Založ si blog

Niečo z úvah, tipov, myšlienok a citácií zo sociálnej siete II.

Fotka uživatele Lukáš Perný.

Zdroj: Facebook

Nakoľko obsah sociálnych sietí je neprehľadný a mnohí sú z bahna, ktoré produkujú znechutení, opäť publikujem niektoré svoje úvahy, komentáre, kultúrne typy, citácie v poradí druhom výbere na blogu Pravdy. Nemusíte so všetkým, čo napíšem súhlasiť, nemusíme sa na všetkom zhodnúť, ale nebojme sa vyjadriť svoj názor na zahnívajúci stav súčasného sveta. Lebo…  každý inteligentný a slobodne mysliaci človek má právo spochybňovať spoločnosť, v ktorej deklarované hodnoty nie sú prakticky realizované.

„L. P. trpi zjavnym mesiasskym komplexom, je nebezpecny nielen sebe, ale celej spolocnosti. Ako inak, ved je komunista.“ Alena Gašparovičová, absolventka FiF UK, komentujúca mimochodom na úchylnej stalkerskej stránke Prečo ľudom hrabe

***

– Ale já mám pravdu!
– K čemu ti je pravda, Když nemáš moc?
A cobych sakra mal dělat, když né prát se za pravdu? Já, kterýmu řikajú nepřítel společnosti. Žijeme z toho, že kšeftujeme se svinstem a hnilobou. Veškéry náš vzkvátajíci společenský život čerpá živiny ze lži! Kdyby takhle uboze a zbaběle padl k nohám k té zatracené bandě, myslíš, že bych v živote zažil aspoň chviličku štěstí? Chci mít právo podívat se svým klukům do očí…
…Otrávené jsou veškeré duchovní zdroje našeho života a veškerá občanská společnosť stojí na půde zamořenej lží…

***

Vtedy zapáľ svetlo, keď je tma, vtedy čiň dobre, keď je tomu čas.
(Slovenské príslovia)

***

Povinnosťou každého umelca by malo byť pretvárať spoločnosť k lepšiemu,obohatiť duchovný život jej členov, šíriť vyššie ideály, cnosti. Poukazovať a kritizovať svoju dobu a hľadať cestu k lepšiemu svetu. Aj znázorňovanie škaredosti, pochmúrna či smútku by malo viesť ku ceste za pochopením a precítením, antickou katarziou a nie k bezradnosti a temnu. Nemusím sa veľmi rozpisovať, skrátim to – ideálnom je opak umelca postmoderného a nihilistického. Postmodernisti nehľadajú, ale iba individualisticky relativizujú čím napomáhajú deštrukucii a chaosu. Umenie pre umenie je slepá ulička. Umelci spolu s filozofmi sú zrkadlom doby a ich povinnosťou je reagovať na aktuálne spoločenské problémy. Ak ignorujú biedu, sociálnu nerovnosť, nezmyselnosť, zvrátenosť doby a radšej sa utápajú v individualistickom abstraktnom svete, nesú za to aj zodpovednosť.

***

Každá doba potrebuje svojho Villona, ktorý spitý na mol nadáva ostrým bičom pánom vezúcim sa v drahých kočiaroch; svojho do hladu uvrhnutého Janka Kráľa, ktorý sa nebojí hovoriť v mene slovenskej chudoby; svojho osamelého chodcu Roussaua, snívajúceho o lepšom a spravodlivejšom svete; večne sa túlajúceho vyhnanca Jesénia, búrliváka Majakovského, ktorý písal básne spotenou robotníckou päsťou, či dobového kritika Dostojevského alebo prekliateho básnika Rimbauda, ktorý bojoval na barikádach Parížskej komúny. Dnes takí umelci chýbajú. Dnes sa stal aj „protest“ predajným artiklom marketingových mágov, ktorí ho selektívne využivajú nie na kritiku systému, ale len na jednostrannú podporu určitých systémových politických síl alebo totálny nihilizmus bez alternatívy. Dnes nám chýba spitý Villon, ktorý sa nebojí vynadať Dzurindovi za špinavú privatizáciu národného majetku. Dnes máme iba politicky korektných rádoby-umelcov, ktorých cieľom nie je kritizovať systém ako celok, ale iba slúžiť jeho prisluhovačom v mene falošnej rebélie platenej z grantíkov. Kde ste, búrliváci doby? Kde ste umelci, ktorí vystihnete chorý svet súčasnosti? Kde ste tí, ktorí sa nebojíte bojovať s konformizmom? Potrebujeme vás. Potrebujeme vašu pomoc, aby sme vedeli prežiť.

***

„O dva týždne zatvárame obchod. ….. (nemenovaný obchodný reťazec) nás zruinoval. My, čo sme zažili iný systém, nevieme si na tento zvyknúť. Tento systém je proti všetkým ľudom, okrem tých, čo sú hore. A potom tu budú už len takí ako ten, čo vpravo sedí na schodoch (pozn. vpravo sedel nezamestnaný naničhodník, výtržník a zlodej). Špinavý hnusný kapitalizmus!,“ hovorila tetuška, majiteľka malého dedinského obchodu. „Tetuška, opravím vás. Nielen kapitalizmus, ale nadnárodný kapitalizmus, ktorý vytvára kolonizačný štandard. Zlikvidujú vás dumpingom, lacnými, nezdravými a nekvalitnými potravinami alebo vás skúpia za korunu a urobia z vás kolóniu. Takže žiadny raj pre malých podnikateľov ako si myslia milovníci voľného trhu, ale raj len pre veľké koncerny a korporácie. Ja proti tomu celý život bojujem, ale skúste to vysvetliť mnohým mojim rovesníkom, ktorí za tento chorý a nemorálny systém horlivo bojujú,“ dodal som.

***

„Slova sprostředkují mysl, a pro ty, kdo jim popřejí sluchu, zhmotní pravdu. A pravdou je, že v této zemi něco proklatě zavání, viďte? Krutost, bezpráví, intolerance, útlak a tam kde bylo právo protestovat, myslet a mluvit podle svého, tam dnes máte cenzory, kteří kážou konformizmus a požadují poslušnost. Kdo nese vinu? Některí mají větší odpovědnost než ostatní a ti budou nuceni vysvetlovat. Nicméne, pokud hledáte výniky, stačí se podívat do zrcadla. Vím proč se bojíte, kdo by se nebál – války, teror, nemoci Nezpočet problemu se spojilo aby vás oloupilo o zdravý rozum a zkalilo vaše uvažování. Strach z váš vše vysál. Pred vyše 400 lety si přál jeden skvělý muž, aby 5. listopad utkvěl v naši pameti. Chtel tím světu pripomínat, že čest, spravedlnost a svoboda jsou víc, než slova. Je to životní názor. “ V ako Vendeta

***

Viete kto je skutočným hrdinom dnešných dní? Ten človek, ktorému zvoní budík za tmy, pred svitaním aby cestoval za prácou, kdesi desiatky kilometrov do najbližšieho mesta (kde je najbližšia práca) a získal minimálnu mzdu na prežitie, aby ledva splatil nájom a nakŕmil svoju rodinu. To je hrdina dnešných dní. Boli však časy, keď človek nebol otrokom. Boli časy, keď mohol pracovať doma v regióne, zostať pri rodine a jeho robota dávala celospoločenský zmysel. Žil nielen dôstojne, ale získal byt, rôzne sociálne výhody, od štátu mladomanželskú pôžičku a mesiac platenej dovolenky pri mori. Mohol navštevovať kultúrne podujatia preplatené podnikom alebo sa venovať rôznorodým koníčkom, na ktoré v tej dobe mal aj čas. Bezplatné zdravotníctvo, školstvo, finančne dostupné byty, dotácie do poľnohospodárstva, potravín, do športu, vzdelania vedy a kultúry, vydržiavať desiatky tisícovú bojaschopnú armádu a každý rok zvyšovať reálne platy a dôchodky – to znie dneska ako sen. Mnohí mladí ľudia, ktorí sú sami obeťami tohto chorého systému, si myslia vďaka propagande, ktorá im požiera mozgy, že práve socializmus, ktorý dokázal zabezpečiť dôstojný život pre väčšinu obyvateľstva našej krajiny je príčinou všetkého zla. Avšak nie konkrétne chyby, ale samotný princíp kolektívneho myslenia a spolupráce – to čo spoločnosť, robí spoločnosťou. A čo je najpodstatnejšie? Nejde o len to sebecké, ako sa máme my, ale ako sa má celá spoločnosť. A často si najmä mladí ľudia vôbec neuvedomujú, že mnohé povolania, ktoré vytvoril neoliberalizmus sú buď nezmyselné alebo existujú paraziticky na úkor ostatných – vyciciavajú ich, klamú alebo jednoducho participujú na ich nešťastí. Človek, ktorý takto zarába síce žije v blahobyte, ale na úkor druhých. A čo je podstata? Podstatné je ako sa má ten najslabší článok spoločnosti – pretože podľa neho sa hodnotí jej kvalita a nie podľa kvality života 1% prezentovaného v televíznych bedniach a bulvárnych plátkoch. Aj preto som antikapitalistom, pretože mne nie je ľahostajný osud ostatných obyvateľov. Začnime byť znova ľuďmi – rozvíjajme spolupatričnosť, pretože to je jediná cesta z temnoty sebectva, v ktorej sa nachádzame.

***

Je to úplne jasné, prečo sa na nás valí tá najsofistikovanejšia a najšpinavšia propaganda z každej strany. Boja sa, že stratia svoju moc. Ich najhorší sen je to, že si moc znova uchopí ľud. Že tie špinavé papiere, ktorým sa klaňajú ako zlatému teľaťu raz prestanú mať moc. Že bude záležať na činoch, nie na materiálnom bohatstve. Že sa znova všetci spoločne postavíme na vlastné nohy. Takže preto tá všadeprítomná propaganda, pred ktorou sa už nedá skoro nikam uniknúť. Preto tá pavučina lží, manipulácie, inštitucionálnej indoktrinácie v umení, médiách, reklamách a kultúre vo všeobecnosti. Kultúrna hegemónia je ich najsilnejšia zbraň a kto ju ohrozuje je nepriateľ číslo 1. Ale vrcholom tejto špinavej hry je keď oni sami vyzývajú ku kritickému mysleniu, ku odhaľovaniu propagandy a indoktrinácie. Oni, ktorí sú v službách finančných skupín, korporácií a nimi vlastnených médií, reklamných agentúr a zahraničných vplyvov ovládaných cez mimovládne organizácie. Ja skutočne verím, možno sa toho nedožijem, ale verím, že ich raz za tieto špinavé podvody a klamstvá bude súdiť ľud. Jeden veľký štátnik, ktorého dnes špinia a očierňujú, (mimochodom po trpkej skúsenosti z 50. rokov, napriek ktorej neprestal veriť vo veľkú myšlienku novej spoločnosti) povedal: „História bude raz hovoriť veľmi jasne a adresne. Fyzické i duševné sily človeka majú svoje hranice. Sem-tam sa podarí výnimočne túto hranicu prekročiť. Aj to iba vtedy, keď do slova a do písmena odhodláš sa „radšej nebyť, ako byť otrokom“ lží a podvodu.“ Bol to československý prezident Gustáv Husák.

***

Keď počujete v súvislosti s podnikmi slová revitalizácia, transformácia, flexibilizácia, reštrukturalizácia, šetrenie, stabilizácia, liberalizácia a podobné, chystá sa buď prepúšťanie, okresávanie práv zamestnancov, znižovanie platov, zvyšovanie nárokov na zamestnancov, skrátka väčšina tých neoliberálnych svinstiev, ktoré nepomenúvajú pravými menami.

***

„Pravda je revolučná./To tell the truth is revolutionary.“
Antonio Gramsci citujúc Ferdinanda Lassalla,
L’Ordine Nuovo,1921

„V čase všeobecnej lži, je šírenie pravdy revolučný čin./In a time of universal deceit – telling the truth is a revolutionary act.“ George Orwell

***

„Nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe.“ Konfucius

***

Miloš Zeman, inteligentný a múdry človek o pražskej kaviarni, ktorá je kópiou tej bratislavskej:
„Ideologie pražské kavárny je totalitní ideologie…. Jsi můj přítel, pokud máš stejný názor jako já, pokud ho nemáš, jsi agent nějaké cizí moci. Nikoho nenapadne, že ten člověk má prostě vlastní nezávislé myšlení a nechce být v tom stádu nebo spíš stádečku; protože jich je strašně málo a nafukují se, aby vytvořili dojem, že jsou masa.“

***

„Dnes keď vás chce niekto odstrániť z éteru tak je to oveľa ľahšie ako za socializmu.“ Štefan Skrúcaný

***

Po roku 1989 bola nastolená sloboda – pre kriminálnikov, zlodejov, morálnych úchylákov a psychopatov, finančných špekulantov, vykorisťovateľov, úžerníkov, mafiánov, privatizérov. Popri tom otroctvo pre slušných, pracujúcich a čestných ľudí.

***

„Zničili mi život a predsa som neprestal veriť. Keď veríš, vydržíš všetko. A naša myšlienka stojí za to.“ Gustav Husák (podľa filmu České století)

***

„Sme zväz, bratstvo, tím, ktorý drží spolu
ako silná armáda, silnejšia ako všetky strany!
Zdravím Kaddáfiho a Huga Chaveza,
Snívam o takýchto ľudí, aby nás oslobodili z klietky.
Lebo ja som Asada brat,
Život sa narodil na východe, smrť prichádza od západu.
Náš boj je úprimný, sme súčasťou toho istého kmeňa.“

***

Zdroj Youtube

Organizovaný prevrat, systematická výmena moci riadená zvonka bandou psychopatov a sociopatov. Zároveň neschopnosť a do istej miery aj zbabelstvo vtedajšieho vedenia strany v obrane socializmu. Excelentné spracovanie dvojice Pavel Kosatík, Robert Sedláček, ktoré ukazuje pravdu. Slizkosť Václav Havla je cez herca Jaroslava Plesla majstrovsky zahraná.
Špeciálne zameranie na monológ Krejčího: „Svobodu nechtějí. … Lide nechtějí aby to pokračovalo to je pravda, ale nechtěji ani aby to bylo jako na západe. Tohle západ nikdy nebyl ani nebude. Stále opakuji svobodní volby, demokraci. … Ale ja čekám jedno slovo, které jsem zatim neslyšel – KAPITALIZMUS. … Buď se lidem bojí říct o co dovopravy jde, nebo to sami nevědí.“ A história ukázala, že to vedeli a velmi dobre.
Druhý významný dialóg je od Karla Urbánka: Víte ja bych chtěl říst duležitou věc. Ja jsem obyčejný člověk. Živil jsem se jako výpravčí na malém nádraží na Moravě. … Já bych nechtěl aby tady z toho vznikl kapitalistický stát. Víte to vám říkam jako delník,. Když se za kapitalizmu ruši fabrika, jde dělík na dlažbu v podstate. Dostava nejaky čas podporu, ale o svou práci přijde. V socializmu když jse zjistí, že nějaká fabrika nefunguje, tak se činí opatření, aby lidi neprišli o práci.“

***

Po konfrontácii s ľudským zlom dokáže človek oveľa intenzívnejšie pochopiť a oceniť ľudské dobro. Život v regióne, ďaleko od „Babylonu“ má svoje čaro, ktoré som musel objaviť až, musím to priznať, v stave doslova vyhnanstva z hlavného mesta. Stále tu ešte našťastie vládne zdravý sedliacky rozum a cit, ľudský humor, zdravý prístup k životu a najmä základné etické a morálne hodnoty. Skrátka to, čo sa už v mestách vytráca vďaka globalizácii a tzv. západným hodnotám. V regiónoch a malých mestách ešte stále platia všeobecné pravdy, elementárne princípy ľudskosti. Akoby existovali dva svety: svet liberálnej pravice uzavretý sám do seba kdesi v kanceláriách korporácií a svet bežného pracujúceho ľudu, ktorý žije alebo lepšie povedané bojuje o prežitie a je konfrontovaný s realitou. Ale všetko má svoj zmysel, dokonca aj trpká skúsenosť s morálnou skazenosťou mladých ľudí žijúcich v Bratislave. Ako som už napísal: po konfrontácii s ľudským zlom dokáže človek oveľa intenzívnejšie pochopiť a oceniť ľudské dobro

 ***
Je málo gitarových sól v 10 minútových pesničkách, ktoré človeku vlezú tak pod kožou ako je to v tejto neskutočne silnej a precítenej skladbičke…

***

Žiť mimo tento chorý systém sa v súčasnosti nedá. Neuniknete mu ani na lazoch, pretože by ste tým iba alibisticky ignorovali spoluzodpovednosť za stav sveta, v ktorom žijeme. Tento systém je totiž výsledkom kolektívnej viny, môžete sa snažiť eliminovať jeho vplyv, vypnúť televízor, odpojiť internet, odísť do hôr, pestovať vlastné potraviny, ale to všetko je v konečnom dôsledku iba únik do individualizmu a do sveta rezignovania. My všetci sme obete chorého neoliberálneho režimu, ja, ty, on, všetci. Prevŕtal naše mysle sebectvom, konzumerizmom, nihilizmom a rezignovaním na prijatie zodpovednosti za stav našej spoločnosti. Prizeráme sa chudobe, prizeráme sa zlodejom, podvodníkom, miliardárom a tvárime sa, že sa nás to netýka. Naše duše sú nasiaknuté hnusom, ktorý na nás útočí z reklám, televízie, obchodov, nákupných centier, internetu… Jediná autentická alternatíva je systém meniť a zmeniť. Najskôr od seba a pokračovať v šírení veľkých myšlienok a cností cez svojich priateľov, obec, mesto, kraj až po celú našu krajinu. Niekto by povedal, že zmeniť systém sa nedá. Ale dá! Musíme začať tam, kde máme dosah to zmeniť. Zasaďme semiačka novej spoločnosti, aby vykvitla pre naše deti, vnúčatá, možno až pravnúčatá. To je jediné, čo môžeme urobiť, aby sme zaspávali s pokojným svedomím.

***

Z reklamy znie hlas: „Vďaka hypotéke bez prekážok sa MY postaráme o ostatné…“ Prestrih. Klop, klop – tu exekútor – mňa nezaujíma, že vám chýba noha, ruka alebo oko. To, že si neviete nájsť prácu je váš problém. Opustite byt. Všetko dobré prajeme.

***

Neni robota, a ak je, tak nezmyselná, odcudzená alebo otrokárska (tá dobrá iba pre tých, čo majú šťastie v lotérii kasínového kapitalizmu), po honosných mestách behajú bezdomovci na ktorých z áut hádžu špaky milionári, všade funguje princíp kapitalistickej lotérie – máš známosti, máš vplyv, máš dobré postavenie – padla gulička na jackpot, ale stačí milimeter a vedľa svieti bankrot. No, ale podľa Sulíka alebo najnovšie istého LŽI-pa na Aktualitách žijeme v socializme, či dokonca socialistickej totalite. A nejaký neoliberálny plátok Die welt nazve Smer a SNS za ľavicovo-národnú totalitu neliberálnych strán. To sa mi snáď sníva…
A ešte dodám: nie, problémom nie je Fico a Kaliňák ako si pseudo-revolucionári, svedkovia Matovičoví a Sulikoví myslia! Problémom je systém – chorý globálny systém v ktorom žijeme. Systém, ktorý ovládajú banky, koncerny, korporácie, média, vojnoví štváči – psychopati, sionisti, oligarchia, diktatúra kapitálu ktorej politici slúžia.

*** Ako mienkotvorne sa chovali mienkotvorné média počas tureckého pokusu revolúciu

Médiám sa absolutne nedá veriť. Počas online spravodajstva urobili z rukojemníka vodcu revolúcie a naopak: „Bloomberg opravil pôvodné tvrdenie, že generál Hulusi Akar je ve vedení prevratu. Naopak – je jedným z tých, ktorý je v zajatí.“ (Aktuality.sk). Následne bol označený za vodcu Muharrem Kose (TASR)/inde Muharram Koussa (aktuality.sk) z Gülen movement (ktoré je modernou a pacifickou alternatívou fundamentálnemu islamu), teraz čítam (Tyden.cz, cas.sk), že to je zase Akin Oztürk alebo Metin Iyidil. Vzniká tiež dohad, že to naplánoval Erdogan sám aby si upevnil moc, avšak vymklo sa mu to spod kontroly. A ja sa teraz úprimne pýtam, kto si ešte po toľkých dezinformáciách dovoľuje deliť média na mienkotvorné a konšpiračné? A aká bude oficiálna pravda o hodinu, zajtra, o mesiac, o rok?

***

Farage dohovára Tsiprasovi. Bez ohľadu na to, či je Farage vpravo alebo vľavo, toto vystihol perfektne: „A nám, ktorí sme to kritizovali, hovorili že sme extrémisti a že nám chýba vízia. No jedna vízia, ktorá nám nechýbala bolo pochopenie že krajiny v Európe sú rozdielne a ak sa niekto pokúsi násilne spájať rozdielnych ľudí a rozdielne ekonomiky, bez toho aby sa opýtal na ich súhlas, tak to určite fungovať nebude a plán zlyhá. … Veľké banky a politici vás (Grékov) donútili stať sa súčasťou Eurozóny. Goldman Sachs, nemeckí výrobcovia zbraní, všetci títo boli veľmi radi keď sa začalo so záchranou Grécka, lebo to nebola záchrana pre Gréckych ľudí, ale pre francúzske, talianske a nemecké banky. “

***

Futurológovia varujú, že sa môžeme vrátiť do obdobia lovcov a zberačov. Mýlia sa. My sme sa do tej doby už dávno vrátil. Včera som ich videl. Lovci a zberači 21. storočia lovili potravu v kontajneroch neďaleko v sídliskách Nových Zámkoch. Kde sú tie časy, keď títo ľudia mohli a museli slušne pracovať v národných podnikoch ako bol Elektrosvit, Elitex, Calex, Orava, Tesla, Tatrasklo… Dnes žerú odpadky hyperkonzumného sveta, ktorý žije na ich úkor. Je morálna spoločnosť, v ktorej jedna časť (trieda) jedlo vyhadzuje a druhá hladuje? Kde ste páni akademici, filozofi, politici, sociológovia? Čo robíte preto aby to bolo inak?

 

Slovenský neoliberál, odchovaný na Smatanovsko-Jaslovsko-Benčíkovsko-Podhradského nenávisti, kryjúcej sa za boj s nenávisťou, relativizujúci základné princípy komunikácie, etiky, ľudskosti, férovosti, čohokoľvek, čo človeka robí človekom, špinavé podpásovky, krivé slovo, klamstvá, faloš, výsmech do tváre, špinavosti, fašistické praktiky je odpad ľudskej spoločnosti. Hnus. Vyhlasujem vojnu všetkým týmto anti-ľuďom.

Hodiny a hodiny, dni a mesiace skúseností a zhromažďovania dôkazov o morálnej skaze a pokrytectve neoliberálov som pretavil do prvej časti článku o vplyvu mimovládneho sektora na formovanie verejnej mienky – kultúrnej hegemónie, všeobecne uznaných právd. Prečítajte si o tom, ako pracujú, aké sú ich špinavé aktivity a o čo im vlastne ide…  Mimochodom, to že som sa stal ich obeťou beriem ako isté znamenie – práve vďaka tomu som odhalil obrovskú organizovanú sieť týchto nebezpečných extrémistov živených tou najpudovejšou nenávisťou.

„Rozdelili spoločnosť, v mene boja s nenávisťou šíria nenávisť a v súlade so zadaním vytvárajú paralelný štát (fictional state/imaginary state), ktorého konečným cieľom je získať absolútnu moc v krajine. Škandál s odhalenými informáciami okolo uniknutých dokumentov o aktivitách G. Sorosa/Nadácie pre otvorenú spoločnosť tzv. mienkotvorné médiá so zopár výnimkami (ako Blesk, TV Prima) úspešne blokujú. Ukrajinská hackerská skupina KyberBerkut odhalila korešpondenciu miliardára Georgea Sorosa, ktorá dokazuje jeho vplyv na farebné revolúcie, občianske vojny a deštrukciu spoločností.“

Veľký podvod mimovládok odhalený – megaškandál, ktorý mainstreamové médiá bojkotujú (časť I.)
ZEMAVEK.SK|AUTOR: LUKÁŠ PERNÝ
**/
Vodca kubánskej revolúcie Fidel Castro vystúpil výnimočne na verejnosti po boku svojho brata, prezidenta Ráula Castra a venezuelského prezidenta Nicolasa Madura pri príležitosti gala programu k jeho 90. narodeninám v divadle Karla Marxa v Havane. V…
ZEMAVEK.SK|AUTOR: LUKÁŠ PERNÝ

***

Z reklamy znie hlas: „Vďaka hypotéke bez prekážok sa MY postaráme o ostatné…“ Prestrih. Klop, klop – tu exekútor – mňa nezaujíma, že vám chýba noha, ruka alebo oko. To, že si neviete nájsť prácu je váš problém. Opustite byt. Všetko dobré prajeme.

***

Úroveň kultúry v kapitalizme

V kapitalizme sa znižuje úroveň kultúry. No nie preto, že sa masove šíri, ale preto, že slúži komerčnými záujmom reakčnej ideológie, preto, že sa zrieka progresívnych duchovných úloh, k umeniu pristupuje len ako k prostriedku zábavy. Kríza buržoáznej kultúry sa často prejavuje aj v tvorbe subjektívne čestných umelcov, ktorí bezradne stoja pred zložitosťou a protirečivosťou súčasného buržoázneho sveta, v ktorom je rýchli pokrok technicky sprevádzaný duchovným ochudobňovaním a morálnym útlakom osobnosti. V dielach týchto umelcov človek zostáva osamotený, smutný a nešťastný, alebo naopak, stáva sa krutýmziskuchtivým egoistom. Buržoázne umenie zobrazuje dravčie zákony súkromnovlastníckeho sveta ako všeobecné zákony spoločnosti a deformácie kapitalistickej spoločnosti, ako vyjadrenie odvekej zločinnosti ľudskej prirodzenosti. Takéto umenie, ktoré hlása nespravodlivé, pesimistické idey o večnom chaose spoločenských vzťahov, rozosieva pocit zúfalstva, rozširuje nedôveru v premenu sveta na spravodlivých a humánnych princípoch.

(Úryvok z kapitoly XXII. Duchovná kultúra socialistickej spoločnosti, s. 417-422 (Naučnyj kommunizm, Moskva, 1974))

***

„Keď sa obyvateľstvo nechá rozptyľovať trivialitami, keď sa kultúrny život vymedzí ako nekonečný kolobeh zábavy, keď seriózna verejná komunikácia dostáva podobu detstkého bľabotania, keď sa – stručne povedané – z ľudí stane iba obecenstvo a z verejných záležitostí estráda, potom sa národ ocitol v nebezpečenstve; jeho kultúrna smrť sa stáva reálnou možnosťou.“ Neil Postman, Ubaviť sa k smrti

***

„Grafika @[1587175303:2048:Mário Budinský]“DAV DVA je nový slovenský kultúrno-politický, ľavicový magazín, akčná skupina, diskusná skupina pre občiansku a socialistickú platformu a čoskoro aj rádio relácia v Slobodonom vysielači. Názov je inšpirovaný slovenským medzivojnovým komunistickým hnutím DAVistov založeným Clementisom, Okálim, Sirackým a Novomeským. Pridajte sa symbolickým lajkom k stránke, navštívte oficiálny web www.davdva.sk a pozvite svojich priateľov! My všetci sme DAV/ a preto posielajte svoje príbehy, rozhovory, články, diskusie, návrhy, umelecké grafiky na kultúrno-spoločenské témy. Iný svet je nutný, poďme ho spoločne tvoriť.

DAV DVA (EN „CROWD TWO“, RU ДАВ ДВА) is new Slovak left wing cultural and political magazine, action group, discussion group for socialist platform and coming soon radio broadcast at Slobodný vysielač. The name is inspired by 1920s Slovak communist movement and revue DAV-THE CROWD established by politicians Vladimír Clementis, Daniel Okáli, Andrej Siracký, Ladislav Novomeský. Enjoy Facebook website or official websitewww.davdva.sk and invite your friends! Workers of the world, unite! We are the crowd!

***

Veľká česť Elán, Jožo Ráž a autori Juraj Soviar, Ján Baláž, ktorí sa neboja vyjadriť si vlastný názor o tejto chorej dobe! Je v tom kresťanský motív (kritika sveta posadnutého satanom, v ktorom je popieraná kresťanská etika), komunizmus (óda na Che Guevarru a Fidela), ale aj kritika neoliberálneho nihilizmu a mediálnej manipulácie („po tráve sa mladí smejú, štvú sa keď im nenalejú, vnucujú im život z reklám pred žeravou bránou pekla“), antikapitalizmus („rýchlo makaj a nenadávaj“), pacifizmus a hlavne poukázanie na nový svetový poriadok („za kormidlo si už sadá totalitná svetovláda“) – všetko v súlade s kresťansko-socialistickým a vlasteneckým presvedčením. Z Elánu sa stáva antisystémová, kontrakultúrna kapela. Po dlhom čase počujem rockovú hudbu, ktorá má v sebe náboj vzdoru proti establišmentu!
PS. som rád, že urobil rozhovor pre náš časopis ZEM A VEK. V dnešnej dobe je vzdor proti mainstreamu aktom odvahy

Necelý mesiac ostáva do štartu koncertného turné Živých nás nedostanú. Novú skladbu s názvom Z tričiek zúri Che Guevara premiéruje v týchto dňoch v éteri skupina Elán. Svižnú „rockovku“ zložil Ján Baláž, text napísal Juraj…

***

Publikačná činnosť od žurnalistickej cez populárno-náučnú až po vedeckú. Od prvého časopisu Pauzák, ktorého som bol šéfredaktorom na SPŠ stavebnej (2010), cez na univerzite vydané prvé recenzie (hudobné, filmové, divadelné), filozofické interpretácie, reporty, komentáre, historicko-náučné články a eseje vydávané na Novom Slove, Posterus.sk, ale aj na blogoch, hudobných a publicistických serveroch, časopisoch, magazínoch. Články vydané v karentovaných odborných časopisoch ÚKM FF UKF Konštantínove listy a ÚPV SAV Studia Politica Slovaca, vedecká monografia Hudobná kontrakultúra na prelome 60. a 70. rokov 20. storočia v kulturologickej perspektíve I., diplomová práca pripravená na vydanie s názvom Téma kultúry u Laca Novomeského, 12 čísel ZEM & VEK do ktorých som prispieval filozofickými článkami, kritikou súčasnej propagandy, alternatívami voči systému, každomesačným výberom kultúrnych a umeleckých podujatí, a taktiež tu je ešte koncept nultého čísla nového kultúrno-politického magazínu DAV DVA, ktorý vyšiel nakoniec iba online. Je toho toľko, že v tom už ani nemám prehľad a sám seba sa pýtam, ako som to všetko mohol stihnúť.

 ***
Kochám sa hrdou históriu nášho malého-veľkého národa vo veľkofilme Jurija Ozerova – Vojaci slobody, ktorý vznikol v spolupráci ČSSR, ZSSR, MĽR, PĽR. Ivan Mistrík ako dr. Gustáv Husák, Vladimír Ráž ako Karol Šmidke, Ladislav Chudík ako gen. Ludvík Svoboda, Július Pántik ako Laco Novomeský, Zdeněk Řehoř ako gen. Golian, Bohumil Pastorek ako Klement Gottwald. Pozrite si aj vy dokument o dnes zamlčiavanej pravde.
https://youtu.be/ZenOQW0KRBI?t=2m9s

„Naše povstanie, naša revolúcia je predovšetkým vecou vašou. Vás pracujúcich. Vieme za čo zomierame, nielen za slobodu národnú, ale aj za naše oslobodenie sociálne! … Nová svobodná republika která se rodí, je křtená naší krví! Bude republikou nás, republikou pracujících lidí! My v ní budeme vládnout, my v ní budeme hospodařit! Příští pokolení českého národa se bude s úctou sklánět před těmi, kdož v májových dnech roku 45 takřka svími těli odráželi a zadržovali zuřivé nápory ozbrojených nemeckých band. “

***

Pred 233 rokmi napísal veľký Friedrich Schiller túto hru. Mnohé z týchto myšlienok sú aktuálne dodnes:
„Kdo je větší tyran, ten kdo chce svrhnout svobodu, nebo ten, kdo má moc?“
„… súďte mě. Zde na Zemi je má pře ztracena, ale ve tváři věčnosti jsem zvítězil.“
„Bláznovství je často najlepší matka moudrosti.“
– Má prodejní duši.
– Komu ji prodáva?
– Tomu kdo víc zaplatí. Mnohí lidé přísahají na pana Boha křivě, ale oni své přísahy ďáblu dodržují přesne.“
Friedrich Schiller, Fiesco a jeho janovské spiknutí/Die Verschwörung des Fiesko zu Genua, 1783

***

„TTIP predstavuje neobmedzenú vládu korporácií, kedy sa spory vedú na úrovni arbitrážnych súdov, mimo štát. Štát a národ tak stráca právo o sebe rozhodovať a stáva sa nesuverénnym.“

O plánovanej a utajovanej zmluve o voľnom obchode medzi USA a EU (TTIP) je na Slovensku stále mizerná informovanosť. Akú hrozbu TTIP predstavuje? V praxi Slovensku hrozí diktatúra amerických koncernov, likvidácia lokálnych výrobcov, strata…
ZEMAVEK.SK|AUTOR: LUKÁŠ PERNÝ
***

„O dva týždne zatvárame obchod. ….. (nemenovaný obchodný reťazec) nás zruinoval. My, čo sme zažili iný systém, neviem si na tento zvyknúť. Tento systém je proti všetkým ľudom, okrem tých, čo sú hore. A potom tu budú už len takí ako ten, čo vpravo sedí na schodoch (pozn. vpravo sedel nezamestnaný naničhodník, výtržník a zlodej). Špinavý hnusný kapitalizmus!,“ hovorila tetuška, majiteľka malého dedinského obchodu. „Tetuška, opravím vás. Nielen kapitalizmus, ale nadnárdodný kapitalizmus, ktorý vytvára kolonizačný štandard. Zlikvidujú vás dumpingom, lacnými, nezdravými a nekvalitnými potravinami alebo vás skúpia za korunu a urobia z vás kolóniu. Takže žiadny raj pre malých podnikateľov ako si myslia milovníci voľného trhu, ale raj len pre veľké koncerny a korporácie. Ja proti tomu celý život bojujem, ale skúste to vysvetliť mnohým mojim rovesníkom, ktorí za tento chorý a nemorálny systém horlivo bojujú,“ dodal som.

Lev Nikolajevič Tolstoj:
„Kedysi som napísal o mužíkovi Pachomovi, ktorý vedel na čo je to všetko. Zil aby lepšie jedol, sladšie spal, aby mal všetkého vela. Aj penazí aj zeme. A o veselých múdrych baškitcoch, ktorí mu povedali: „Ber! Polož tisícku rublov do čapice a ber. Co stihneš od svitu do mrku obehnúť, označiť, všetko je tvoje.“ Tak veru. A čakali. Boli zvedaví, kolko zeme potrebuje ten človek. Nečakali tak po prvý raz, ale za každým to vychádzalo rovnako. Aj tentoraz, nenásytný bol človek. Tri siahi na hrob, nič viac nepotreboval, hoci aj vtedy v Samarských stepiach.“
(podla filmu Лев Толстой, CSSR, ZSSR, 1984)

*

Geniálny Falco. Z tmy do svetla… jeho posmrtný odkaz.
„Tvoje peklo hoří ve mně, jsi můj elixír přežití. Jsem roztrhaný… kdy příjdeš políbit mé rány. Jsem připraven až příjde čas pro naši dohodu o věčnosti. Už jsi tam?“

*

Gustáv Husák: V dejinách českej a slovenskej spoločnosti boli obdobia, „keď ľudia vylezú zo svojej obvyklej kože, nájdu pôvodný zmysel veľkej spoločenskej myšlienky a ideálu, zmysel osobnej statočnosti, oprášia ich, vytasia za ne meč! Ak sa človek zaoberá prevratnými rokmi v dejinách národa a štátu, rokmi veľkých utrpení i veľkých nádejí, je uchvátený tým, koľko neosobného sa v ľuďoch nájde, koľko obetavosti a nezištnosti, ako veľkosť a hrdinstvo človeka ide ruka v ruke so skromnosťou a nenáročnosťou. Ako osobné splýva so spoločenským. Rastie človek ako stavebná jednotka spoločnosti a na svojich ramenách nesie i spoločnosť k vyšším stupňom.“ 1966
Takéto slová vie napísať skutočne iba veľký človek, ktorý sa hrdo môže zaradiť k veľkým dejateľom histórie. Takým dejateľom Gustáv Husák rozhodne bol.

**

Wikipédia zmazala stránku s výrokmi Gustáva Husáka, ktoré ukazovali vysokú intelektuálnu úroveň tejto osobnosti. Novodobá cenzúra si našla jednoduchý dôvod: zlé formátovanie. Našťastie som tieto citáty (vyššie uvedené) umiestnil na Wikipédiu českú (https://cs.wikiquote.org/wiki/Gust%C3%A1v_Hus%C3%A1k).

**

Gustav Husák, Krajská konferencia KSS, Košice, 1948 „Reakčné živly videli nebezpečie, že pracujúci človek sa od nich odkláňa. My chceme budovať, ale ak vyvolajú boj, urýchlia svoj zánik. Bude treba, obrátime sa priamo na ľud republiky aby sa vyslovil čo si o tom myslí a sám do veci zasiahol. Príde, bo prísť musí ten veľký deň súdu a za stôl zasadne pravda môjho ľudu!“

*

V médiách sa už otvorene hovorí o občianskej vojne pod heslom „hybridná vojna“ a o zámienke 3. svetovej vojny pod názvom „ruská hrozba.“ Bohuslav Chalupa v ČT:
„Myslím si, že stejne tak jako Rusko je hrozbou, tak bohužel ted jsme si hrozbou sami my v Evropské Unii. Protože, pokud se bavíme o hybridní válce, tak hybridní válce mužou nejlépe vzdorovat občani, kteři jsou vlastenci, kteři mají vztah ke svím vlastem a národum a jsou schopni proto neco udelat. … Já jsem jednoznačne proto, že Česko i Aliance musí byť silná, aby když někomu obrazne řikáme „TY! TY! TY!“, aby to nebylo směšné, pretože nic neuděláme. A my sme v situacii když to „TY! TY! TY!“ děláme poněkolikráte a nic sa neodehráva. … budeme dávat ekonomické prostředky na výbavu armád…“
Čo to znamená, „něco udelať?“ Spustiť 3. svetovú vojnu? Odkedy je vlastencom človek, ktorý podporuje militarizáciu, podporuje zločineckú vojenskú organizáciu, ktorá má na svedomí tisíce mŕtvych civilistov, podporuje fašistické protiruské a protislovanské postoje a upevňuje stav kolónie, teda pozície cudzích vojsk na svojom území? Tu sa už skutočne lož preoblieka za pravdu. Vlastizradci budú vlastencami, fašisti antifašistami, pravičiari ľavičiarmi, ľavičiari pravičiarmi, a vojnoví štváči „mierotvorcovia“

**

Čím ďalej tým viac zisťujem, že ono to vlastne nie je ani o politike deklarovanej vľavo či vpravo, ale o charakteroch ľudí. Je to už vojna ľudskosti, človečiny, autenticity na jednej strane s totálnou bezcharakternosťou, hyenizmom a zákernosťou na strane druhej. Pamätám si časy (pred pár rokmi), keď sa vedeli spolu aspoň baviť názorovo odlišné skupiny ľudí, ale potom sa objavil konflikt na Ukrajine a západná ideológia vytvorila stav, v ktorom sme sa všetci vzájomne odcudzili. Chaos, bezradnosť, relativizácia hodnôt, dobra a zla. Keď bezcitný bastard, ktorý je schopný tých najväčších špinavostí odvoláva sa na slušnosť, a keď zlodej kričiaci chyťte zlodeja znásilňuje slovami spravodlivosť. Veci, za ktoré by v minulosti boli ľudia súdení (ak nie doslova, tak symbolicky) a vyradení zo spoločnosti, sú dnes, čuduj sa svete, spoločensky akceptované. Samozrejme, vyprodukovali to aj technológie – virtualizácia života, neschopnosť sebareflexie a zbavenie sa zodpovednosti. Človek, ktorý vám napíše alebo vás urazí z anonymného účtu si totiž myslí, že za to nenesie zodpovednosť a že sa ho to vlastne netýka. Za starých časov by dostal za také špinavosti minimálne výchovnú facku. Pamätám si časy, keď sa pravičiari chovali ako ľudia, ale to akým spôsobom „vychovali“ mainstreamové médiá svojich voličov iba dokazuje v akom zvrátenom a chorom systéme žijeme. Liberálna ľavica a liberálna pravica sa chová často rovnako – pozbavená elementárnych prvkov, ktoré nás robia ľuďmi. Tie nahradila bezcharakternosť, sfetovaný sarkastický a cynický smiech, nepríčetné indivíduá s frfličkami a popieranie čohokoľvek vyššieho, čo ľudský rod kedy v dejinách dokázal. Ťažko sa to dá aj opísať, ale stačí sa pozrieť na stránky vyprodukované liberálnymi pravičiarmi. Je to absencia rozumu aj citu zároveň. Iracionálny chlad sociálnych sietí, konzumerizmus a egoizmus. Človek si to uvedomí, keď navštívi krajinu, kam to ešte nedorazilo (napríklad v Srbsku akoby som sa vrátil do detstva). Avšak v tomto „modernom vyspelom európskom“ svete, je absencia ľudskosti, nenávisť a zmätok bežný jav, ktorý cítiť skoro všade. A najhoršie je na tom alternatíva, ktorá do seba poňala všetky možné smery. Je tu jeden obrovský chaos a ešte len bude. My tú Jánovú Apokalypsu už žijeme.

***

Magazínu ZEM A VEK sa často vyčíta, najmä samozvanými kritikmi, že neponúka alternatívy. Samozrejme, ten kto nás číta vie, že je to hlúposť a v článkoch je možné nájsť odkazy na celú radu alternatívnych filozofií, ekonomík či spôsobov myslenia. Názorová pestrosť a sloboda je obrovskou výhodou tohto magazínu. Aj preto som prispel novým článkom o kooperatívnej ekonomike, ako jednej z alternatív už v rámci súčasného systému a ako veľkým trendom budúcnosti. Citujem tu a odvolávam sa na osobnosti ako Peter Zayats-Vanka (autor knihy Coop industira), Carl Gibson(hovorca pre US uncut), Joxeba Agirre (Mondragon), Gerard Cazorla (Fralib),Lubos Blaha (a konferenciu o družstevníctve, ktorú zorganizoval a bol som na nej prítomný), ale aj autorov blogov zo stránky Ekonomická demokracia (Davida Tomáš), ktorá popisuje vznik samospráv v súčasnosti. V závere je krásna bodka, citácia šéfredaktora Tibora E. Rostasa: „Rovnako tak spôsob, akým bude fungovať ekonomika bez vplyvu centrálnych bánk, bez závislosti od výroby a distribúcie potravín a energií, bez odovzdania kompetencií do rúk politických strán formujúcich legislatívu vo svoj prospech a proti záujmu občanov, bez farmaceutického priemyslu či vplyvu mediálneho tlaku vytvárajúceho požadovanú mienku.“ Domnievam sa, že podniky, ktoré vlastní a ovláda samotný ľud a v ktorých vládne ekonomická demokracia, participácia a kooperácia, sú praktickým vyústením tejto myšlienky.

Kooperatívna ekonomika je jednou z možných náhrad neoliberálneho prístupu. Ide o alternatívu voči bezbrehému hanobeniu ziskov so zameraním na rozvoj kooperácie a rovnosti v rámci podnikovej demokracie. Po celom svete sa…
ZEMAVEK.SK|AUTOR: LUKÁŠ PERNÝ

**

„Chorý svetový poriadok musí skončiť a ustúpiť novému, lepšiemu a spravodlivejšiemu svetu. Kto chce naozaj niečo zmeniť, musí aj niečo podniknúť a obetovať.“ …je možné, že toto zaznelo v mainstreamovom seriále? Samozrejme, autor výroku bol samozrejme negatívnou postavou. Aké nepravdepodobné…

*

Zatiaľ jedna z najlepších definícii rozdielu medzi ľavicovým a pravicovým myslením od Juraj Janošovský, ktorá zaznela v rozhlasovej relácii Ľavicové spektrum a DAV/: „Pravica tvrdí, že spoločnosť sa nebude vyvíjať bez konkurencie. Táto koncepcia zákonite vedie k porážaniu tých slabších a preťažovaniu tých silnejších. Ľavica sa domnieva, že vývoj spoločnosti, civilizácie je možný aj na báze spolupráce, koordinácie, kooperácie. A ja som presvedčený, že kooperácia môže byť produktívnejšia, než konkurencia. Vybitie zubov ešte nevyriešilo žiadny problém. 100 ľudí pri spoločnej práci vytvára spoločnosť. Spoločná práca vytvára novú civilizáciu.“

*

David Diczhazy to napísal jasne a presne. Kým ja píšem v dôslednosti štúdie, kolega to vedel vystihnúť v pár vetách a skláňam klobúk: „Spájanie slniečkarov s ľavicou je len snaha o ďalšiu kompromitáciu ľavice.Ľavicoví liberáli nie sú ľavičiari (ľavicový je len prípona k liberálom), patria k liberálom (samozrejme nie všetci liberáli musia byť nutne slniečkari), keďže hlavné, čo presadzujú, je ochrana ľudských práv a nie boj za práva pracujúcich. Ľavica sa musí dôsledne odlíšiť od liberálov, odmietnúť ideológiu kultúrneho marxizmu a vrátiť sa k hlavným pilierom klasického marxizmu, k triednemu boju a snahám o zmenu systému.
Riešením kultúrneho marxizmu sú len večné nesváry medzi stále užšie definovanými menšinovými skupinami, ktoré nutne produkuje kapitalistická spoločnosť. Jediným zmysluplným dôvodom jeho širokého uplatnenia je zničenie tradičnej európskej kultúry.
Riešenie klasického marxizmu je spoločnosť, kde majú všetci jednotlivci zabezpečené materiálne potreby a z toho vyplýva aj všeobecná rovnosť, ktorá bude v tejto spoločnosti samozrejmá, lebo bude vyplývať z organizácie výroby a materiálnej základne. Organizácia výrobných vzťahov určuje celú spoločnosť.“

Od porážky socializmu v roku 1989 sme svedkami neustálej kompromitácie ľavice a snahy o jej postupné zatlačenie do kúta.

***

Diskusia o povahe anarchokapitalizme, anarchokomunizme, socializme a štádiách kapitalizmu

Lukáš Perný  Co si mladý človek predstaví pod tým slovom? Mimo politicky korektných psychošov si predstavia – chrumky, staré budovy, retro nábytky alebo účesy. Nemajú ani šajnu, čo to slovo znamená. No a politicky korektní, pre nich je to diabol, chýbajúci toaleťák, rady na banány a tanky v 68smom, o ktorom samozrejme vedia z geopolitického hladiska velké kulové. Takže tak!
Štefan Exocet Anarchizmus je podľa štandardnej definície libertariánsky komunizmus. Možno preto tie umelo šírené „zaručené informácie“
Lukáš Perný Ono libertariánsky už dneska znie až desivo… 😀 radšej by som písal do budúcna, decentralizovaný
Tomáš Bóka Decentralizovaný je fakt asi lepšie slovo 🙂 Libertariánsky je také sprofanované kvôli všetkým tým „anarcho“kapitalistickým a pravicovo-libertariánskym mudrlantom 😀
Lukáš Perný A ešte horší je pojem anarchosyndikalizmus, toho sa tiež podla mna treba z taktických dôvodov vzdať a nazývať anarchokomunizmus anarchokomunizmom. Osobne keby mi poviete, že tam a tam je partia anarchosyndikalitov (hned si predstavim slniečkarov a pravicovych anarchistov nepravom), tak tam ani nejdem, no keď počujem anarchokomunisti, hned mam ovela väčšiu chuť to podporiť. Ale tak to je len moj osobny pohlad
Tomáš Bóka A čo sa týka vzťahu medzi anarchizmom a marxizmom – cieľom oboch je komunizmus. Rozdiely sú v spôsoboch, ako sa dostať „odtiaľ – tam“.  Aký máš vlastne problém s anarchosyndikalizmom? Veď to je korektný termín a nie je totožný s anarchokomunizmom.
Lukáš Perný Takto by som to vedel podporiť… „Anarchosocializmus zahrňuje anarchokolektivizmus, anarchokomunizmus, niektoré formy libertarianského socializmu, anarchosyndikalizmus a sociálne ekológiu. https://sk.wikipedia.org/wiki/Anarchosocializmus
Štefan Exocet Ten výraz „libertariánsky“ bol anarchistom ukradnutý ešte koncom 19-teho storočia.
Tomáš Bóka Anarchosyndikalizmus je odnož, ktorá sa špecializuje na zmenu systému prostredníctvom vytvárania nových štruktúr na pracoviskách, teda prostredníctvom revolučných anarchistických odborov. Napr. revolučné Španielsko v rokoch 1936-1939 bolo úspechom (aj keď dočasným) anarchosyndikalistickéhho hnutia (CNT-FAI), aj keď určite tam boli aj vplyvy od anarchokolektivistov ako Bakunin či anarchokomunistov ako Kropotkin.
Lukáš Perný Podľa mňa to môžeme nazvať rovno anarchokomunizmom, lebo to syndaklizmus je také mätúce…
Štefan Exocet Jediný anarchizmus, ktorý je na slovensku vyhlásený za extrémistický je práve anarchosyndikalizmus 😀
Tomáš Bóka Syndikáty sú preložené do ľudskej reči – odbory…
Lukáš Perný Ale v podstate je to hra s pojmami… cieľ je komunizmus a finálny komunizmus už je decentralizovaný.. to hovorí Engels, takže v podstate je to jedno…
Štefan Exocet Práve preto je extrémistický 😀 😀 😀
Lukáš Perný Skôr je kľúčom vysvetľovať čo to komunizmus vlastne je… a aké sú jeho fázy… anitimperialistické ľudové hnutie – národne oslobodenie, ľudová demokracia, socializmus, komunizmus a finálne anarcho-komunizmus/decentralizovaný komunizmus ako zavŕšenie
Tomáš BókaPri termíne komunizmus nie je potrebné dávať už žiadne ďalšie prívlastky. Komunizmus ako taký je už sám osebe decentralizovaný (bezštátny, beztriedny). Anarchokomunizmus teda neznamená iný cieľ, jeho cieľom je komunizmus, pojem anarchokomunizmus skôr označuje iné metódy k dosiahnutiu totožného cieľa. Ale inak súhlasím, tie fázy ignorovať nemožno.
Lukáš Perný momentálne sme neni ani len vo fáze 1… vidím to tak na fázu mínus 4 – nadnárodný globálny kapitalizmu.  Fáza mínus 3 bude len kapitalizmus, ešte ani tam sme neni :
Štefan Exocet Keď bude fáza -2 anarchokapitalizmus, tak k fáze -1 ani nepríde
Tomáš Bóka Asi tak. Alebo sa okruhom vrátime k prvotnopospolnej spoločnosti – novej dobe kamennej…
Lukáš Perný To si vystihol výborne…anarchokapitalizmus je absolútna katastrofa… to je vlastne to je vlastne fáza mínus 5… teda absolútna moc najsilnejších – korporácií Mimochodom vývojové stupne kapitalizmu predostrel Gilles Lipovetsky alebo aj Jameson:
1, merkantilizmus; trhový kapitalizmus – ten vysnený historický kapitalizmus malých cechov a výrobcov, ktorí si romanticky idealizujú dnešní pravičiari, ktorí je už dávno preč… v podstate končí pásovou linkou a masovou výrobou, vznikom odcudzenia od práce, masívneho kulminovania nadhodnoty… (spadá podľa Jamesona do obdobia realizmu)

2, éra imperializmu – moderna, industriálna spoločnosť (Jameson zaraďuje do moderny, 19. storočie, industriálny monopolný kapitalizmus – zrejme tým myslí štátny kapitalizmus, to máme napríklad momentálne v Putinovom Rusku, teda nie neoliberálny; štát kontroluje oligarchov, oligarchovia nemajú moc nad štátom)
– z tohto bola odbočka smerom k budovaniu socializmu… alebo k bodu 2.
(tento model kapitalizmu zrejme kritizoval Marx, no zrejme netušil, že to môže prejsť do ešte horšieho bodu 3)

3.) globálny, nadnárodný, neskorý alebo špekulatívny kapitalizmus
postindustriálna spoločnosť (Jameson tu pridáva prvky komodifikácie, tu sú aj tie postmodernistické teórie o konci ideológii, konci pokroku, a pod., skrátka konec slepá uličky; skrátka postmoderna, ktorú na druhej strane odmietam uznať ako konečnú fázu a celkovo postmodernu vnímam ako nezmysel; na druhej strane jej a iných „smerov s nou spojení“ údajní teoretici celkom dobre popísali stav tohto úpadku – Bauman, Lipovetsky, Welsch, Baurdillard, Hebdige, Hall, Postman, Ritzer)- obdobie pritomnosti, carpe diem

Jameson hovorí o vzniku
1.) nového typu spoločnosti často nazývaného ako postindustriálna spoločnosť či konzumná spoločnosť
2.) svetového ekonomického systému
3.) objavenia sa nových kultúrnych foriem
3 a.) hypermoderna ako zavŕšenie totálneho úpadku bodu 3
z konzumu, zábavy, slasti, spotreby sa stáva podľa Lipovetského, HODNOTA (ano, dobre čítate), zameriava sa na flexibilitu, nezávislosť, zážitkovosť, konzumerizmus, súkromné blaho, emocionálne zážitky, hyperkonzum, zvyšujú sa vydavky na zdravie, jedine sa snaží zabezpečiť si individualne blaho, strata pevných súrdanic, rychlost, vykonnost, flexibilita, „udajny koniec tried“ (???), odlišnosti, koniec elit (???), inovácie, časopriestorová kompresia, „demokratické hodnoty“ kreativita, pôžitkárstvo ako hodnota, sklo-plast-beton a non-places – budovy ku ktorymi si nemožete vytvoriť emocionalny vzťah (Augré), rozpad spoločenstiev, atomizácia, hypermoderne detstvo (strata detstva), udajne aj očianska zodpovednosť… toto su Lipovetskeho závery… myslim si, že Lipovetsky je strašný alibista, pretože tieto veci pomenuváva, a namiesto kritiky, ich tak vlastne iba ospravedlňuje

Tomáš Bóka Dialektika hovorí (aj) o tom, že veci sa premieňajú vo svoj opak. Možno nakoniec i tieto veci, ktoré vymenúva Lipovetský, povedú k novému – paradoxne lepšiemu – svetu. Mnohé z nich sú totiž v rozpore so súčasným systémom, aj keď sa subjektívne môže zdať, že sú jeho neoddeliteľnou súčasťou a prejavom. Písal som minule článok o tom „Médiá menia chod dejín“ (dosť som pritom vychádzal aj z tu spomínaného Postmana), ale ešte to nevyšlo – má to vyjsť v septembrovom čísle Goldmanu. Potom to tu pozdieľam, sám som zvedavý, čo na moje šialené myšlienkové pochody povedia moji companeros 😀 Ak sa teda vôbec niekomu bude chcieť prečítať 8 strán
Lukáš Perný Vadí mi, ked sa označuje Lipovetsky ako optimista. Pre mňa je neodpustiteľné, že uznal pôžitkárstvu status hodnoty. A taktiež je neodpustiteľné, že realitu iba popisuje, nekritizuje. A hlavne neponúka alternatívu, ale zacykluje sa v rôznych slniečkárskych kecoch o akože rozvoji občianskej spoločnosti, kreativite a iných hovadinách, ktoré vidíme že nefungujú. A k tej kreativite – dneska som videl novodobých lovcov a zberačov pri košoch v NZ. Tiež musia byť kreatívny a nájsť koš, kde sú nejaké zbytky jedla. To je Lipovetsky v praxi
Mirko Amage Honcović Anarchismus je klamstvo samo o sobě .
Peter Matisyahu @Anarcho-kapitalizmus
Zaujimalo by ma, ci by jeho stupenci dokazali vysvetlit, cim sa odlisuje od normalneho kapitalizmu. Neviem si predstavit, ze by im nieco podstatne napadlo – preco potom ta „anarcho“ predpona? Aby staru autokraticku masinu okraslili pojmom, ktory sa paci rebelujucej mladezi?
Lukáš PernýAnarchokapitalizmus, pravicový libertini to je v podstate absolutne deregulovaný kapitalizmus. Oni žijú v predstave, že najväčší problém je štát. Odbúrame štát, všetky regulácie, ktoré by bránili slobodnému trhu (teda nebudú hasiči, poliiciajti, štátne železnice, štátne zdravotnictvo, udržba ciest, verejné parky, skrátka, všetko bude súkromné a za všetko samozrejme budeš platiť) a zrazu bude všetko fungovať. Niet idiotskejšej predstavy, než anarchokapitalizmus.
Pre mnohých takýchto šialencov alebo naivných blbcov je súčasný model vlastne socializmus, a totálne deregulovaný voľný trh, tak až to je kapitalizmus.
Pritom absolútne nerátajú s tým, že tie ich malé kaviarničky a malé farmičky, môže skúpiť SLOBODNÁ (už totálne deregulovaná) VEĽKÁ KORPORÁCIA… V praxi, trafí ťa šlak, nemáš prachy, skapeš. Prídeš o ruku a nohu, staraj sa, preži, nikto sa o teba nepostará, jedine nejaký filantrop a dobrodinec, ktorých bude podľa týchto hlupákov všade veľa, lebo bude blahobyt. Iný príklad, chceš sa prejsť do parku? Bude to súkromný pozemok, zaplať. Chceš sa napiť vody, zaplať, lebo niekto si sprivatizoval pramen, lebo na to on šikovný človek má… proste totálny hnus
Štefan Exocet Tá ženská (Ayn Randová) dokonca napísala horor na tému: „čo sa stane, keď sa miliardári najedujú a nechajú kože napospas svojmu temnému osudu smrti hladom.“ Skvelá komédia 😀
Lukáš Perný Je o tom jeden film.. čo je neoliberálna dis/utopia… film The Road.
***

Vladimír Majakovský o umelcoch proletároch. Vráťme aj dnes, v roku 2016, umeniu jeho revolučný hlas. Vypočujte si slová revolucionára, ktoré vystihujú podstatu spisovateľa, ktorý neslúži mecenášom, ale so zamazaný rukami háji spravodlivosť proti vykorisťovateľom:

„Dříve literáti ručky neumazali si. Pro pár vyvolenců skládali své spisy. Teď je spisovatel hlasem mas. Sám teď stane u sazečských kas. A dokáže na slovesné brigádě, že spisovatel není běloruký estét, ale budovatel.“ (Rosta 1920)

Working class hero, sovietsky básnik pracujúcej triedy, Vladimír Vladimírovič Majakovskij (Влади́мир Влади́мирович Маяко́вский)

„Apollinaire zomrel. Nech žije Majakovskij!“ Laco Novomeský (1930)
Podľa Novomeského bol Majakovskij symbolom umenia nového Východu. Jeho dobrovoľná smrť poukázala na rozpor nezmieriteľnosti spojenia romantických individualistických gest a realizmom objektívne existujúceho socializmu. Podľa Novomeského boli Jesenin a Majakovskij poslední z veľkých básnikov, ktorých samovraždy boli symbolom konca veľkej poézie

/Pernin/

Ako som tak dneska rozbíjal s ťažkým megakladivom železobetónovú stenu a na rukách sa mi robili do krvi otlaky, našiel som riešenie ako donútiť špinavcov, podvodníkov, presstitútky, propagandistických treťosektorárov, neoliberálov, feťákov, pseudosobnosti a povalačov, aby si začali vážiť pracujúcu triedu. Ťažká mechanická práca ako liek na chorobu zvanú neoliberalizmus.

*

ŠTATISTIKY Z ROKU 1971 (Československá socialistická republika):
zvýšenie hutníckej výroby o 67,7%
výroba v chemickom priemysle o 78%
hrubá výroba v strojárskom priemysle o 65,4%
spotrebný priemysel zvýšil výrobu o 50% (oproti 35% v štvrtej päťročnici)
rozvoj sklárskeho, textilného a drevospracujúceho, obuvníckeho priemyslu
výkonnejšia rastlinná a živočíšna výroba, zvyšovanie produkcie kŕmnych zmesí, výroba obilín sa zvýšila o 43%
dojivost kráv z 1985 na 2981 litrov, trhová produkcia mäsa o 47%
osobná spotreba obyvateľov vzrástla o 35%
postavilo sa 157 000 bytov, napriek tomu ich bol nedostatok (plán bol postaviť 180 000 bytov)
v školstve 144 základných 9 ročných škôl s 1670 učebňami
zvýšenie kapacity zdravotných zariadení o 4272 postelí
vo výskumnej a vývojovej základni pracuje viac ako 30 000 pracovníkov
…drahý čitateľ, dúfam, že už nemusím pokračovať.. porovnaj si to s dneškom…

*

Kapitalizmus je zločinecký a kriminálny režim. Práve pozerám seriál Mafiáni o zločinoch Diničovcov, kde je uvedená informácia, že v roku 1990 bolo 9350 prevádzkových jednotiek (majetok ľudu, socialistické vlastníctvo) predaných za 14 miliárd korún (460 milionov €). Mnohé objekty boli následne rozkradnuté a ponechané napospas. Aj toto vytvoril nezdravý, zločinecký a špinavý režim, v ktorom žijeme. Takže žiadna demokracia, žiadna vôľa ľudu, ale špinavý a hnusný režim, kde nedemokraticky rozhoduje úzka ekonomická elita o osude celého národa. Vraždy, násilie, drogoví díleri, dekadencia, prostitúcia, organizovaný zločin, privatizácia, prepúšťanie, bitky, vyhrážanie, úžera, nevýhodne zmluvy, špinavosti neskutočných rozmerov – to je len zlomov zločinov kapitalizmu, výsledok organizovaného prevratu v roku 1989.

*

To, že štátne podniky nefungujú a štátni zamestnanci sú lajdáci a podobné špinavé lží, tak to je iba obyčajná špinavá propaganda Miklošovsko-Dzurindovsko-Sulíkovsko-Mihálovskej neoliberálnej pravice. V živote som nestretol vo svojom odbore tak profesionálnych a tak pocitovo pracujúcich ľudí ako v štátnom podniku. Samozrejme, možno sa nájdu výnimky, ale tie sú predsa tak isto v sektore súkromnom. A ešte by som rád dodal, že štátni zamestnanci, ktorí prešli peklom súkromného sektora, si vysoko cenia istoty, ktoré im štát garantuje a cenia si ich aj preto, pretože vedia aké svinstvo súkromný sektor je. Isteže sa nájdu aj poctiví zamestnávatelia, ale tých žerie jednak kapitalistická konkurencia (lokálna alebo nadnárodná) a jednak byrokracia (predovšetkým rôzne výdaje na povolenia, papiere a pod.), čo sa odrazí šetrením, teda na mizerných sociálnych právach zamestnancov, zato vysokých nárokoch. Rast produktivity, ale znižovanie pracovných miest. Je na čase budovať nové národné podniky, vrátiť späť a znárodniť ukradnuté a zrekonštruovať tie rozkradnuté. Obnoviť plánovanú socialistickú ekonomiku, kde nie prvoradý zisk, ale človek. Zdola budovať družstvá, obecné podniky a podniky fungujúce na princípe socialistických samospráv-ekonomickej demokracie. To je vízia ľavice pre 21. storočie.

*

Rád by som ešte dodal, že nič iné ma nevie viac naštvať, než keď banda vypatlaných neoliberálikov z kaviarne hovorí o ľavičiaroch, socialistoch/komunistoch, utopistoch ako o ľuďoch čo nikdy nepracovali, že sú povaľači a nič neprodukujú, pričom tým vlastne definujú samých seba. Duševní mrzáci, ktorí žijú z rodičovských peňazí (poväčšinou detičky z privilegovaných vrstiev) alebo si zarábajú po MacDonaldoch aby sa potom spíjali v drahých kaviarňach a hrali sa na vysokú triedu. Som rád, že pochádzam zo strednej triedy, pretože si dokážem vážiť drobného pracujúceho človeka, pretože viem byť skromný. Som vďačný tomu, že som na strednej dostával vreckové 100 korún na týždeň a naučil som sa z toho prežiť. Že sa zo mňa nestalo rozmaznané neoliberálne decko, ale triedne uvedomelý socialista, ktorý si ctí a uznáva všetkých, ktorí poctivo, podotýkam poctivo pracujú.

Poznáte to, keď nejaký pravicový finančný poradca či majiteľ hipsterskej kaviarne zadrie vetu v štýle „čo si spravil ty, len žvaníš a ja tvorím hodnoty“. Vyvyšujú sa nad názor obyčajných ľudí, urážajú ich svojim odporným elitárstvom a vysmievajú sa im do tváre. Viem, že títo ľudia ale čoskoro skončia, tak ako sa to už v dejinách neraz zopakovalo.

Pretože väčšina pracujúcich, ktorých poznám má ľavicové názory. Väčšina z nich pohŕda privatizáciou, súkromným sektorom, masovou rozkrádačkou po roku 1989. Väčšina z nich pohŕda americkou expanzívnou politikou, bruselskými úradníkmi a ľuďom ako George Cream či Jaslián Mariánovský by napľula do tváre. Sú len rezignovaní, prestali veriť vo svetlú budúcnosť a kapitulovali. To však nebude večne.

Väčšina z nich by chcela späť národné podniky a istoty, ktoré prinášala socialistická spoločnosť. Žiaľ, tieto myšlienky v súčasnosti nemajú silného politického nositeľa, ale garantujem neoliberálom, že väčšina tejto krajiny je proti nim. A verím, že budúcnosť patrí pravde a spravodlivosti! A tá sa nachádza práve v ľavicovom myslení, ktorým oni tak pohŕdajú. A je jasné, že ním pohŕdajú pretože znamená koniec ich sveta. Koniec kapitalistického kasína, kde vyhrávajú len tým, ktorým padne jackpot a ostaní drú od rána do večera aby mohli vôbec prežiť a zabezpečiť bývanie a základne materiálne potreby na prežitie.

Pozn.  Pozor, ja neurážam krčmárov, ale elitárskych ignorantov poctivo pracujúcich ludí, uzatvárajúcich sa do chorého a uzatvoreného sveta ignorujúceho vážne spoločenské problémy

*

Laco Novomeský: V samote
Drzosť ľudí vyhnala ma do temného lesa,
kde ma nikto nevyruší, iba spevných vtákov sbor.
Vyšiel som ta, už nečuť jak zlorečí na mňa ľud;
do samoty – bych zabudol, môjho srdca trpký trud.
(Vatra, 1921, prvá báseň 16 ročného Novomeského)

*

„Parket sa prepadá pred nami, na záver ohňostroj, myslou mi preskočí, do neba pôjdeme s Európou v náručí“ a to sa písal rok 1986… Grigorov predbehol dobu o 30 rokov! Nechceme tancovať na plese šialencov, na vlastnom pohrebe, pohrebe bez vencov…

*

1. novembra bude 140. výročie železničnej trate Šurany-Ivánka pri Nitre.
…okrem hudby, filozofie, politiky, umenia a kultúry, kultúrnej antropológii, histórii, dejín filmu, divadla, hudby, literatúry, poézie, architektúry, stavebníctva-projekantstva, bicích nástrojov a perkusií, záhradnej architektúry a bylinkárstva, chovu papagájov, som sa venoval kedysi aj dejinám železníc a železničnému modelárstvu.. v duchu komunistického presvedčenia som ho daroval Staničnému hostincu aby si ho mohol pozrieť každý…

*

V roku 1960 na valnom zhromaždení OSN vyhlásil Fidel Castro kampaň gramotnosti, ktorá dostala zaostalú Kubu od roku 1961 na dnešných zhruba 99,8% v gramotnosti populácie, čo patrí k najvyšším číslam na svete. (Marek Kopilec)

*

„Čosi okolo nás sa pohlo, čosi sa rúca ako domček z karát a iba naše mladícke ideály blikajú, iskierka nádeje. Keď má človek po 20tke nerád začína odznova. Keď má človek po dvadsiatke, nerád začína znova. Keď má ruky od oleja, za nechtami špinu, nerád si zvyká na mŕtvolné ticho študovní. Nie, ja som po tom vôbec netúžil …v živote niet návratov, sú iba úniky. Môžem uniknúť sám pred sebou? Môžem uniknúť pred minulosťou? .. Obžalovaný budete súdený za to, že máte minulosť. Budete súdený za to, že žijete pre budúcnosť. … Prosím svedkov: obžalovaný predstúpte. … Človek bez minulosti, vo sviatočnom. Som naozaj človek, ktorý má minulosť iba pred sebou? … Bude súdený že žil a nemá minulosť. Je čistý a preto vinný. Nenapadnuteľní sú len tí, čo sa ešte nenarodili. Obžalovaný zmizol. Rozplynul sa v daždi…“
/z existenciálnej drámy Horúčka (1975) Martina Hollého ml. o mladom komunistovi zaoberajúceho sa dilemami roku 1968 v hlavnej úlohe s Michalom Dočolomanským

Príjemné stretnutie a diskusia slovenských komunistov

Fotka uživatele Lukáš Perný.

Zdroj: Facebook

Fotka uživatele Lukáš Perný.

Zdroj: Facebook

Tak tomuto ja hovorím luxus. Ziadna hipsterská napodobenina roku 1973, ale ešte stále prirodzene žijúci rok 1973 – bufet PK. Menučko: držková polievka, madarský guláš špeciál s knedlikem a k tomu luxusné pivko. Skrátka pozemský socíkovský raj ľudovej jedálne podobne ako šurianska Lipa, novozámocká Jednota alebo kedysi stará dobrá Zvolenská či Hronsko-dúbravská staničná reštika. Hostinský kecá s ludmi, vládne dobrá nálada a ludskosť. Trnavské mýto je pre mna ideologicky chránená zóna v rámci Bratislavy, územie, ktoré ešte akoby symbolicky spadá pod CSSR. Obedujem tu už druhý den po technickom školení BOZP, ktoré som práve úspešne zakončil. Nezabudnem na uvedomelý citát hostinského: (parafráza) pracujúcich ľudí si treba vážiť, rovnako doktora a právnika ako aj robotníka, murára či smetiara. Samozrejme TV BA nazýva Trnavské mýto hanbou Bratislavy a skanzenom toho zlého socializmu, Radoslav Augustín z Denníka N už túži po pretvorení na hipsterský nezmysel. Budova Novej tržnice významného architekta Ivana Matušíka s presklenými stenami a pozoruhodným industriálnym vzhľadom (s odkrytými potrubiami vzduchotechniky v duchu ideí high-tech) si rozhodne zaslúži rekonštrukciu, ale do pôvodného slohu so zvýraznením predností tejto pozoruhodnej a v súčasnosti nedocenenej stavby. A čo vadí hipsterom na Novej tržnici? Práve to, že je posledným miestom, kde žiadnych Matovičových vylízancov ani internetových sociopatov popíjajúcich Latté a požiarajúcich Suši za premrštené ceny, nestretnete. Stretnete tu ale skutočnú človečinu, tetušky predávajúce kvetinky, domáce potraviny, čerstvé ryby, strýcov predávajúcich kapustu, papriku, med, mliečny bar s vynikajúcimi šalátmi, domácich vinohradníkov, domáce potreby, krajčíra, malé predajne čerstvého pečiva, odevov a tak dalej. Skrátka, ak si odmyslím kebab pri vchode, tak je to miesto vzdorujúce globalizácii pre malých lokálnych predajcov a to dokonca v centre Bratislavy. Preto to hipsteríkom vadí, lebo toto miesto si ešte „nesprivatizovali“. Na druhej strane ceny sú aj tu „bratislavské“ čo mi tu samozrejme vadí. Ale nie až také ako v inej, už sprivatizovanej tržnici, ktorá sa stala doupěm hipsteríkov. Tu si asi najviac uvedomujem ten rozdiel dvoch svetov. Sveta obyčajných ľudí a sveta povýšeneckých malomeštiakov hrajúcich sa na intelektuálnu elitu, ktorá práve obyčajnými ludmi opovrhuje.. Takže inde než tu ma asi pri prípadnej návštevy BA, z ktorej som bol donútený emigrovať, nenájdete. A samozrejme názory diskutujúcich v týchto priestoroch dokonale kompatibilné s mojimi.

Zdroj: Youtube

***

Pražské povstání v roce 1945: venkovští železničáři vezou střelivo na pomoc bojujícímu městu. Karel Hlušička v hlavnej úlohe revolucionára posunovača (pozri Zbraně pro Prahu)

Kultúrno-politický magazín DAV/·

Fotka uživatele Kultúrno-politický magazín DAV/.

Zdroj: DAV/

Videli ste film Into the wild? Človek odíde od civilizácie do prírody a snaží sa tam prežiť. Na konci sa otrávi a zanechá po sebe so slzami v očiach známe anti-individualistické posolstvo.

Iba zdieľané šťastie je skutočné. Toto posolstvo je ponaučením aj pre tých, ktorí si myslia, že osudy druhých sa ich netýkajú a nenesú za ne zodpovednosť, teda že riešením je iba odísť do prírody a starať sa len o seba. Náš svet, ľudstvo, naša celá planéta môže dosiahnuť vyššieho zmyslu iba v prípade, že zmeníme svoje egoistické postoje za postoje kooperatívne, v preklade teda postoje socialistické-ľavicové-komunistické. A to je najťažšia výzva pre ľudstvo. Pripomeniem slová Tomáša Bóku, ktorý to myslím napísal lepšie než by som to napísal ja: „…pokiaľ sa niekto vyslovene izoluje od ‘zlej’ civilizácie, aby si vytvoril kúsok svojho sveta vo svete, tak v konečnom dôsledku iba nahráva systému, pretože sa stiahne a ‘nebojuje’.“ /Pernin/

***

Fotka uživatele Kultúrno-politický magazín DAV/.

Zdroj: DAV/

***

Zdroj: Youtube

#čopočúvajúdavisti
Eric Burdon & The Animals bola v podstate antisystémová kontrakultúrna kapela, v ktorej tvorbe nájdeme množstvo ľavicových a pacifistických posolstiev. Dnes vyberám konkrétne tento strašidelný temný song o čiernom more s gregoriánskym chorálom.
Šlachta sa počas morovej epidémie uzavrie za hradbami aby sa ochránila pred nakazenými poddanými (A tie neznalí všetkých skutočností lúpili chorých mŕtvoly pre zostávajúce bohatstvo). Vonku za hradbami umierajú ženy, muži, deti („Muž chodí okolo hradných múrov na vonkajšej strane, svetlo z jeho lámp, tancujúce tiene, vyzerá byť chorý.. lesknú sa mi slzy, nie všetci zomrú, len chudobní“). Ale na konci víťazí až osudná spravodlivosť: „po mnoho dní, ani jedna duša počuť nebola z kamennej pevnosti, kde žijú bohatí ľudia, nikto neprišiel a nikto šiel, strach môže robiť podivné veci.“ Čo sa za hradnými múrmi, kde sa uzatvorili šľachta stalo? To už necháme na poslucháča. V každom prípade triedny obsah tu je skutočne nepriahliadnuteľný. Viac sa o podobných skladbách zo 60. rokov dočítate v mojej knihe Hudobná kontrakultúra 60s & 70s verejne dostupnej na Academia alebo Google knihách.

Z rubriky #čopočúvajúdavisti
Alvin Lee, veľká osobnosť kontrakultúry 60. rokov s jasným posolstvom: „Tax the rich, feed the poor/ ‘til there are no rich no more“ Predstavte si, že skladby s takýmto posolstvom sa dostala do top 40 hits Billboard Hot 100. Matthew Greenwald (Allmusic) o skladbe prehlásil: „Ak existuje skladby, ktorá by najviac vystihovala revoltu 60. rokov, tak je to práve tento song.“

Text
„Všade sú tí šialenci a vlasáči, hrádze a víly, povedzte mi, kde je zdravý rozum. Zdaňte bohatých, nakŕmte chudobných a nebude viac bohatých vo svete. Rad by som zmenil svet, ale neviem čo robiť, takže to nechám na vás.
Populácia rastie, národ krváca a kŕmi ekonomiku. Život je smiešny, oblaky sú slnečné, včely ktorý potrebuje peniaze, monopoly. Svetové znečistenie, nie je riešenie, inštitúcie, elektrifikácia, len čierna a biela, bohatí alebo chudobní, oni a my, zastavme vojnu!“
Ten Years After – I´d love to change the world 

***

Prečo sa niektoré humanitné vedy nazývajú humanitné, ked sa mnohé z nich chovajú nehumánne (machiavelizmus v politológii, emocionálny apel na cieľovú skupinu v marketingu, etická relativizácia vo filozofii a pod.).
Sú stratégie reklamných kampaní s cielom manipulovať človeka a to často nečestným spôsobom, humánne? Po návrate do technického odboru mám pocit, že je tu viac humánnych ľudí, než v oblasti humanitných odborov. Legitimitu by to malo iba v prípade, že uznáme klamstvám a špinavostiam status súčasti humanity, ako prirodzenosti človeka, no v tom prípade by sa niečo z etického a morálneho hľadiska antihumánne označovalo ako humánne. Vzdali sme sa vyššieho zmyslu slova humanita aby sme vytvárali kvalifikovaných podvodníkov?

***

Svaly a či hmota šedá, nespadne nám pomoc z neba. Naučme sa byť hrdí na poctivú prácu a naučme sa brániť svoje práva. Zoberme osud do vlastných rúk, poďme spoločne budovať nový svet!

Fotka uživatele Kultúrno-politický magazín DAV/.

Zdroj DAV/

„základná črta našej kultúrnej politiky plynie z úsilia prekonať feudálny a kapitalizmom utvrdený názor na menejcennosť práce. … základnými piliermi modernej spoločnosti sú robotníci, roľníci a inteligencia s kategóriami samostatne zarábajúcich pracovníkov ako sú remeselníci.“
Laco Novomeský

V komunistickej spoločnosti „nemá nik svoj výlučný okruh činností, ale môže sa vyškoliť v ktoromkoľvek odvetví, ako sa mu zapáči spoločnosť tu spravuje všeobecnú výrobu, a tým si umožňuje dnes to a zajtra ono, ráno ryby lapať, na poludnie poľovať, večer ovce pásť, po jedle, ak mám chuť kritizovať, i keď sa preto nestanem rybárom, poľovníkom, valachom, či kritikom“
Engels-Marx

***

Tento seriál predbehol svoju dobu o niekoľko desaťročí. 34:19:

„Je tomu týden a pár dnu, co jsem měl příležitost zamyslet se na ostrově Hellbor v severním Frisku, zda se střední vrstvy obyvatel Spolkové republiky příštího léta znovu vráti do těchto opuštěných míst. Neboť hospodárský zázrak má i své kritické zlomy. Tak například objekty, které patří velkým koncernum odpočívajú snadnej, zatimco v téhle zahradě čekají unavené stromy na příští jaro pravděpodobne marne. Vlastník tohohle zákoutí, jistý bankéř se sem už nevráti, stačí jen skutečnosť, že tenhle pán patří k těm 15% menších bankovních ústavu, které byli nuceny v tomhle úspěšném roce vyhlásit úpadek. A co toto slovo znamená v hospodárském systému, který ovláda kapitalistickou společnost? Znamená rozloučiť se s bílou idylou, jejichž budoucí sezóna jest stejne nejistá jako osud jejich obyvatel.“ Major Zeman. Modrá svetla

***

Dovolím si ešte jeden komentár – aj toto plodí súčasný model kapitalizmu. Buď som hlúpy alebo nechápem načo bude profesionálnej prostitútke titul. Najhlbšie dno neoliberálneho kapitalizmu je keď sa za vzdelanie platí vlastným telom. Chorý svet, chorá spoločnosť. Výsledok: lejdy Mgr. Vanessa BigTits White-rabbit, PhD. vám ponúkne svoje služby. Absurdné.

Dovolali sme sa 20-ročnej dievčine, ktorá priznala, že sa takto živí od mája a študuje na vysokej škole.
TVNOVINY.SK

***

Ako DAV/isti sme volali spolu s ďalšími aktivistami na poplach ohrozeniu potravinovej sebestačnosti. Stále nás nikto nepočúva, ale už zajtra môže byť neskoro. Okrem predaja pôdy zahraničným investorom pánom z Bruselu vadí aj to, že chceme KONZUMOVAŤ VLASTNÉ POTRAVINY!!!!! (viď článok z februára http://www.tvnoviny.sk/…/1819423_brusel-nam-hrozi-zalobou-l…, pozri aj http://www.tvnoviny.sk/…/1839645_brusel-nam-moze-zdvihnut-c… a http://www.tvnoviny.sk/…/1839646_retazce-nas-teraz-informuj…)

Toto je vystrelený prostredník všetkým zástancom toho hipsterského malého kapitalizmu, tej naivnej predstavy, že si tu budeme slobodne a slušne lokálne podnikať, vzájomne sa podporovať. Pánom z Bruselu vadí zákon o percentuálnom preukazovaní pomeru Slovenských výrobkov v obchodných reťazcoch. Vraj je to proti pravidlám slobodného trhu – takže tralá, toto su tie európske, atlantické a západné hodnoty. Sloboda vykorisťovať, sloboda zničiť malých regionálnych výrobcov globalizáciou. A keď sa ľudia slobodne rozhodnú kupovať si slovenské výrobky, pánom zhora to vadí. Takže tento systém nie je neprístupný len pre socialistov, ale aj pre nazvime to retro-lokálnych kapitalistov, naivných libertariánov. „Neskúste zvýhodňovať domáce potraviny, lebo páni z Bruselu vám klepnú po prstoch!“ Klobúk dole pre ministrom Jahnátkom, že ten zákon v minulosti presadil a teraz ho musíme pre pánov z Bruselu zničiť, pretože sme čo? Kolónia. Tradá, takže milí biofarmári, hipsteríci, máte smolu. Vaša predstava o lokálnom kapitalizme je jedna veľká ilúzia. Toto je pravá tvár Európskej únie.

Podľa najnovších správ z TV Markíza bude zákon o povinnom označovaní potravín zrušený. Majitelia reťazcov budú potraviny môct označovať iba dobrovoľne. Je naivné si myslieť, že zahraničné obchodné reťazce budú dobrovoľne označovať počet slovenských potravín…

Som rád, že ešte máme našu slovenskú Coop Jednotu, ktorej predaj domácich potravín tvorí najväčšie percento.

Bruselu prekážajú tabule, na ktorých musia v súčasnosti všetky obchodné reťazce na Slovensku povinne zverejňovať percento ponúkaných slovenských potravín.
TVNOVINY.SK
***
Gustav Husák o roku 1968: „O koho som sa mal oprieť? O Brežneva? O Ulbrichta? O Gomulku, ktorý Brežneva v zásahu proti nám tiež vehementne podporoval? O Jánoša Kadára, ktorý nás chápal, radil nám ale proti Brežnevovi, no jeho aparátnikom a jeho maršalom sa nedokázal postaviť? Vedel som, že sovietskych vojakov z republiky vytlačiť nemôžeme. Ale štát bolo treba udržať, museli sme žiť, potrebovali sme pokoj. Tak som rozmýšľal nielen ja, ale aj ostatní ľudia vo vedení. V tomto zmysle som robil konsolidáciu s Dubčekom. Kadár mi rozprával, koľko hrôz, obetí na životoch, krvi a potom popráv zažilo Maďarsko od roku 1956. Takým hrôzam u nás sme chceli zabrániť. Chceli sme zabrániť zatváraniu ľudí a politickým procesom. Preto sme sa obávali demonštrácií, násilia z našej strany. Bol som presvedčený, že keď sa to podarí, odídu aj vojská.“ Gustav Husák, cit podla Viliam Plevza: Vzostupy a pády : Gustáv Husák prehovoril. Bratislava, Tatrapress, 1991, s.129
***

A na záver muzika: duet s Marekom Stupavskym

Ľuboš Blaha a noví davisti v Bardejove: „Sila je v kolektíve! “

23.03.2019

21. marca 2019 sa pod záštitou o. z. DAV DVA konala verejná diskusia s filozofom, politológom a predovšetkým poslancom NRSR, PhDr. Ľubošom Blahom, PhD v Bardejove. Blaha je taktiež predseda výboru viac »

Výročie Parížskej komúny, prvý historický pokus o vládu ľudu s globálnym dosahom

18.03.2019

Článok bol pôvodne publikovaný na DAV DVA. Od 18. marca 1871 do 28. mája 1871 fungovala tzv. Parížska komúna. Prvý krát v dejinách sa uskutočnila, aj keď iba na krátky historický záblesk, viac »

Z knižnice utopického socializmu: Nová Atlantída Francisa Bacona, utopické science-fiction

14.03.2019

Článok vyšiel pôvodne pre DAV DVA (PERNÝ, Lukáš. Z knižnice utopického socializmu: Nová Atlantída Francisa Bacona, utopické science-fiction [online]. DAV DVA – kultúrno-politický magazín, viac »

dve percentá dane, Pravda, 2%

1. Šachový klub Košice

24.03.2019 00:45

Sme treti najmasovejší šachový klub na Slovensku, s účasťou od 1. ligy až po mestskú ligu v Košiciach. Našou snahou je skvalitniť šachový život v Košiciach.

dve percentá dane, Pravda, 2%

Skate Žilina

24.03.2019 00:39

Sme občianske združenie, ktoré sa venuje výchove mladých krasokorčuliarov, športu, ktorý je nielen krásny, ale všestranné rozvíja osobnosť dieťaťa.

Ľudová hudba Bystrianka

Ľudová hudba Bystrianka

24.03.2019 00:31

Naša ľudová hudba, tanečná, spevácka a detská skupina Bystrianka uchováva a šíri nehmotné kultúrne dedičstvo v podobe tradičnej slovenskej piesne, tanca a ľudovej hudby.

Krasokorčuliarky, o.z.

Krasokorčuliarky, o.z.

24.03.2019 00:20

Sme občianske združenie, ktoré finančne podporuje talentované krasokorčuliarky.

Lukáš Perný

...pravda je revolučná, pravda zvíťazí!

Štatistiky blogu

Počet článkov: 137
Celková čítanosť: 403579x
Priemerná čítanosť článkov: 2946x

Autor blogu

Kategórie