Založ si blog

Videoreportáže zo 100. výročia Ruskej revolúcie na Slovensku

Videoreportáž DAV DVA a OTV z podujatí pri príležitosti výročia VOSR: 12. októbra sa na pôde kongresového centra vedy SAV konala celodenná konferencie k 100. výročiu Ruskej revolúcie, známej ako Veľká októbrová socialistická revolúcia, okrem tohto podujatia si Ruskú revolúciu pripomenuli hneď dvomi podujatiami v Klube Nového Slova (záznam nižšie) a taktiež v Ruskom kultúrnom centre. Vedci a osobnosti si pripomenuli významné výročie a kriticky zhodnotili jeho prínos aj chyby. Videoreportáž pozostáva zo záznamov spolupracovníkov DAV DVA: Jána Bošanského a Igora Jurečku (Občianska televízia) a taktiež zakladateľa portálu Nezávislí, Juliana Bosáka ml. (Nezávislí), ďalšie videá doplníme neskôr (po ich zverejnení).

 

Pozri aj Kniháreň Slova– 100 rokov Októbrovej revolúcie

VIDEOREPORTÁŽ Z KONFERENCIE A PROGRAM

Zuzana Kulašíková
Politická inovácia – nový pohľad na revolučnú proceduralitu

Nikola Čech
Materiální podmínky a hybné síly ruské říjnové revoluce

Pozri aj Michael Hauser: Říjnová revoluce pomohla kapitalismu osvojit si lidskou tvář 

František Škvrnda
O vybraných historicko-sociologických aspektoch a súvislostiach Októbrovej revolúcie v Rusku v 1917
Autor prednáša medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Pozri aj František Škvrdna: Poohliadnutie sa na 100 rokov od Veľkého októbra (s espritom, ale bez emócií) 

Marek Hrubec
Sověty a jejich funkcionální ekvivalenty: Revoluční participace a její organizace

Ladislav Hohoš
Nedokončená revolúcia a niektoré jej dôsledky

Jozef Lysý
Revolúcia bez štebotu

Peter Dinuš
O konci trajektórie VOSR vo východnej Európe

Ľuboš Blaha
Späť k Leninovi?

Pozri aj Ľuboš Blaha: Prvá revolúcia, ktorá zvrhla kapitalizmus

Peter Takáč
Čo dnes znamená zopakovať Lenina?

Dominika Dinušová
Socialistická revolúcia – výzva rodovej emancipácii

Jana Sivičeková
Vplyv VOSR na myslenie slovenskej komunistickej inteligencie v medzivojnovom období

17:00 – 18:00 Záverečná diskusia a záver konferencie

VOSR si pripomenuli aj v Ruskom kultúrnom centre či na Inštitúte rusistiky Prešovskej Univerizity (záznamy doplníme), ale aj v Novom Slove, kde vystúpili Ján Čarnoburský, či neskôr aj Branislav Fábry v  rámci témy Koniec sovietskej éry.

VOSR v Ruskom kultúrnom centre

Videozáznam: J. Čarnogurský a O. Krejčí o Revolúcii 1917 v Rusku

Video záznam: diskusie Koniec sovietskej éry

VOSR si pripomenul aj Konzervatívny inštitút. Redaktor Občianskej televízie Ján Bošanský nám sprostredkoval záznam istého nemenovaného muža v európskej vlajke, ktorý obmotával účastníkov červeným špagátom. Komentár nechávame na čitateľa.

K tomu ako sa dnes máme dobre, ešte pridávame reportáž OTV z ulíc Bratislavy…

DODATOK

Žijeme v dobe, kedy nemôžeme objektívne hodnotiť VOSR, môžeme sa však držať historických faktov. Čo priniesla Veľká októbrová socialistická revolúcia? Začnime tým, aký mala VOSR vplyv v globálnom kontexte – vďaka vplyvu Ruskej revolúcie, v západných krajinách:
– bol uzákonený osemhodinový pracovný deň,
zvýšenie sociálnych práv a zvýšenie platov zamestnancov,
odbory a kolektívne vyjednávanie ukotvené zákonom
koniec svetovej vojny
– pod vplyvom verejnej mienky aj sociálne základy nových republík vzniknutých v ruinách monarchie

V kontexte Ruska sa zamerajme na konkrétne fakty, ktoré sú dnes účelovo zamlčiavané:
– prvýkrát v histórii ľudstva krajina zaviedla BEZPLATNÉ štátne zdravotníctvo pre všetkých občanov štátu (západné krajiny ho zaviedli až neskôr)
– povinné BEZPLATNÉ vzdelanie pre všetky deti a aj univerzitné vzdelanie (v roku 1900 v Rusku bolo gramotných len 30% populácie, v roku 1950 sa zabezpečila plná gramotnosť)
– zavedenie emancipácie žien (a vznik Medzinárodného dňa žien)
– elektrifikácia a industrializácia – zaostalá chudobná krajina sa stala priemyselnou veľmocou, vzostup v poľnohospodárstve
– zvýšenie konkurencieschopnosti ruského priemyslu,
– vybudovanie komunikačných sietí
– využitie vodnej energie
– dekréty o miery, o pôde
– vznik novej avantgardnej kultúry – svetoznámej ruskej avantgardy
– znárodnenie ako precedens.

Vplyv VOSR na západe
Čo vedie ľudí k sociálnym revolúciám. Musíme si uvedomiť ako vyzeral život v 19. storočí: v Nemecku trval pracovný deň až 16 hodín, vo Francúzsku 12, v USA 14 hodín – organizovanie pracujúcich a politická činnosť v odboroch bola zakázaná pod trestom väzenia. Robotníci žili v nezdravom prostredí a ochrana práce neexistovala. Len v poslednej ¼ 19. storočia svet prekonal 4 krízy: 1873, 1882-1886, 1890 a 1900. Kapitalizmus pokračoval vo vykorisťovaní ubiedených či v republikách alebo monarchiách na západe pred aj po roku 1917. V Taliansku, Francúzsku, Británii a USA nastal po VOSR obrovský vzostup komunistických strán a bojov za práva pracujúcich, postupne vznikali komunistické strany v Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Anglicku a v USA.
Na západe vzniklo hnutie Ruky preč od Ruska a v rokoch 1919-1920 malo miliónovú účasť robotníkov. Demonštrácie boli vedené pod heslami „Nech žije Sovietske Rusko.“
400 tisíc berlínskych robotníkov prišlo o prácu a aby bol uzatvorený mier, o rok neskôr zabili Luxemburgovú a Liebknechta, nasledovalo povstanie v Južnom Nemecku, vojna proti Rusku revolucionalizovala masy vyvrcholením Bavorskej republiky rád.
Podobná situácia bola vo Francúzsku, v ktorom rovnako prepukli masové štrajky – požiadavkám odborov bola nútená vláda vyhovieť a prešiel tak 8 hodinový pracovný deň, zvýšili sa platy a povolili sa kolektívne zmluvy. V roku 1920 štrajky pokračovali bojom za znárodnenie železníc a znovuprijatie prepustených železničiarov. Antivojnové protesty pokračovali – Francúzske jednotky v Sevastopole a Odese spustili protest a žiadali zastavenie vojny proti Sovietom a návrat domov (posádka veliteľskej lode Queen Elisabeth odmietla vyplávať do Baltského mora).
Anglicko prekonalo v roku 1919 až 1352 štrajkov z kruhu baníkov, železničiarov – požiadavky boli jasné: skrátenie pracovného dňa, zvýšenie platov, znárodnenie baní a železníc, zastavenie vojny proti Rusku. V roku 1921 znížili 6 miliónom robotníkom výdaje na sociálne opatrenia.
V Taliansku došlo v roku 1919 k 1663 štrajkom do ktorých sa zapojilo cez milión ľudí, predovšetkým z priemyselných centier.
V USA štrajkovalo po roku 1917 štyri milióny štrajkujúcich robotníkov (železničiari, oceliarsky, banský priemysel).
V dôsledku zlého zásobovania došlo v Uhorsku k rozsiahlemu štrajku. V ohni prvej svetovej vojny ľahol popolom aj žalár národov – Rakúsko-uhorská monarchia. Jedným z nich celkom nový štát – spoločná vlasť Čechov a Slovákov – Československá republika, vyhlásená 28. októbra 1918. Októbrová revolúcia mala významný vplyv na rozpad monarchie a ukončenie vojny.
V Maďarsku z krízy vzniká Maďarská republika rád, ktorá predbehla svoju dobu: vláda schválila dekréty o znárodnení bánk, dopravy, priemyslu a monopolov zahraničného obchodu, mzdy boli zvýšené o 25%, bol zavedený 8 hodinový pracovný deň, sociálne poistenie, zrovnoprávnené boli ženy s mužmi a schválený dekrét o odluke cirkvi od štátu, škôl od cirkvi a povinná školská dochádzka. MRR bola krvavo potlačená, podiel viny nesie necitlivý prístup k roľníctvu a drobným remeselníkom. Poľnohospodári nedostali pôdu znárodnenú od veľkostatkárov, čím bola vidiecka chudoba sklamaná, čo využili opozičné sily, ktoré rozpútali boj proti vláde.
A kríza kapitalizmu pokračovala. Hospodárska kríza vyspelého západného kapitalizmu priniesla podľa údajov Úradov práce pri Spoločnosti národov v roku 1932 v priemyselných krajinách 30 miliónov plno nezamestnaných: v USA 12 a Nemecku 7 miliónov. Stámilióny ľudí v kolóniách sa ocitli na pokraji smrti hladom: hladové pochody nezamestnaných vo Veľkej Británii a USA, hnutie farmárov v USA, generálny štrajk v Španielsku, búrlivé demonštrácie nezamestnaných v roku 1932 v Poľsku. Na „vyspelom západe“ neexistovalo sociálne poistenie, podpora v nezamestnanosti a tam, kde existovala bola tak nízka, že nestačila ani na existenčné minimum. Zostril sa konkurenčný boj, znížili sa mzdy a znova sa predĺžil pracovný deň. Počet štrajkujúcich v kapitalistických krajinách predstavoval 17 miliónov za dobu od roku 1928 do konca roku 1933.

Pripomeniem ešte slová básnika Ladislava Novomeského z knižky Splátka veľkého dlhu:
Práve v Leninovom prípade prichodíme k jadru veci: nejde o to, ako, ale o čo hrať. Leninovou pohnútkou naisto nebol neprekonateľný odpor proti demokracii a jej pravidlám. Ale on prvý a jediný s hŕstkou bolševikov medzi všetkými demokratmi a socialistami vtedajšieho sveta pochopil, že bezpečne vyrvať z vrecák či moci „čvargy“ (nazývaj ju šetrnejšie: statkárskou buržoáznou triedou) pôdu pre mužíkov v prospech pracujúcich a mier pre zmučený národ, teda celkom elementárne predpoklady pre demokratický životný rozvoj prevažnej väčšiny ľudí, môže len jej porážkou a nastolením moci nad ňou. To aj urobil, nie preto, že mohol, ale preto, lebo musel. Nie na účet, ale na prospech demokracie.“ (N,249)

 

Lokálna ekonomika ako alternatíva globálnemu kapitalizmu. Rozhovor s aktivistkou Aničkou Mikulenkovou

17.06.2018

Mgr. Anna Mikulenková je aktivistka bojujúca za presadenie lokálnej ekonomiky. V rozhovore sa dočítate, prečo je príprava na globálny kolaps ekonomiky dôležitá a prečo je alternatívou lokálna viac »

Michal Havran nie je žiadny ľavičiar, ale pravicový liberál

16.06.2018

Havran zaútočil na Luboša Blahu, pretože sa dotkol nedotknuteľnej modly - Andreja K. Takže napísal niečo o ľavici do denníka, ktorý vlastní finančná skupina Penta, ba dokonca ako správny viac »

VIDEOBLOG: Experiment Energy 2018 (Drum Jamming)

03.06.2018

...keď sú emócie silné a máte možnosť tvoriť... Dneska niečo z mojej hudobnej tvorby... dúfam, že sa bude páčiť... https://www.youtube.com/watch?v=C6tQEHbii0Y

USA-IMMIGRATION/CHILDREN

Trump berie utečencom deti. Čo na to Melania?

18.06.2018 19:00

Americká vláda sa snaží zastrašiť migrantov z Latinskej Ameriky. Pri nelegálnom prekročení hranice im odoberá deti.

Matteo Salvini

Salvini chce spočítať Rómov: Tých talianskych si musíme, žiaľ, ponechať u nás

18.06.2018 18:49

Taliansky minister vnútra Matteo Salvini avizoval sčítanie Rómov a Sintov žijúcich na území krajiny.

Irán,

Izraelského exministra zatkli za špionáž pre nepriateľský Irán

18.06.2018 18:23

Izraelské úrady zatkli a obvinili zo špionáže pre Irán bývalého ministra energetiky Gonena Segeva. Informovala o tom vnútroštátna tajná služba Šin Bet.

Líbya, utečenci

Polícia v Bosne zabránila migrantom prekročiť hranicu s Chorvátskom

18.06.2018 18:10

Hraničná polícia v Bosne a Hercegovine zabránila približne 100 migrantom prekročiť hranice so susedným Chorvátskom - členským štátom Európskej únie.

Lukáš Perný

...pravda je revolučná, pravda zvíťazí!

Štatistiky blogu

Počet článkov: 111
Celková čítanosť: 309850x
Priemerná čítanosť článkov: 2791x

Autor blogu

Kategórie