Založ si blog

Sviatok práce

Začnem informáciami z konferencie DAV DVA o alternatívach voči kapitalizmu – informácie z prednášok ekonóma Adriana Ondroviča a filozofa Romana Michelka ):
8 najbohatších vlastní viac ako 3,5 miliardy najchudobnejších; 1% planéty má viac majetku než 99% populácie, na Slovensku vlastnilo v roku 2011 3,8 miliard 9 najbohatších ľudí (čo je napríklad súčet celoročného priemerného príjmu obyvateľov mesta Trenčín). Príčinou krízy je neobmedzené súkromné vlastníctvo, limity tejto planéty sú pre kapitalizmus neudržateľné! Vedci na príklade experimentu opíc zistili, že nám je biologicky dané bojovať proti nespravodlivosti. A čo sa týka spravodlivých podnikateľov – tí zanikajú vplyvom morálneho postavenia z externého prostredia. A ešte kontrastne jeden bonus od Karola Ondriáša: za socializmu sa za rok narodilo toľko detí ako je počet obyvateľov okresného mesta. Pôrodnosť bola najvyššia pred rokom 1960 a v rokoch 1963 a 1974 a napriek tomu bola zabezpečená dôstojná životná úroveň a plná zamestnanosť obyvateľstva.

Celé komunistické hnutie, marxizmus a proletariát vznikol ako reakcia na katastrofálne pracovné podmienky pracujúcich ľudí v 19. storočí (Francúzsko, Nemecko, Británia). Analógie s minulosťou nachádzame aj dnes – ľudia sa stávajú novými otrokmi. Pôvod slova otrok pochádza z antiky a predstavoval človeka zadĺženého. Dnešní mladí ľudia sú odkázaní na život v nekonečnej neistote. Damoklov meč neistej práce a temnej vidiny bezdomovectva či exekúcie je každodennosťou. Existuje však nádej, a preto musíme byť optimisti. História vraví jasne – ak ľudom zoberú pôdu, začnú sa búriť. Zaujímavosťou je, že proletariát vznikol napríklad v Británii až po obilnom prevrate – teda zákaze drobného poľnohospodárstva, čo spôsobilo, že si ľudia z dedín hľadali prácu v priemyselných centrách. 

Predmonopolný kapitalizmus

Medzi vôbec prvé akcie vzbury proti režimu v časoch predmonopolného kapitalizmu patrilo prvé povstanie pracujúcich v Lyone roku 1832, tkáči hodvábia žiadali zvýšenie sadzieb pretože im obchodníci dvojnásobne znížili mzdy, štrajk prerástol v povstanie pod heslom „Pracovať a žiť alebo v boji zomrieť!“ Povstanie bolo vojenským zložkami potlačené. Vo Veľkej Británii bolo v 18. storočí zlikvodané drobné vlastníctvo pôdy čím boli prakticky pripravení ľudia o spôsob obživy a tak hľadali novú prácu ako robotníci v mestách, špeciálne v továrňach a závodoch priemyselných centier – vznik proletariátu. Engels popísal situáciu v knihe Postavenie pracujúcej triedy v Anglicku – pracovný deň trval 16 až 18 hodín, mzdy nepatrné, neexistovala ochrana práce, pracovali taktiež deti a situácia sa ďalej zhoršovala. V tomto období vzniká hnutie „luddistov“, ktorí zo zúfalstva a pretože nechápali podstatu kapitalistického vykorisťovania, rozbíjali stroje – vláda im udeľovala trest smrti. Súčasťou boja pracujúcich v Británii bol aj úspešný boj za zrušenie obilných zákonov, ktoré chránili vysoké ceny obilia a zaisťovali landlordom vysoké príjmy. Neskôr vzniká v roku 1838 združenie londýnskych robotníkov požadujúce všeobecné volebné právo – petíciu podpísalo 1,28 milióna ľudí a parlament ju zamietol, nasledovala vzbura, ktorá bola po dvoch dňoch potlačená. V Nemecku vzniká v roku 1834 Zväz psancov (neskôr Zväz spravodlivých )vandrovných tovarišov ako reakcia na zhoršujúce sa pracovné podmienky remeselných tovarišov. Vôbec prvým vystúpením pracujúcich povstanie tkáčov v Slezku – robotníci kapitalistických manufaktúr boli drsne vykorisťovaní zamestnávateľmi a ešte museli aj platiť daň statkárom za to, že vôbec mohli pracovať v priemysle. V roku 1844 zorganizovali povstanie pred domom manufáktúry Zwanziger. Po odmietnutí požiadaviek zdemolovali tkáči zamestnávateľov dom i tkáčovňu a povstanie rozšírili po celom Sliezsku. Podľa Marxa išlo o „uvedomienie si existencie proletariátu.“ (zdroj Mezinárodní komunistické, dělnícké a národne osvobozenecké hnutí (60.-80. léta 18. století – 1973, Moskva,1974)

Buržoázna demokracia a pracujúci

V prvej ČSR strieľali vtedajší demokrati do obyčajných ľudí, ktorí len žiadali svoje základné práva a ľudskú dôstojnosť. „25. mája 1931 napadli Slávikovi četníci demonštráciu poľnohospodárskych robotníkov vedenú komunistickým poslancom Štefanom Majorom. Zastrelili troch demonštrantov a mnohých zranili. … Četníci vykázali z Košút aj komisiu Ligy pre ľudské práva, zloženú zo samých právnikov, ktorej bol aj člen redakcie DAVu D. Okáli,“ píše S. Drug. Taká perlička – dnes už nemá ani kto štrajkovať, pretože cukrovar v Sládkovičove ani neexistuje, nakoľko podľahol ekonomickej kolonizácii po roku 1989. Štrajkov a protestov bolo v 1. republike ako húb po daždi. Okrem Krompách, kde zabili štyroch ľudí, treba určite spomenúť aj mestá ako Nové Mesto nad Váhom, Gemerská Hôrka, Hlohovec, Rumanová, Močenok a Vráble. Podľa J. Minárika bolo na Slovensku v rokoch 1921-1938 asi 920 štrajkov, na ktorých sa zúčastnilo 270 000 robotníkov. V rokoch krízy 1929-1933 úrady zaznamenali 1034 akcií nezamestnaných. 

Aby sme však neboli nestranní priblížme si situáciu na západe. Taliansko, len za rok 1919 – 1663 štrajkov, predovšetkým kováčov a robotníkov v priemyselných centrách; ten istý rok Veľká Británia – 1352 štrajkov, USA – 4 milióny robotníkov v štrajku, predovšetkým v oceliarskom a baníckom priemysle a železničnej doprave; Francúzsko 1920 – 250 tisíc železničiarov v štrajku za osemhodinový pracovný čas.

Dnes

V dobe súčasnej ekonomickej kolonizácie a skupovania pôdy zahraničnými vlastníkmi sa dostávame do obdobnej situácie. Nasledovalo vykorisťovanie, kumulovanie nadhodnoty a ziskov medzi najmajetnejšími, socializácia strát, odcudzená práca, nezmyselná práca, prekarizovaná práca. Krízu v roku 2008 zachránili injekcie z verejného sektora, pokrytie strát z platov zamestnancov. Situácia je viac než zlá aj dnes. Mladí ľudia sú bez práce a práce bude menej a menej. Mnohé pracovné miesta nahradia roboty, čím prídu o prácu milióny ľudí. Problematika práce bude aj podľa futurológov veľkým problémom pre 21. storočie. V prípad, že sa neprerozdelí bohatstvo najmocnejších vzniknú vzbury, preto už vládnúca trieda plánuje nad tzv. držhubným – nepodmieneným základným príjmom, ktorý by stabilizoval situáciu, teda zatvoril by ústa tým, ktorí by sa chceli búriť – argumentom bojujete proti systému, no systém vás živí = ste úspešnými trpení paraziti. Navyše nikto nevie, z čoho by bol platený, aká by bola jeho výška a či by nestúpli ceny tak, že by to viedlo napr. vo väčších mestách de facto k životu o hlade a smäde so zaplateným nájmom, plynom a elektrinou. Dnes tak však žijú aj mnohí ťažko pracujúci ľudia vo fabrikách. Sú nútení splácať do smrti hypotéku a žiť v pernamentnej neistote zo straty práce. Víziu pre ľavicu v 21. storočí by mohol byť podmienený základný príjem a plná zamestnanosť v zmysluplných verejnoprospešných povolaniach – kde bude práca nie lopotou, ale potešním. V každom prípade, aj tu je problém vlastníctvo výrobných prostriedkov a predstava, že vládnúca trieda začne budovať komunizmus je nekonečne naivná. Bankári, oligarchia, finančné skupiny, nadnárodné korporácie a iné záujmové skupiny, radšej siahnu po preriedení nepotrebných v globálnej vojne a upevní „komunizmus pre 1% najbohatších.“ Netreba však prestať veriť vo svetlé zajtrajšky a preto treba dodať, že moc zmeniť svet je stále v nás, v davoch obyčajných ľudí.

Slovenská ekonomika alebo ekonomika na Slovensku?

Slovenská ekonomika neexistuje, existuje len ekonomika na Slovensku: Telekomunikácie vlastnia Nemci, autobusy prepravujú nemecké štátne železnice, elektrárne vlastnia Taliani, železiarne Američania, slovenské pivovari skúpili a zlikvidovali Holandania (Heineken), väčšinu súkromných médií nadnárodná oligarchia, banky a poisťovne vlastní národná a nadnárodná oligarchia, Slovakofarmu – dnes Zentiva vlastní Nizozemsko s pobočkou v CR, Duslo vlasní Babiš, Slovnaft Madari (MOL Group), ostatné vlastnia finančné skupiny a ako čerešnička na torte – Odeva Lipany získala certifikát kvality podľa požiadaviek NATO na výrobu uniforiem. Nuž a to je len ukážka… ako sme slobodní v EU…uff a mimochodom desiatky národných podnikov bolo sprivatizovaných a následne buď predaných do zahraničných rúk alebo zlikvidovaných či dovedených do prežívania (Milex, Elektrosvit, Kovosmalt, Calex, Sigma Lutim, Tatrasklo, Slovakotext, Slovcepa, Slovchemia, VSZ, ZTS, ZDA, LIKO, Strojstav, Tesla, Škoda…). Nuž taká je trpká príchuť globálnej liberálnej demokracie. No a to čo ešte zostalo chcú doraziť majdanisti a pravicoví liberáli finálnou privatizáciou a odovzdaní všetkých kompetencií do rúk zahraničných investorov a korporácií cez zmluvy ako TTIP a CETA.

 

 

Súčasná antikomunistická propaganda hovorí, že ľudia boli nespokojní so socialistickým režimom – porovnajte si to s nasledujúcimi autentickými obrazmi: oslavy prvého mája 1989, teda pár mesiacov pred prevratom:

 

Na záver iba zopár veršov:
Nech internacionála zatrasie stoličkami všetkých otrokárov,
nech hnev utláčaných a zbedačených rozbije tróny vykorisťovateľov, bankárov a lichvárov.
Nech nový zajtrajšok prinesie spravodlivosť, nech znova vládne ľud sám!

Rozhovor s autorom knihy o Gustávovi Husákovi: historikom Michalom Macháčkom

12.02.2018

Postava, ktorá zmenila slovenské dejiny – JUDr. Gustáv Husák, CSc. sa narodil 10. januára 1913 v Dúbravke, teda presne pred 105. rokmi. Človek, ktorý za svoj život zažil striedavo uznanie v viac »

Ohliadnutie za rokom 2017. . . vydanie knihy, hudba, filozofia, časopis a experimentálny film

30.01.2018

Koniec a začiatok roka sú dni, kedy človek bilancuje, čo sa mu za posledné mesiace a roky podarilo... Tento blog bude slúžiť aj ako inšpirácia pre tých, ktorí hovoria ako sa nič nedá a ako viac »

Profesor John McMurty: Za rastúci úpadok môže John Locke a Adam Smith

20.01.2018

Takmer každý človek s elementárnym vzdelaním vie, že ideu socializmu preslávili (áno, to je to správne slovo, nakoľko zabezpečili tomuto slovo slávu) Marx a Engels, už menej sa vie o Morovi viac »

lanovka, Opalisko

Na lyžovačke v Rakúsku zomrel 69-ročný Slovák

18.02.2018 19:35

Slovenského lyžiara v bezvedomí našli v nedeľu na lyžiarskom svahu na vrchu Stuhleck v rakúskej spolkovej krajine Štajersko.

Volkswagen Touareg

Nemecká polícia považuje zákazy vjazdu dízlov za nevymáhateľné

18.02.2018 18:50

V Nemecku sa diskutuje o možnosti zaviesť zákaz vjazdu starších dízlových vozidiel do miest. Predstavitelia policajných odborov to považujú za nevymáhateľné.

hamáček

Českí sociálni demokrati majú nového predsedu, delegáti zvolili Jana Hamáčka

18.02.2018 18:36

Delegáti mimoriadneho 40. zjazdu Českej strany sociálnodemokratickej zvolili za jej nového šéfa podpredsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Jana Hamáčka.

fico

Fico chystá zmeny, chce iný spôsob riadenia Smeru, skončiť majú viacerí krajskí predsedovia

18.02.2018 17:51

Slovenský premiér a šéf Smeru Robert Fico vystúpil v Hradci Králové na mimoriadnom 40. zjazde Českej strany sociálnodemokratickej.

Lukáš Perný

...pravda je revolučná, pravda zvíťazí!

Štatistiky blogu

Počet článkov: 99
Celková čítanosť: 274482x
Priemerná čítanosť článkov: 2773x

Autor blogu

Kategórie