Založ si blog

Videoreportáže zo 100. výročia Ruskej revolúcie na Slovensku

Videoreportáž DAV DVA a OTV z podujatí pri príležitosti výročia VOSR: 12. októbra sa na pôde kongresového centra vedy SAV konala celodenná konferencie k 100. výročiu Ruskej revolúcie, známej ako Veľká októbrová socialistická revolúcia, okrem tohto podujatia si Ruskú revolúciu pripomenuli hneď dvomi podujatiami v Klube Nového Slova (záznam nižšie) a taktiež v Ruskom kultúrnom centre. Vedci a osobnosti si pripomenuli významné výročie a kriticky zhodnotili jeho prínos aj chyby. Videoreportáž pozostáva zo záznamov spolupracovníkov DAV DVA: Jána Bošanského a Igora Jurečku (Občianska televízia) a taktiež zakladateľa portálu Nezávislí, Juliana Bosáka ml. (Nezávislí), ďalšie videá doplníme neskôr (po ich zverejnení).

 

Pozri aj Kniháreň Slova– 100 rokov Októbrovej revolúcie

VIDEOREPORTÁŽ Z KONFERENCIE A PROGRAM

Zuzana Kulašíková
Politická inovácia – nový pohľad na revolučnú proceduralitu

Nikola Čech
Materiální podmínky a hybné síly ruské říjnové revoluce

Pozri aj Michael Hauser: Říjnová revoluce pomohla kapitalismu osvojit si lidskou tvář 

František Škvrnda
O vybraných historicko-sociologických aspektoch a súvislostiach Októbrovej revolúcie v Rusku v 1917
Autor prednáša medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Pozri aj František Škvrdna: Poohliadnutie sa na 100 rokov od Veľkého októbra (s espritom, ale bez emócií) 

Marek Hrubec
Sověty a jejich funkcionální ekvivalenty: Revoluční participace a její organizace

Ladislav Hohoš
Nedokončená revolúcia a niektoré jej dôsledky

Jozef Lysý
Revolúcia bez štebotu

Peter Dinuš
O konci trajektórie VOSR vo východnej Európe

Ľuboš Blaha
Späť k Leninovi?

Pozri aj Ľuboš Blaha: Prvá revolúcia, ktorá zvrhla kapitalizmus

Peter Takáč
Čo dnes znamená zopakovať Lenina?

Dominika Dinušová
Socialistická revolúcia – výzva rodovej emancipácii

Jana Sivičeková
Vplyv VOSR na myslenie slovenskej komunistickej inteligencie v medzivojnovom období

17:00 – 18:00 Záverečná diskusia a záver konferencie

VOSR si pripomenuli aj v Ruskom kultúrnom centre či na Inštitúte rusistiky Prešovskej Univerizity (záznamy doplníme), ale aj v Novom Slove, kde vystúpili Ján Čarnoburský, či neskôr aj Branislav Fábry v  rámci témy Koniec sovietskej éry.

VOSR v Ruskom kultúrnom centre

Videozáznam: J. Čarnogurský a O. Krejčí o Revolúcii 1917 v Rusku

Video záznam: diskusie Koniec sovietskej éry

VOSR si pripomenul aj Konzervatívny inštitút. Redaktor Občianskej televízie Ján Bošanský nám sprostredkoval záznam istého nemenovaného muža v európskej vlajke, ktorý obmotával účastníkov červeným špagátom. Komentár nechávame na čitateľa.

K tomu ako sa dnes máme dobre, ešte pridávame reportáž OTV z ulíc Bratislavy…

DODATOK

Žijeme v dobe, kedy nemôžeme objektívne hodnotiť VOSR, môžeme sa však držať historických faktov. Čo priniesla Veľká októbrová socialistická revolúcia? Začnime tým, aký mala VOSR vplyv v globálnom kontexte – vďaka vplyvu Ruskej revolúcie, v západných krajinách:
– bol uzákonený osemhodinový pracovný deň,
zvýšenie sociálnych práv a zvýšenie platov zamestnancov,
odbory a kolektívne vyjednávanie ukotvené zákonom
koniec svetovej vojny
– pod vplyvom verejnej mienky aj sociálne základy nových republík vzniknutých v ruinách monarchie

V kontexte Ruska sa zamerajme na konkrétne fakty, ktoré sú dnes účelovo zamlčiavané:
– prvýkrát v histórii ľudstva krajina zaviedla BEZPLATNÉ štátne zdravotníctvo pre všetkých občanov štátu (západné krajiny ho zaviedli až neskôr)
– povinné BEZPLATNÉ vzdelanie pre všetky deti a aj univerzitné vzdelanie (v roku 1900 v Rusku bolo gramotných len 30% populácie, v roku 1950 sa zabezpečila plná gramotnosť)
– zavedenie emancipácie žien (a vznik Medzinárodného dňa žien)
– elektrifikácia a industrializácia – zaostalá chudobná krajina sa stala priemyselnou veľmocou, vzostup v poľnohospodárstve
– zvýšenie konkurencieschopnosti ruského priemyslu,
– vybudovanie komunikačných sietí
– využitie vodnej energie
– dekréty o miery, o pôde
– vznik novej avantgardnej kultúry – svetoznámej ruskej avantgardy
– znárodnenie ako precedens.

Vplyv VOSR na západe
Čo vedie ľudí k sociálnym revolúciám. Musíme si uvedomiť ako vyzeral život v 19. storočí: v Nemecku trval pracovný deň až 16 hodín, vo Francúzsku 12, v USA 14 hodín – organizovanie pracujúcich a politická činnosť v odboroch bola zakázaná pod trestom väzenia. Robotníci žili v nezdravom prostredí a ochrana práce neexistovala. Len v poslednej ¼ 19. storočia svet prekonal 4 krízy: 1873, 1882-1886, 1890 a 1900. Kapitalizmus pokračoval vo vykorisťovaní ubiedených či v republikách alebo monarchiách na západe pred aj po roku 1917. V Taliansku, Francúzsku, Británii a USA nastal po VOSR obrovský vzostup komunistických strán a bojov za práva pracujúcich, postupne vznikali komunistické strany v Nemecku, Taliansku, Francúzsku, Anglicku a v USA.
Na západe vzniklo hnutie Ruky preč od Ruska a v rokoch 1919-1920 malo miliónovú účasť robotníkov. Demonštrácie boli vedené pod heslami „Nech žije Sovietske Rusko.“
400 tisíc berlínskych robotníkov prišlo o prácu a aby bol uzatvorený mier, o rok neskôr zabili Luxemburgovú a Liebknechta, nasledovalo povstanie v Južnom Nemecku, vojna proti Rusku revolucionalizovala masy vyvrcholením Bavorskej republiky rád.
Podobná situácia bola vo Francúzsku, v ktorom rovnako prepukli masové štrajky – požiadavkám odborov bola nútená vláda vyhovieť a prešiel tak 8 hodinový pracovný deň, zvýšili sa platy a povolili sa kolektívne zmluvy. V roku 1920 štrajky pokračovali bojom za znárodnenie železníc a znovuprijatie prepustených železničiarov. Antivojnové protesty pokračovali – Francúzske jednotky v Sevastopole a Odese spustili protest a žiadali zastavenie vojny proti Sovietom a návrat domov (posádka veliteľskej lode Queen Elisabeth odmietla vyplávať do Baltského mora).
Anglicko prekonalo v roku 1919 až 1352 štrajkov z kruhu baníkov, železničiarov – požiadavky boli jasné: skrátenie pracovného dňa, zvýšenie platov, znárodnenie baní a železníc, zastavenie vojny proti Rusku. V roku 1921 znížili 6 miliónom robotníkom výdaje na sociálne opatrenia.
V Taliansku došlo v roku 1919 k 1663 štrajkom do ktorých sa zapojilo cez milión ľudí, predovšetkým z priemyselných centier.
V USA štrajkovalo po roku 1917 štyri milióny štrajkujúcich robotníkov (železničiari, oceliarsky, banský priemysel).
V dôsledku zlého zásobovania došlo v Uhorsku k rozsiahlemu štrajku. V ohni prvej svetovej vojny ľahol popolom aj žalár národov – Rakúsko-uhorská monarchia. Jedným z nich celkom nový štát – spoločná vlasť Čechov a Slovákov – Československá republika, vyhlásená 28. októbra 1918. Októbrová revolúcia mala významný vplyv na rozpad monarchie a ukončenie vojny.
V Maďarsku z krízy vzniká Maďarská republika rád, ktorá predbehla svoju dobu: vláda schválila dekréty o znárodnení bánk, dopravy, priemyslu a monopolov zahraničného obchodu, mzdy boli zvýšené o 25%, bol zavedený 8 hodinový pracovný deň, sociálne poistenie, zrovnoprávnené boli ženy s mužmi a schválený dekrét o odluke cirkvi od štátu, škôl od cirkvi a povinná školská dochádzka. MRR bola krvavo potlačená, podiel viny nesie necitlivý prístup k roľníctvu a drobným remeselníkom. Poľnohospodári nedostali pôdu znárodnenú od veľkostatkárov, čím bola vidiecka chudoba sklamaná, čo využili opozičné sily, ktoré rozpútali boj proti vláde.
A kríza kapitalizmu pokračovala. Hospodárska kríza vyspelého západného kapitalizmu priniesla podľa údajov Úradov práce pri Spoločnosti národov v roku 1932 v priemyselných krajinách 30 miliónov plno nezamestnaných: v USA 12 a Nemecku 7 miliónov. Stámilióny ľudí v kolóniách sa ocitli na pokraji smrti hladom: hladové pochody nezamestnaných vo Veľkej Británii a USA, hnutie farmárov v USA, generálny štrajk v Španielsku, búrlivé demonštrácie nezamestnaných v roku 1932 v Poľsku. Na „vyspelom západe“ neexistovalo sociálne poistenie, podpora v nezamestnanosti a tam, kde existovala bola tak nízka, že nestačila ani na existenčné minimum. Zostril sa konkurenčný boj, znížili sa mzdy a znova sa predĺžil pracovný deň. Počet štrajkujúcich v kapitalistických krajinách predstavoval 17 miliónov za dobu od roku 1928 do konca roku 1933.

Pripomeniem ešte slová básnika Ladislava Novomeského z knižky Splátka veľkého dlhu:
Práve v Leninovom prípade prichodíme k jadru veci: nejde o to, ako, ale o čo hrať. Leninovou pohnútkou naisto nebol neprekonateľný odpor proti demokracii a jej pravidlám. Ale on prvý a jediný s hŕstkou bolševikov medzi všetkými demokratmi a socialistami vtedajšieho sveta pochopil, že bezpečne vyrvať z vrecák či moci „čvargy“ (nazývaj ju šetrnejšie: statkárskou buržoáznou triedou) pôdu pre mužíkov v prospech pracujúcich a mier pre zmučený národ, teda celkom elementárne predpoklady pre demokratický životný rozvoj prevažnej väčšiny ľudí, môže len jej porážkou a nastolením moci nad ňou. To aj urobil, nie preto, že mohol, ale preto, lebo musel. Nie na účet, ale na prospech demokracie.“ (N,249)

 

Najobľúbenejšie filmové melódie od Zdenka Lišku

14.10.2018

Bez hudby sa žiť nedá. Silná a atmosferická hudba dáva životu úplne iný, nový rozmer. A špeciálne filmová hudba. Tá dokáže preniknúť až do toho najbližšieho vnútra človeka. Ovládnuť viac »

Revolučný klip Elánu videlo už 30 tisíc ľudí

27.09.2018

Pozrite si ho aj vy... dnes nebudem nič písať. Toto video je viac než tisíc článkov... Klip o svete, v ktorom žijeme. Česť pamiatke Fidelovi Castrovi. Sme radi, že klip, ktorého autorom je viac »

Ako bude vyzerať svet v roku 2048 podľa ľavicových autorov?

06.09.2018

Tak som po niekoľkých prebdených nociach dokončil zalomenie a grafiku IV. čísla magazínu DAV DVA. Kolegovia mi samozrejme pomohli pri hľadaní chýb a návrhov. Keby nebolo motivácie a chuti, viac »

Daphne Caruana Galizia

Transparency ocenila zavraždenú maltskú novinárku i bývalú španielsku úradníčku

23.10.2018 06:33

Obe laureátky ocenenia TI vybrala porota z dovedna 169 nominovaných jednotlivcov a inštitúcií.

Práva, okná, žena, dielňa

Príplatky potiahli ekonomiku

23.10.2018 06:00

Žiadny odchod investorov zo Slovenska ani dramatický nárast cien. Takýmto scenárom strašili zahraničné firmy v reakcii na zvyšovanie príplatkov za prácu v noci či cez víkendy.

afganistan, vojaci

V Afganistane padol ďalší český vojak

22.10.2018 23:21, aktualizované: 23.10.2018 06:05

K útoku došlo na základni Šindánd v západoafganskej provincii Herát. Ďalší dvaja vojaci pri ňom utrpeli zranenia.

Macedónsko referendum Grécko spor názov

Poslancom, ktorí hlasovali za zmenu názvu Macedónska, posilnili ochranku

22.10.2018 23:08

Stalo sa tak po tom, ako sa niektorým poslancom a členom ich rodín ktosi vyhrážal smrťou.

Lukáš Perný

...pravda je revolučná, pravda zvíťazí!

Štatistiky blogu

Počet článkov: 126
Celková čítanosť: 357875x
Priemerná čítanosť článkov: 2840x

Autor blogu

Kategórie