktickosti a významu, ktorý pripisujeme dojmom namiesto pojmov).“ (http://davdva.sk/zvuky-v-nepocuvatelnom-svete/)

Bezdomovectvo je dôsledok zlyhania globálneho kapitalizmu (a ideológie neoliberalizmu), v socializme by bezdomovci neboli, pretože by mal každý právo na dôstojné životné podmienky tak, ako sú deklarované vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv z roku 1948, ktorú vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN 10. 12. 1948, ako rezolúciu 217 A (III). „Každý má právo na životnú úroveň primeranú zdraviu a blahobytu jeho i jeho rodiny, rátajúc do toho potravu, šatstvo, bývanie, lekársku opateru a nevyhnutné sociálne služby, právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, v chorobe, pri pracovnej neschopnosti, pri ovdovení, v starobe alebo v ostatných prípadoch straty zárobkových možností, ktoré vznikli okolnosťami nezávislými od jeho vôle.“ čl. 25

Filmové typy The Circle a Trumbo

Vraj sa nám tento album s Miloslavom Kollárarom vydaril a ževraj sa stále počúva. Nuže, môžete si ho vypočuť a zadarmo. Uvažujem nad návratom na koncertné pódiá, pretože mi tá hudba začína naozaj chýbať…

Avantgarda

Citáty

„Skutočne slobodný je ten, kto túži po tom, čo môže uskutočniť, a robí to, po čom túži.“ Jean-Jacques Rousseau

„Netúžim po popularite a budúcej sláve; ani jedno, ani druhé sa mi nezdá zvlášť úctyhodné. Mojou jedinou osobnou pohnútkou, ktorá má na moje jednanie vplyv, je prianie, aby som vás a svojich ostatných druhov videl tešiť sa zo šťastia, ktoré Príroda vo svojej zvrchovanej hojnosti pripravila. Keby bola svetu daná múdrosť, dávno by bol pochopil v priebehu storočí, že toto každým človekom hľadané slovo, tento dar, prevyšujúci prostriedky a kúpnu moc bohatstva, bol svetu vždy k službám… ale prostriedky šťastia, aj keď boli okolo nás v hojnosti rozsiate, boli zastrené nášmu zraku; nevedomosť ich bezpečne zahalila mrakom najhrubších omylov…táto vláda nepreniknuteľnej temnoty, stráženej hydrami bez počtu odpudzujúcich podôb, konečne pominula. Keď budeme jednať správne, svet bude rýchlo zbavený ničivého myšlienkového otroctva, v ktorom ho doteraz držali pevne zviazané. … Cnosť, svornosť, trvalý mier a šťastie. Rád by som Vás priatelia pozval pod prápory tohto úspešného vodcu.“
Robert Owen, Reč v City of London Tavern opísaný v Londýnskych listoch, 1817

„Hudba je tak dôležitá. Hudba neklame. Vidím pred sebou všestrannú vieru, ktorá v má sebe vyznanie, podstatu. Hľadal som miesto ďaleko za týmto svetom a našiel som ho v sebe samom.“ Jimi Hendrix

„Najčastejšie sa príčiny túžby ľudí navzájom si ubližovať rodí z toho, že mnohí ľudia súčasne dychtia po tej istej veci, ktorú nemôžu ani spoločne užívať, ani rozdeliť; z toho vyplýva, že ju musí dostať silnejší a o tom, kto je silnejší, musí rozhodnúť boj.“ (138) Thomas Hobbes

„Najvyššie dobro alebo ako sa hovorí, šťastie a konečný cieľ nie je možno nájsť v tomto živote. Lebo keby tu posledný cieľ už bol, nič by sme si nepriali, po ničom by sme netúžili. … Lebo život je neustály pohyb, ktorý kedykoľvek nemôže postupovať priamo, mení sa v pohyb kruhový.“
Thomas Hobbes (O túžbe a odpore, 109)

„…sloboda je sebaovládanie, eliminácia prekážok pre moju vôľu, bez ohľadu na to, o aké prekážky ide – či rezistenciu prírody, mojich neovládaných vášní, iracionálnych inštitúcií, protikladných vôlí alebo správania iných. … Sloboda nie je slobodou robiť to, čo je iracionálne, hlúpe a zlé.“
Berlin, O dvoch pojmoch slobody

Morelly (s. 50) „Strach a nádej ovládajú v rovnakej miere takmer všetkých ľudí a robia ich takmer rovnako pracovitých a činorodých. Bohatí dbajú o to, aby si udržali majetok, ktorý im môže každým okamihom vykĺznuť z ruky, a v podstate sú iba akýmisi opatrovníkmi a strážcami tohoto majetku; tieto isté pocity podnecujú a povzbudzujú chudobného k práci, ktorá ho môže dostať z biedy. … Podrývam tento základ jediným slovom: opiera sa o hlúposť, o zdanlivú nutnosť deliť to, čo by sa deliť nemalo. Prečo bolo treba hľadať príčinu vzájomnej závislosti a vzájomnej pomoci medzi ľuďmi v niečom tak zhubnom ako je majetková nerovnosť, zatiaľ čo príroda má pre to mnoho iných tak prostých a podivuhodných vysvetlení. Okrem nekonečného množstva rôznych dobrých účinkov, ktoré plodia tieto dve hybné sily, prebúdzajú u časti ľudí najmenej obdarených pozemskými statkami sklon k poslušnosti a podriadenosti, ktorý od nich vyžaduje tak ich vlastný záujem, tak aj záujem spoločnosti; tieto dva piliere na ktorých spočíva spoločnosť, nútia tých, ktorých potreby sa zdajú rásť takmer rovnako s ich bohatstvom, aby sa utiekali k pomoci blížnym, a tým sa stali umiernenými a dobročinnými. Takto dve nerovné časti ľudstva sú vzhľadom k svojmu postaveniu vo vzájomnej závislosti, ktorá ich vyrovnáva a podnecuje k tomu, aby jednali v obapolnej zhode.“ Morelly, Zvláštne nedostatky politiky (Zákonník prírody), 1755, s. 50

Platón o spravodlivosti (cit. Platón, Ústava, vyd. 1980)
„Kto spravodlivo a zbožne prežil svoj život, toho sladká sprevádza nádej, živiteľka v starobe, občerstvujúca srdce, nádej, ktorá najviac vrtkavú myseľ ľudí riadi.“ (331 A)
„…spravodlivý človek sa podobá múdremu a dobrému, nespravodlivý však zlému a nemúdremu. “ (350 C)
„Nespravodlivosť vyvoláva vzájomné rozbroje, nenávisť a boje, spravodlivosť však svornosť a priateľstvo.“ (351 D)
„Nespravodlivosť nikdy nie je užitočnejšia než spravodlivosť. Byť nešťastným nie je užitočné, užitočné je byť šťastným.“ (354 A)
„Podľa mňa patrí (spravodlivosť) k tomu najkrásnejšiemu, čo tak pre dobro samo, ako aj pre jeho účinky musí mať rád každý, kto chce byť blažený. (358 A)

„Kdyby dveře vnímání byly průzračné, člověk by uzřel vše, jak opravdu je, nekonečné.“ Wiliam Blake

„Respektuji právo každého na jeho názor, ale ne každý názor beru vážně.“ Miloš Zeman

„Niekedy je robota ľahká, i zábavná. Zapneš automat, poťahuješ pásik plechu, stroj pravidelne pracuje, bzučí aj spieva: robí za teba, človeka, halieriky padajú do nádoby, normu ľahko splníš, deťom pošleš pár korún, nemorduj si dušu. Milosrdný stroj svojim hlukom vytvára okolo človeka izolačný múr. Ľudí nepočuješ a nevidíš. A to je dobre, lebo ľudia ťa na každom rohu zraňujú. Myseľ sa poddáva rytmu stroja, vyberá spomienky z veselších šuplíkov mozgovej registratúry. Príbehy zo zabudnutého života, zbojnícke pesničky, furiantské nápady a fanfárie. Mnohoročný monológ so sebou nahradzuješ rozhovorom s kamarátom – strojom. … lebo človek musí vydržať …stačil by jeden pohyb hlavou do tvojej papule a v sekunde by všetko skončilo. Znáša všetko, lebo má vieru, že utrpenie skončí.“
Gustav Husák, filozofujúca spomienka o práci s lisom vo väzení

„Uvedomenie si dialektiky v oblasti mravnosti nachádzame v jeho individuálnej forme vo všeobecne známych prísloviach: Pýcha predchádza pád, všetkého moc škodí, atď. – Aj telesný či duchovný pocit má svoju dialektiku. Je známe, ako navzájom prichádzajú do seba extrémy bolesti a radosti. Radosťou naplnené srdce si uľahčuje slzami a najhlbší žiaľ sa v určitých okolnostiach prejavuje úsmevom.“
G. W. F. Hegel, Logika, s. 107

„Je zvrátené zastávať názor, že najprv existujú predmety tvoriace obsah našich predstáv a potom prichádza naša subjektívna činnosť vytvárajúca ich pojmy. Pojem, naopak, je skutočne prvý a veci sú tým,čím sú, v dôsledku činnosti imanentného a v nich sa prejavujúceho pojmu.“ Hegel, Logika, s. 220

Filozof Vladimil Vltavský o Heglovej filozofii: U Hegla je svet stupňovitým uskutočňovaním absolútnej ideje, ktorá existovala kdesi od večnosti, nezávisle na svete a pred svetom. Všetko čo existuje, premenil v abstrakcie. Človek sa zmenil v sebavedomie, príroda sa zmenila vo vedomie ako objekt sebavedomia, vzťah medzi človekom a prírodou sa zmenil v zmenu postoja sebavedomia vzhľadom k svojmu objektu. Výsledkom tohto absolútneho intelektualizmu malo byť vytvorenie filozofických veľhôr, ktoré nielen zanechali ďaleko pred sebou nížiny materializmu, ale čneli by aj nad pahorky ostatného idealizmu. Mal to byť pokus o vybudovanie totálnej filozofie.

Báseň tá musí vkročiť. Z bojazlivých hostí najmenej smelá musí vedieť o úzkosti, o starobe a o zime – aj o tom, na čom otrocky sme závislí, čo od prvého vzlyku máme na mysli a o čom mlčíme.“ (Vojtech Mihálik, 13. komnata)

„Kým človek bojuje za ušľachtilú vec, za ušľachtilé myšlienky, záleží iba na mieste v zápase o spoločenský pokrok a nie jeho rokoch. Je tak mladý a silný ako myšlienka, ktorú niesie a podopiera. … Želám ti veľa zdravia a síl, aby si tejto svojej národnej a spoločenskej úlohe mohol zostať verný, t. j. verný sám sebe, lebo v Tvojom prípade je to súlad a nie rozpor. Budem neskromný pri tejto gratulácii a chcem ťa pozdraviť aj menom tých, ktorí sa dnešných dní nedožili a ktorí poznajúc tvoju prácu a osobu iste by inak nechýbali medzi gratulantami…“ (list G. Husáka, Ladislavovi Novomeskému)

Stano Kráľ: „Osobne si myslím, že to nebol až taký negatívny politik. Keď začal normalizáciu, povedal dokonca na kameru ‚Ja zachránim tento národ, aj keby mi mali všetci pľuvnúť do očí.‘ Čiže on aj tak trošku rátal s tým, že národ bude proti, ale zvažoval aj riziká tretej svetovej vojny, nakoniec, bol to veľmi inteligentný politik a právnik. Myslím, že len vybral tú lepšiu variantu z dvoch zlých, preto sa niektoré jeho kroky dajú ospravedlniť. Každopádne, je to veľmi rozporuplná postava a som za ňu veľmi vďačný.“

„Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert,es kommt aber darauf an sie zu verändern.“ Karl Marx, 200. rokov od narodenia

Na záver ešte nejaké hudobné typy.

 

Buďte sami sebou a nikdy nepočúvajte hlasy hlupákov, ktorí sa vám budú chcieť postaviť do cesty. Ak máte presvedčenie, ak cítite, že vaša cesta je aj na základe získaného poznania a vedomostí správna, urobte v živote všetko pre naplnenie tohto cieľa. To je môj odkaz pre všetkých, ktorí majú strach zo straty spoločenského uznania alebo výsmechu pre legitímny názor na dnešnú spoločnosť. Lukáš Perný, autor blogu

Buďte sami sebou a nikdy nepočúvajte hlasy hlupákov, ktorí sa vám budú chcieť postaviť do cesty. Ak máte presvedčenie, ak cítite, že vaša cesta je aj na základe získaného poznania a vedomostí správna, urobte v živote všetko pre naplnenie tohto cieľa. To je môj odkaz pre všetkých, ktorí majú strach zo straty spoločenského uznania alebo výsmechu pre legitímny názor na dnešnú spoločnosť.
Lukáš Perný, autor blogu

Utopisti, vizionári sveta budúcnosti v televíznej premiére

22.09.2020

Minulý týždeň som bol hosťom Televízie Ružinov, kde som predstavil svoju knihu Utopisti, vizionári sveta budúcnosti. Relácia moderovala významná herečka, modelka a moderátorka Karin Majtánová. Chcem jej aj v tomto blogu srdečne poďakovať za pozvanie. Bola to vôbec moja prvá televízna premiéra. V rozhovore sa dozviete: – čo je to utópia a utopizmus – aké [...]

Svedectvo Charlesa Dickensa o sociálnej situácii v Amerike 1842

21.09.2020

Amerika, zem neobmedzených možností alebo zem otrokárstva a sociálneho útlaku? DICKENS, Charles: Americké poznámky. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2020 Veľký majster sociálnej kritiky Charles Dickens, kto by nepoznal tohto významného spisovateľa. Pri jeho mene sa každému, kto sa čo i len trošičku zaujíma o literatúru, zjavia pred očami [...]

Recenzie, kritiky, umelecké odporúčania v Literárnom týždenníku

19.09.2020

Poznáte 📰 LITERÁRNY TÝŽDENNÍK? Za posledný rok som začal aktívne publikovať v tomto unikátnom a podľa môjho názoru jedinom skutočne slobodnom umeleckom časopise, ktorý vydáva Spolok slovenských spisovateľov. Médium predstavuje intelektuálnu platformu slovenskej spisovateľskej, umeleckej i vedeckej inteligencie, publicistov, vzdelancov, teda celej našej kultúrnej [...]

József Berényi, SMK

Kollárovi radí ďalší bývalý politik. Je aj u Matoviča

27.09.2020 11:24

Predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina) radí aj bývalý predseda mimoparlamentnej SMK József Berényi.

Polícia

Na Klokočine niekto vraždil nožom, zomrela žena

27.09.2020 09:47

Na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina zasahovali v nočných hodinách policajti, v jednom z bytov našli dobodanú ženu.

Igor Matovič

Bukovský reaguje na Matoviča: Očierňuje, dehonestuje, zastrašuje

27.09.2020 08:25

Igor Matovič označil Dr. Igora Bukovského za blázna a konšpirátora. Bukovský žiada ospravedlnenie a hrozí právnymi krokmi.

test, koronavírus

Zavírená sobota - 478 nakazených. Matovič: Rútime sa v rozbehnutom vlaku, zachráňte sa

27.09.2020 08:05, aktualizované: 12:37

V sobotu bolo 478 pozitívnych testov na koronavírus. Matovič burcuje na sociálnej sieti - nečakajte na "príkazy zvrchu", prísne sa chráňte.

PhDr. Lukáš Perný

...pravda je revolučná, pravda zvíťazí!

Štatistiky blogu

Počet článkov: 195
Celková čítanosť: 635450x
Priemerná čítanosť článkov: 3259x

Autor blogu

Kategórie