Založ si blog

Komunistická inteligencia sa neoliberálom do interpretácie SNP akosi nehodí

V. ilegální vedení Komunistické strany Slovenska: zleva Karol Šmidke, Gustáv Husák a Ladislav

V. ilegální vedení Komunistické strany Slovenska: zleva Karol Šmidke, Gustáv Husák a Ladislav

Slovenské národné povstanie je základom našej národnej kultúrnej stavby – a treba povedať, že keby nebolo komunistickej inteligencie (predovšetkým DAVistov; Novomeský, Husák, Šmidke), žiadne povstanie by sa nekonalo. Boli to práve oni, ilegálna SNR a ilegálne ústredné vedenie KSS, ktoré sa výrazne zaslúžili na celej organizácii SNP. Vzniklo by povstanie keby nebolo partizánov, ktorí sympatizovali s Červenou armádou? A čo znechutení bývalí vojaci slovenskej armády, ktorí sa vracali z boja na východnej fronte aby sa hrdo pridali ku komunistom, znechutení z boja proti vlastnému slovanskému bratovi? Novomeský podčiarkol práve tento moment v článkoch zo 60. rokov – fašistický Slovenský štát odhalil svoju tvár útokom na východného slovanského brata po boku imperialistického pangermanizmu, čím ukázal svoju anti-slovenskosť a anti-slovanskosť. Útek z fronty bol významný moment, ktorý nasmeroval Slovákov smerom k východnému bratovi. Bolo by povstania, keby nebolo Vianočnej dohody, ktorá opäť vznikla z iniciatívy komunistov?

Úvod o SNP vo filme Osvobození Prahy
Monumentálny veľkofilm z trilógie, ktorá vznikla v spolupráci ZSSR a ČSSR,
1975, 65+75 min; réžia: Otakar Vávra

A samozrejme, nebyť Gottwalda, ktorý už pred vojnou navrhoval Benešovi požiadať o pomoc Sovietov (v čase, keď sa na nás západní “spojenci” vykašlali) a ktorý bol, ako ešte donedávna nepriateľom republiky, zrazu Benešovi počas vojny dobrý, keď sa vyjednávalo so Stalinom o povojnovom usporiadaní – keby sa to nestalo, možno by sme sa dnes volali Germánia a hovorili by sme po Nemecky. A kto si dnes spomenie na komunistu Eduarda Urxa, ktorý zomrel v koncentračnom tábore Mauthausen; Clementisove cesty do Londýna a jeho rozhlasové vysielanie alebo Novomeského diplomatické návštevy ZSSR a Londýna v rámci exilovej vlády? Novodobá “interpretácia” SNP ich rozhodne nespomína.

“Vianočná dohoda o SNR, SNR, SNP, ¾ ročná partizánska vojna, potom obnovenie republiky, Košický vládny program a všetky nemenované rozhodujúce články nášho dramatického politického a spoločenského vývoja nemali a nemajú iný zmysel než boj o nové Slovensko.. ..v našom živote podľa predstáv a programov osnovaných ešte pred začatím ozbrojeného zápasu nemali byť iba ľudia pri správe verejných vecí, ako to konečne plynie i z Vianočnej dohody o SNR, ale nové mali byť i zriadenia, inštitúcie, nový mal byť prístup k problémom aj metódy práce.” Laco Novomeský

Ľudovít Fulla : SNP

Ľudovít Fulla : SNP

Kultúrna revolúcia, znárodňovanie a budovanie novej spoločnosti ako zavŕšenie SNP
A hlavne: čo bolo vyústením tejto veľkej udalosti? Vláda Národnej fronty a Košický vládny program, ktorý urobil z Československa sebestačnú veľmoc s rozvinutým priemyslom. Po mestách a dedinách vznikali kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, družstvá, znárodnili sa podniky do rúk ľudí, dosiahlo sa bezplatné zdravotníctvo, školstvo, bývanie, zanikla bieda, bezdomovectvo, nezamestnanosť; hladové doliny ožili novými fabrikami a znárodnené banky a poisťovne participovali na vytvorení celospoločenského blaha. Nebyť krutej skúsenosti z 50. rokov, nebyť zbytočnej perzekúcie duchovenstva, nebyť necitlivého prístupu k drobným remeselníkom, nebyť necitlivého prístupu ku kolektivizácii (ako Novomeský píše – cieľom malo byť “odovzdal som,” lebo sa nám to všetkým spoločne oplatilo a nie “zobrali mi a okradli ma”), nebyť kultu osobnosti a popierania umeleckej avantgardy a hlavne, nebyť karieristov, ktorí odstránili davistickú generáciu, ktorá najvýznamnejší dielom organizovala SNP, mohli sme na toto obdobie spomínať ako na najlepšiu etapu našich dejín. Žiaľ, zostali jazvy ako krutá Clementisova smrť, ale ani to nemení nič na tom, že množstvo krokov po roku 1945 bolo rozumných a aj pre dnešok inšpiratívnych. Znárodňovanie strategických podnikov, vyvlastnenie vlastizradcov, skultúrňovanie vidieka a rúcanie rozdielov medzi mestom a dedinou, vzdelávanie širokých vrstiev, bezplatné zdravotníctvo, školstvo, znárodnené banky a poisťovne – veľká inšpirácia aj pre dnešok. A robili to demokrati spolu s komunistami! Preto by akékoľvek obviňovanie v štýle “obhajovania totalitných režimov” automaticky muselo smerovať aj na obvinenie demokratov ako spolupáchateľov týchto podľa súčasnej interpretácie “zlých” aktivít.
Nezabudnime ani na znak ČSSR a oheň slobody pod Kriváňom, ktorý symbolizoval SNP. To bola nová a pokroková identita Slovenska.

SNP vo filme Vojáci svobody
ZSSR/ ČSSR/ Maďarsko / Poľsko, 1976, 599 min; réžia: Jurij Ozerov

 

Znak ČSSR

Znak ČSSR

Liberáli a falošný antifašizmus

SNP

SNP

Všetko vyššie napísané liberáli s pózersky preškrtnutými hákovými krížmi nechcú vidieť. Zaznávajú a ignorujú významnú rolu komunistov v povstaní a snažia sa ho interpretovať predovšetkým ako všeobčiansku akciu. Tou isteže bola, ale nebyť komunistov a pomoci Sovietskeho zväzu a Červenej armády na konci vojny, Čechoslováci by možno neexistovali. Antikomunisti taktiež ignorujú, že vláda Národnej fronty bola spoločnou vládou komunistov a demokratov (ako som už uviedol), ktorí spoločne znárodňovali a podieľali sa na novej, revolučnej spoločnosti. Antikomunistickí fanatici robia z odkazu SNP liberálny paškvil s transexuálmi, vlajkami EÚ a mimovládkami. Je to tragikomické, pretože bol to práve pravicový liberalizmus a ignorovanie sociálnej biedy, ktoré spôsobilo okrem iného aj vznik nepriateľstva voči rasám a národom. A navyše, v spoločnosti, kde je povinnosťou pracovať neexistujú neprispôsobiví. V beztriednej, internacionálnej socialistickej spoločnosti, ktorá rešpektuje národné odlišnosti, neexistuje rasizmus ani národnostné nadraďovanie.

“Vlastnou matkou európskej tragédie v rokoch 1933 až 1945 bolo dôsledné liberalistické chápanie demokracie, ktoré ovládlo západnú Európu,” píše Novomeský. Boli to (podobne ako dnes) znova banky, veľká hospodárska kríza a kapitalizmus 30. rokov v 1. ČSR, ktorý vytvoril živnú pôdu pre vznik fašizmu a podporu nacizmu. Bola to chamtivosť bankárov, imperializmus nacistického Nemecka, obrovské investície do zbrojenia a v konečnom dôsledku aj nenažranosť kapitalistov a úžera, ktorá vytvárala nenávisť voči určitej skupine obyvateľstva (ostatne na to upozorňoval aj Štúr). Fašizmu a nenávisti sa dá predísť iba budovaním spravodlivej a beztriednej spoločnosti. Fašizmus je radikalizovaný kapitalizmus. A snáď nemusím ani pripomínať, že Mussoliniho definícia fašizmu hovorí o vláde korporácií.

Pri múzeu SNP

Pri múzeu SNP: Andrej “Komsomoles”, Tomáš Bóka, Lukáš Perný, Tomáš Klimek, Ladislav Michalek

Argumentom antikomunistických fanatikov je samozrejme stalinizmus – resp. jeho dôsledky v 50. rokoch. Avšak treba si uvedomiť, že ľudia bojujúci v mene víťazstva Červenej armády proti nacistickým okupantom bojovali práve s kosákom a kladivom a za Stalina. Nevedeli a nemohli vedieť, o všetkých chybách, ktoré sa následne stali aj pod vplyvom studenej vojny. Laco Novomeský píše “Stalinovo meno bolo predsa v tých osudových časoch synonymom pre červenú armádu, Sovietsky zväz, pre rozhodný, cieľavedomý a presvedčivý odpor proti nacizmu, toto meno sa spájalo s vierou, presvedčením a zápasom národov – aj našich národov – za oslobodenie z nacistického útlaku. V roku 1949 potom nedvojzmyselne vyjadrovalo triedy, socialistický program. Ak sa český básnik v súzvuku s cítením národa a s túžbami svojej triedy hlásil k týmto zápasom, hoci so Stalinovým menom, nemá sa za čo hanbiť. Ba nemusí sa hanbiť ani za to, že Stalinovo meno vyzdvihol na prospech týchto zápasov ako šifru programu a zrozumiteľnú skratku pre ciele svojho národa, a svojich citov. Nemusím vám vravieť, koľko dôvodov má napríklad Jaroslav Seifert sťažovať sa na kult vôbec a Stalinov osobitne. A predsa v časoch, keď sa začal rozmetávať jeho kult a strhávať nimbus z jeho mena, práv kvôli tomu zmylsu, o ktorom tu hovorím, bol udivený, znepokojený a rozhorčený, a nie iba preto, že ho odrazu s dešpektom začali syčať neraz tie isté ústa, ktoré ho deň predtým iba vydychovali, také boli voči nemu úctivé.”
A toto napísal človek po skúsenosti z väzenia v 50. rokoch.

Poučme sa z dejín. Pomenujme príčiny a následky a dajme si pozor, kto sa dnes nazýva antifašistom a kto je nazývaný extrémistom. Alebo to je naozaj tak, že budúci fašisti sa budú nazývať antifašistami? A boli to práve komunisti, ktorí boli ešte pred vojnou nazývaní extrémistami, a boli to práve komunisti, ktorí nakoniec zachraňovali to, čo práve “demokrati” spôsobili. SNP bol predovšetkým boj o novú spoločnosť. Nebol to (po skúsenosti občanov z 1. ČSR) boj o vznik nového kapitalizmu, ale boj o vznik novej, slobodnej a socialistickej spoločnosti. A napokon sám Beneš bol za demokraciu socializujúcu, nebol rozhodne priaznivcom toho, čo dnešní liberáli vyznávajú.

Laco Novomeský:
“To, čo demokracia Briandov, Vanderveldov, Mullerov a Benešov pripravila pri zelených ženevských stoloch (a v zbrojovkách Európy) použijú posledné imperialistické vojny fašizmov Hitlerových, Pilsudských, kráľov Alexandrov a iných … Toto desaťročie bude rozhodujúcim medzníkom. Zakončí jednu a začne novú historickú epochu. … Dejepisy nezaznamenali krutejšie prechodné obdobia, ako budú nastávajúce blízke roky , zaliate krvou a slzami. … Pozície, ktoré sa rozbiehajú teraz aj davy na Slovensku, rozhodnú o krátkosti či dĺžke tohto utrpenia”

Blíži sa nové SNP?

14. september 2015, česko-slovenské hranice: blokáda vojsk cudzej armády na území SR

14. september 2015, česko-slovenské hranice: blokáda vojsk cudzej armády na území SR

Čo je to vlastne národné oslobodenie? Národné oslobodenie Kuby bolo založené predovšetkým na boji proti imperializmu. A čím je západný neoliberalizmus? Ekonomickou kolonizáciou, stratou suverenity, diktatúrou Bruselu, militarizáciou spoločnosti a zvyšovanie rizika vojenského konfliktu prostredníctvom NATO… ako môžeme oslavovať SNP, keď nie sme slobodní? Naše strategické podniky sú v rukách zahraničných vlastníkov, nie sme potravinovo sebestační a hlavne, napriek snahe niektorých členov súčasnej vlády vyhnúť sa maximálnemu vplyvu západu (Fico, Blaha; ich opakom sú politici z Bruselu a tieňový establišment stvorený zo Sorošových ľudí), máme minimálne možnosti rozhodovať o svojom osude a minimálnu možnosť odvrátiť jardový konflikt medzi NATO a Ruskou federáciou. Mainstreamové médiá slúžia propagande, v Pobaltí mašírujú vojská s namierenými zbraňami na východ a na Ukrajine bojuje “západná demokracia” po boku s Banderovskými fašistami proti vlastným obyvateľom. Máme čo oslavovať? Po …Brexite, teroristických útokoch, zvyšovaní zadĺženosti Grécka a chorých krokoch Troijky, medializácii škandálnej zmluvy TTIP… sa zvyšuje riziko, rozpadu EU. Bude nasledovať obdobie chaosu, boja každého s každým, boja o prežitie? Môžeme oslavovať národné povstanie, keď sa na našom území nachádzajú vojská cudzej armády? A dokonca na Strednom Slovensku?

Kultúrny typ – kto sa skutočne zaujíma o SNP, mal by si povinne pozrieť seriál A. Lettricha: Povstalecká história.

A na záver: mnoho ľudí z liberálneho tábora ma pred rokom napádalo za držanie Sovietskej vlajky na Slavíne. A ja odpovedám: držal som túto vlajku hrdo. Pretože tí, ktorí bojovali a padli za našu slobodu, bojovali práve pod touto vlajkou. Nie pod vlajkou Európskej únie. Odmietam snahy prepisovať históriu a odmietam snahy samozvaných osobností ponížiť milióny obetí Sovietskeho zväzu, ktoré porazili nacistov pod symbolom kosáka s kladivom. A časť z týchto obetí leží priamo na Slavíne.

11210519_370512203159944_1534279622687379805_n

Fotografia Petra Zajaca v článku v .týždni s ironickým názvom “Lásky čas” (písaná otcom autora fotky). Fotografiu tam pridali bez môjho súhlasu. To bolo v čase, keď sa začal “hon na čarodejnice”

*Autor článku prispôsobil tému rozsahu a formátu. Nebol preto priestor na podrobnejšie analýzy. V prípade nedostatočného ozrejmenia historických faktov nevylučujem doplnenie prípadne vytvorenie ďalšieho článku, najmä v prípade ideologických sporov.

523
1222
Posledný 01. 09. 2016, 23:49:48

Šokojúca pravda o tzv. normalizácii

16.07.2017

Súčasne na DAV DVA aj osobnom blogu publikujem tento osvetový článok s reálnymi číslami o stave ČSSR v roku 1975, konkrétne Západoslovenskom kraji. Na verziu s obrázkami kliknite sem: http://davdva.sk/sokojuca-pravda-o-tzv-normalizacii-ako-sa-mali-slovaci-v-roku-1975/ viac »

Štrajk – malé víťazstvo, veľký cieľ

26.06.2017

DOBOJOVANÉ! ŠTRAJK SA SKONČIL, MZDY PORASTÚ O 14,2%! Počas celej doby štrajku som aktualizoval stránku DAV DVA a urobil všetko pre šírenie osvety v informačnej vojne. Pozrite si ako štrajk viac »

Podpora štrajkujúcim v nadnárodnej automobilke

21.06.2017

SLEDUJTE ONLINE REPORTÁŽ DAV DVA Každý, kto si uvedomuje v akej dobe žijeme, musí podporiť štrajk pracujúcich vo Volkswagene, pretože ako vravel Marx – proletári už nemajú čo stratiť, viac »

poľsko, protest, demonštrácia,

Valec drví poľské súdy

21.07.2017 20:00

Fabrika na zákony, ktorá podľa Bruselu čoraz viac vzďaľuje Varšavu od európskych zásad demokracie a právneho štátu, pracuje ďalej na plné obrátky.

utečenci, lampedusa

Medzi Rakúskom a Talianskom graduje napätie kvôli migrantom

21.07.2017 19:54

Medzi Talianskom a Rakúskom ďalej rastie napätie kvôli nezhodám ohľadom zvládania prílevu migrantov do Európy.

Paolo Gentiloni

Nepoučujte nás, odkázal V4 taliansky premiér Gentiloni

21.07.2017 19:43

Taliansky premiér Paolo Gentiloni odkázal krajinám V4, že jeho krajina sa nenechá poučovať a vyzval všetky krajiny Európskej únie na plnenie svojich povinností.

škola, učitelia, vyučovanie,

Platy učiteľov v septembri zrejme porastú

21.07.2017 19:00

Platy učiteľov by mohli byť od septembra vyššie o šesť percent. O riešení má v pondelok rozhodnúť vláda.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 84
Celková čítanosť: 221494x
Priemerná čítanosť článkov: 2637x

Autor blogu

Kategórie